Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

UC Syddanmark

Velfærds- & innovation camp februar 2013
by

Jacob Thomsen

on 9 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of UC Syddanmark

August
Camp - Velfærd & innovation
Jacob Thomsen
Introduktion
TEAM´s
Mål med Campen
I skal lære noget om jer selv og som team.
Velfærdsteknologi
Innovation
Idéudvikling
Idéudvælgelse
Præsentationsteknik
Camp modellen
Tæt på virkeligheden
Mængden af information
Praktisk
20 spaghetti
1 meter snor
1 meter tape
1 skumfidus
The marshmallow challenge
Hvem bygger det højeste fritstående tårn?
20 min
DISC
D - Dominerende
I - Influerende
S - Stabilliserende
C - Komeptencesøgende
Selvstændig, direkte, vedholdende, beslutsom, målrettet, utålmodig, impulsiv, driftig, fokus på egne mål, frygtløs, dominerende og en god selvstarter
Det perfekte team?
Entusiastisk, venlig, energisk, travl, distraherbar, overbevisende, har selvtillid, positiv, optimistisk, fokus på mennesker frem for opgaver, ikke fokus på tid
Supporter, afslappet, har selvkontrol, er metodisk, loyal, hjælpsom, fredssøgende, organiseret, afventende og forsigtig i forhold til forandringer
Tænksom, kritisk, faktabaseret, privat, viser ikke følelser, grundig, punktlig, forsigtig, systematisk, perfektionist, dårlig til at træffe beslutninger ved manglende/begrænset information
Største frygt
Motivation
Lederstil
Kommunikation
Behov:
Irrationalitet og hurtige beslutninger
Logik og rationel tankegang
Leder via regler og paragraffer
Foretrækker skriftlig kommunikation
Begrænset risiko, regler, procedurer, fakta, forsikringer, minimale forandringer
Største frygt
Motivation
Lederstil
Behov:
Utryghed og konflikter
Tryghed og stabilitet
Leder via procedure
Foretrækker at lytte
Sikkerhed i jobbet, værdsættelse, anerkendelse for lang og tro tjeneste, god tid til forandringsprocesser
Kommunikation
Største frygt
Motivation
Lederstil
Behov:
Afvisning
Anerkendelse
Leder via inspiration
Popularitet, mennesker at tale med og samarbejde med, økonomiske belønninger, sociale aktiviteter uden for jobbet
Kommunikation
Største frygt
Motivation
Lederstil
Behov:
Frygt for nederlag
Resultater og præstationer
Leder via dominans
Magt, autoritet, prestige, udfordringer, materielle belønninger, effektivitet, frihed til at handle
Kommunikation
Foretrækker verbal kommunikation (diktere)
Foretrækker verbal kommunikation (overbevise)
Målgrupper
Velfærdsteknologi
Ældre
Børn
Sundshedsfremmende
Overvægtige
Handicappede
Stressede
Brainstorming
Principper
Skab flow - Målet er mange idéer. Rigtigt mange. Jo flere, desto bedre.
Ingen evaluering undervejs - Undgå diskussioner om idéer eller spørgsmål til dem.
Kritik suspenderes - Undgå at kritisere og vurdere idéer.
Kvantitet frem for kvalitet – lad jer ikke holde tilbage
Kombiner idéer - Lyt til andres idéer og byg videre på dem.
Alle bidrager
Noter
Idéudvælgelse
De bono' 6 tænkehatte
Præsentation
Kl. 10 - onsdag den 6. feb.
Præsentation
Evaluering
Fremtidens 10 vigtigste nye teknologier
Skærmteknologier som 3D, NED, OLED, e-ink, large scale LCD.
Skærme, der kan bøjes, klippes i, være tynde som papir og vise fantastiske farver.Organiske skærme (OLED) med bedre opløsning, bedre sidevinkel og langt stærkere farver.

Ved udgangen af perioden vil vi se "skærmløse" skærme med fritsvævende billeder.
Nanoteknologi
Industrielt design og medicin på molekyleplan.
På længere sigt kan nanoteknologi skrumpe hardware til det usynlige uden at tabe processorkraft.

Eksisterende materialer kan behandles med nanocoatings, så for eksempel bilruder bliver dugfri, lak umulig at ridse og skjorter umulige at plette.
MEMS (Mikro-ElektroMekaniske Systemer)
Mikromålere som kan videregive information trådløst. Målere på størrelse med en isterning, som med tiden skrumper til sand- eller støvkornstørrelse.

Indsamler information om temperatur, fugt, bakterier, lys, bevægelse etc. og videregiver oplysningerne trådløst. Anvendes i dag militært eller til biologiske feltforsøg.
Nye trådløse teknologier
WiFi har fået en sværm af nye fætre og kusiner. De hedder eksempelvis UWB, WiMAX, Zigbee, SDR og Broadband Bluetooth.

Alle afkroge af kloden vil i de kommende år blive forbundet nemt og billigt af nye trådløse netteknologier, der er hurtige, billige og effektive dataoverførselskanaler.
Semantisk web
Internetbaseret informationsbehandling, der klart forstår betydningen bag informationerne.

Semantisk web er overbygning til internet, som forsøger at fange ikke blot ord, tal og data, men også deres relevans og betydning.
Lokationsteknologier som GPS og Galileo
Satellitbaseret stedsans. GPS, der ejes af USA's forsvarsministerium, har længe været kendt som navigationssystem.

Den europæiske pendant Galileo ventes at være i funktion i 2008. Begge systemer vil i stigende grad blive integreret i mobile computing-enheder og starte en eksplosion i stedbestemte tjenester.
Web 2.0 værktøjer
Fra en-vejskommunikation til et brugerdrevet internet. Skiftet består i en radikal ændring i brugen af nettet, der før i tiden primært var baseret på web-indhold, som brugere så kunne hente ned på deres computere.

I dag er internetbrugerne i centrum, og der bliver uploaded indhold og eksisterende indhold bliver modificeret og kommenteret.
3D print
CAD/CAM i ekstrem grad: Print din kaffekop. 3D printing vinder frem i disse år og er en billig og let måde at fremstille produktprototyper.

Nogle af disse printertyper er baseret på inkjet-systemet.

Men i stedet for blæk indeholder dyserne et fint pulver og et vandbaseret bindemiddel, der blandes og former modellerne.
Brændselsceller
Fremtidens altomgribende alternative energi.

Brændselsceller omdanner brint og ilt til vand og genererer jævnstrøm, som kan bruges til at drive motorer, lys og elektroniske apparater.

De vil blive en del af alt, vi omgiver os med: hjemmet, bilen og i mobile enheder.
Tangible computing
Håndgribelig og allestedsnærværende it. På almindelig dansk kan man tale om "it i alt".

Her er tale om multifunktionsenheder, der kan kommunikere indbyrdes og som er uhyre lette at betjene.

Indenfor en årrække vil man nærmest kunne røre ved internettet - deraf betegnelsen "tangible", som direkte oversat betyder håndgribelig.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
kilde:Computerworld
Value Proposition
Giv casen et navn, og beskriv hvilken speciel fordel som produktet/ydelsen giver
Strukturer
Jeres
mange ideer
Udvælg 3 ideer
I vil arbejde videre med
Vælg en person i gruppen der skal nedskrive vigtige elementer.
Tager udgangspunkt i fakta. Find fakta om dit emne, jo mere desto bedre. Vær ikke kritisk eller begejstret, men neutral.
Alt skal med - tal, tabeller og rå information.
Der kan sorteres senere.
Kontrol
Fakta
Følelser
Ulemper
Fordele
Udvikler
Fremhæver nye idéer og muligheder, utraditionelle indfald og provokationer.
Vær sprudlende og kreativ.
Nu er alle ideer gode, og selv de mest radikale forslag kan indeholde noget værdifuldt.
Fremhæver fordele, optimisme, muligheder og de positive sider ved sagen.
Vær positiv og konstruktiv.
Hvilke perspektiver åbner sagen, og hvilke værdier er der forbundet med sagen?
Ser på, hvilke følelser du har for sagen?
Hvilke aspekter ved sagen taler til dig?
Hvad begejstrer dig? Vær entusiastisk og ivrig.
Fokuserer på ulemper og de negative sider ved sagen og den og virker som
Djævlens advokat.
Sig: “ja, men...”.
Problematisér og tag den bekymrede mine på. Er der risici forbundet med sagen?
Med afsæt i Jeres noter
udvælg da ÈN ide i vil arbejde videre med
Til onsdag, skal i udarbejde en 6 min. lang præsentation der introducere dommerne til jeres Idé og hvilke teknologier i har anvendt samt andre vigtige elementer i har fundet frem til
Christian
Olesen
Gruppe
1 Starter, herefter 2, etc.
Tove
Birk
Teori & Praksis
Bruger vs. Slutbruger
Hvilket problem løser
produktet?
Hvilket problem
løser processen?
Hvilket problem
løser servicen?
Målgruppe
Hvor bor de?
Hvor mange er der?
Hvor gamle er de?
Køn?
Indkomst?
Job?
Hvor tager de på ferie?
Birgitte
&
Mike
Prototype
Hvad er en præsentation?
Pain, Gain, Jury
Pause
10 min
Pause
10 min
Pause
10 min
Neuro
Hjerne el. sindet
Ubevidste medfødte evner
Lingvistisk
Sprog/udtryksmåder som:
lyde, indre modeller,
følelser og ord.
Talesprog
Kropssprog,
Tonefald og øjenbevægelser
Programmering
Individet skal lære at udforske
og være bevidst om sine
tanker og følelser
Profiler
Visuelt – Billeder og farver (øjne)
Auditivt – Lyde og musik (øre)
Kinæstetisk - (berøring og smerte)
Audio/Digital – Indre dialog (at 'tale til sig selv')
NLP
Velfærdsteknologisk
perspektiv
+
Teknologi
+
Målgruppe
Full transcript