Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mi baj van a „finnugor rokonság”-gal?

No description
by

László Fejes

on 21 June 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mi baj van a „finnugor rokonság”-gal?

szemben áll a honfoglaláskori magyarságon alapuló nemzetképpel, nincs összhangban a „hódító magyarság” eszméjével
gátat szab a fantázia szabad szárnyalásának Mi a baj a
„finnugor rokonság”-gal? Érzékeny téma – túl nagy jelentőséget tulajdonítanak neki – elbagatelizálják „a származásunk határozza meg, kik vagyunk” Az eredeti kérdés:
kik vagyunk, honnan jöttünk? fejletlen régészet
nincs genetika
megbízhatatlanok az írásos források Nyelvészet! onnan jöttünk,
ahol hasonló nyelvet beszélnek Sajnovics: Lappföld, Karjala Gyarmathi: Ázsia történeti-összehasonlító nyelvészet rokon nyelvek Rokon népek? DE!
related people?
kindred people? Hit: a nemzet egy nyelv
egy kultúra
egy „faj” Kísérlet a rekonstrukcióra:
finnugor zene
finnugor életmód
finnugor őshaza finnugor
halászat
(Jankó) Mi a nyelvrokonság? kezdetben egységes nyelv elszigetelődő beszélőközösségek önálló változások a változások szabályosak visszakövethető a történet legalábbis a hangváltozások DE! A rokonság nem hasonlóság! megtévesztő példák bizalmatlanság a nyelvészekkel,
nyelvészettel szemben
(nem értem, tehát gyanús) sokszínű ellenérzés nem kutatott web, nem áltudományos munkák nem határoz meg semmit ha már egyszer a magyarok eredetéről beszélünk,
nem tekinthetünk el tőle elbagatelizálás túldimenzionálás alapszókincs
nyelvtani elemek Kik a rokonaink? rokon 1. azonos származású 2. hasonló a gyerek együtt örökli
a géneket
a nyelvet
a kultúrát Tévedés! kala : hal
vesi : víz
käsi : kéz
...
ydin : velő Ma:
nyelvüket vesztettek felsorolása nyelvrokonaink között
finnugor néprajz, népzene, néptánc, népköltészet, irodalom, történelem
„komplex finnugrisztika”
finnugor irodalomtudományi iskola
Finnugor Írókongresszus
Finnugor Világkongresszus Kulturális rokonság? a nyelv viszonylag zárt rendszer
különösen a hangrendszer
bizonyos morfoszintaktikai alrendszerek Antinyelvészet A nyelvészet nem sajátíthatja ki
a jogot, hogy eldöntse a
néprokonság kérdését. Genetikai rokonság? egy nép kulturálisan tagolt maga a kultúra tagolt a kultúra nem alkot zárt rendszert kulturálisan valamilyen mértékben
minden néppel „rokonok vagyunk” gradualitás nem alkalmasak annak elkülönítésére, hogy kik rokonok és kik nem nincsenek genetikailag tiszta népek
korábban sem voltak a gének keverednek:
mindenkinek több felmenője van nincsenek nemzetiségre
jellemző gének egy-egy populációt legfeljebb
a különböző gének aránya
jellemezhet egyén: tipikus képviselője
népének, vagy sem népek „rokonsága”:
a hasonlóság mértéke Álnyelvészet rokonítás
főleg szavak
hasonlósága alapján „elméleti háttér”:
a magyar nem vizsgálható úgy,
mint más (az indoeurópai) nyelvek nyelvváltás-hipotézis adathamisítás sumer
török, mongol
japán
etruszk
székely-görög
hun „gyökelmélet” minden magyar elemekből áll és vezethető le Káp isten Marcantonio
Wiik megkérdőjelezi az uráli rokonság bizonyítottságát „Alternatív” őshaza-„elmélet”:
a jégkorszak után Európában
három nyelvcsalád:
indoeurópai
baszk
finnugor
(a germán indoerópai
finnugor szubsztrátummal) a felfedezések romantikája nem mindig explicit tagadása
a finnugor rokonságnak Nem tisztázott:
nincs finnugor nyelvcsalád
csak a magyar nem tartozik bele ha alkalmasak lennének,
de ellentmondóak? A magyarság „finnugor eredete” A XVIII. század második fele kezdetben nem igazi tudomány
még a hangjelölés is probléma „Egyébként az a véleményem, hogy nyelvrokonság márpedig nincs, csak nyelveredet.:-)” „Az bánt, hogy a döntéshozó pozíciókban lévő, finnugor rokonságot valló nyelvészek, akik mellesleg az anyagi források felett is kizárólagosan rendelkeznek, ezt az egyetlen nyelvrokonságot emelték a piedesztálra.
Más rokonsággal nem foglalkoznak, arra pénz nem adnak, akik mással foglalkoznak, azokat vagy elhallgatják, ellehetetlenítik, állásukból eltávolíttatják, anyagilag tönkre teszik és erkölcsileg is igyekeznek őket kikezdeni.” a magyar az „ősnyelv”,
vagy rengeteg szót adott
más nyelveknek „A rokonság szó (...) alapvetően genetikai rokonságot jelent, a nyelvészek csak kölcsönvették a nyelvi kapcsolatok kifejezésére. Tehát a rokonság nem következik a nyelvrokonságból, másról beszélünk mindkét esetben. A nyelvészek nem sajátíthatják ki ezt a szót (főleg úgy, hogy az alapszó teljesen mást jelent), inkább más is kölcsönveheti ezt a szót valamilyen más kapcsolat kifejezésére, ugyanannyi joga van hozzá, mint a nyelvészeknek anno.” Az ellenérzés minden népnek van „esszenciája, lényege” a nép, nemzet lényege állandó, változ(hat)atlan a magyarságról csak az a hiteles, mely ennek a képnek megfelel „A magyarság uralkodásra termett,
ehelyett most mások uralkodnak rajta.” „Amikor egy nép etnogenezise [...] megtörténik, [...]” e mögött csak valami ármány lehet: összeesküvés Habsburg–Hunfalvy–Budenz–Trefort „azért találták ki, hogy megalázzák a magyarokat;
mai ésszel természetesen nem tartjuk megalázónak,
de el kell utasítanunk, mert nem igaz” a finnugristák ma is
a kezükben tartják
a hatalmat „hivatalos álláspont”,
„hivatalos tudomány” „Kár, hogy a Mohácsi csata idején még nem volt finnugor nyelvészet, elkélt volna egy-két ilyen derék törökellenes finnugrista a harcmezőn.:-)” „vajon miért lett finn-ugor nyelvcsalád az elnevezés, nem pedig (lényegretörően!) finn-magyar? Valószínűleg a politikai légkör alakította ilyen irányba.” Rénhírek@ (ugor-török háború?) „A laikust ezek mellett a sok "csillagos" szó (rekonstruált alak) is elrettenti, akkor a filológiai átírások pl. a fejre állított "e" betűvel nincsenek is említve...”
Full transcript