Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eindexamen Aardrijkskunde: Aarde

No description
by

Tim M

on 13 September 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eindexamen Aardrijkskunde: Aarde

aardkern
aardmantel
aardkorst
lithosfeer geologie & morfologie lithosfeer
atmosfeer
hydrosfeer
biosfeer
antroposfeer sferen exogene processen endogene processen convectiestromen platentektoniek convergerend divergerend transform verschuiving van platen door convectiestromen gebergten plooingsgebergte
breukgebergte aardbeving hypocentrum
epicentrum
schaal van Richter
schaal van Mercalli vulkanisme explosieve eruptie pyrokastica
as en gas hotspot de korte kringloop van water verdamping, verplaatsing van waterdamp, neerslag, afstroming naar zee verdamping infiltratie evaporatie transpiratie aangedreven door zonnenergie, water > gas verdamping uit open water of de bodem verdamping via vegatatie doordringen van water in ondergrond evapotranspiratie lange kringloop opslag water in sneeuw en ijs verschillende soorten gesteenten stollingsgesteente sedimentgesteente metamorf gesteente afbraak verwering fysische verwering
chemische verwering bodemerosie vallende stenen, sneeuwlawines
bergstorting
aardverschuiving
modderstromen erosie massabeweging opbouw door sedimentatie ontstaan sedimentatie "Neerleggen of afzetten van door erosie meegevoerd materiaal bijvoorbeeld door afnemen stroomsnelheid rivier in vlakte of door windluwte achter heuvels." jonge gebergten oude gebergten V-vormig dal U-vormig dal vs. bij erosie door rivieren bij erosie door landijs koolstofkringloop klimaat mondiale klimaatfactoren zonne-energie
luchtcirculatie en oceanische circulatie
verhouding land-zee
reliëf
hoogteverschil speelt zich af in troposfeer stralingsbalans 'inkomende en uitgaande energie op aarde' 50% zonnestralen bereikt aardoppervlakte
reflectie zorgt voor weerkaatsing mondiale luchtcirculatie dus
warme lucht stijgt op > lage druk
koude lucht daalt > hoge druk
door stroming lucht van gebied tot gebied ontstaat luchtcirculatie
wind wijkt af > wet van Buys Ballot oceanische circulatie beinvloedende factoren
windsystemen
draaing aarde
temperatuur Koppen en zijn klimaatsysteem A B BW C D E EH tropisch regenklimaat droog klimaat woestijnklimaat polair klimaat landklimaat zeeklimaat hooggebergteklimaat el Nino normale situatie 3-7 jaarlijkse afwijking grote stuwing oceaanwater van kust Zuid-Amerika naar Australie en Indonesie Zuid-Amerika: droogte en visrijk water
Indonesie/Australie: veel neerslag door opstuwend warm water stuwing naar westen neemt af Kust Zuid-Amerika: hevige neerslag door relatief warm zeewater, afname visrijkdom, veel overstromingen
Indonesie: droogte door koel zeewater en veel bosbranden gevolg gevolg landschapszones polaire zones gematigde zone tropische zone pool
toendra boreale zone
gematigde zone
subtropische zone steppe
woestijn
savanne
tropen natuurramp milieuramp vs. hazard management succes beinvloed door welvaart
scholing
kwaliteit staat
verschil in risicoperceptie Landdegradatie oorzaken
verwoestijning
verzilting gevolg: verlies vruchtbare landbouwgrond natuurlijk broeikaseffect
ontbossing
bevolkingsgroei
stijging welvaart opwarming aarde
absolute zeespiegelstijging
verandering klimaat
verandering van weer gevolg
Full transcript