Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Amerika

No description
by

Erik van Buul

on 3 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Amerika


Hoofdstuk 6
De VS: Verdeeld of toch één?
6.3 Vrij van het Moederland
6.4 De VS breiden zich uit
6.5 Ruzie over slavernij
Planning
-Uitleg 6.2
Indien nodig: Afmaken opdrachten:
3 t/m 12 (11 niet)
-Start maken 6.3:
Opdrachten 2 t/m 12

Lesdoel:
-Je weet waarom de kolonisten naar Amerika gingen.
-Je weet welke regionale verschillen er zijn
Planning:
-Toetsbespreking

-Afmaken opdrachten Oriëntatie 6.1
(Alleen 3a niet)
-Uitleg Methode
-(Amerikaanse Staten
Start hoofdstuk 3
-Uitdelen Boekjes hoofdstuk Amerika
(Goed bewaren)
-Uitleg Methode (kort)
-Maken oriëntatie 6.1
(alleen 3a niet)

Lesdoel: Goede start maken

6.2 Opzoek naar een beter leven
Pilgrim Fathers wagen de overtocht naar de nieuwe wereld (1620)
-Pilgrim Fathers
-New England
-Puriteinen
-Quakers
-Zelfvoorzienend
Regionale verschillen (Oostkust VS)
-Godsdienstvrijheid
2 Groepen kolonisten
:
-Rijk
-Arm
-Vruchtbare grond
-Grote plantages
-Contractarbeiders
-Slavernij
De aanloop naar de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783)
De Schatkist raakt leeg!
In Groot-Brittanië zelf was meer armoede
-Werd versterkt door de oorlog tussen de Britten en de Fransen in Amerika (1756-1763)
1760 levendige handel,
brengt welvaart in de koloniën
Britse regering gaat Belasting heffen in de koloniën
Probleem
=
Zonder instemming kolonisten
Conflict
Boston Massacre 1770
Boston Tea Party 1773
-Recht op zelfbestuur & rechtspraak afgepakt

Reactie kolonisten:
Betalen geen belasting meer

Gevolgen
De Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog is begonnen 1775
Planning:

-Kort terugkomen op de vorige les!

-Uitleg: 1e gedeelte 6.3

-Lezen + (Af)Maken opdrachten 6.3: 2 t/12

Klaar?--> Ga verder met de Verdieping 6.7

Lesdoel: Je weet waarom de koloniën zich wilden afscheiden van Engeland
Dertien kolonies worden dertien staten
Onafhankelijkheidsverklaring 4 juli 1776
Beleg van Yorktown 1781
(Beslissende slag Amerikaanse revolutie)

-Einde oorlog: 1783 onafhankelijkheid erkent in Parijs

Grondwet 1789 (Founding fathers)
zorgt dat de 13 staten worden verenigd
Invloed verlichting:
Bestuur
Scheiding der machten
(Montesquieu: Trias politica)
Federaal bestuur
President
Parlement
Compromis:
-Eigen bestuur staten
-Federaal bestuur (centraal bestuur)
Hooggerechtshof
Uitvoerende macht
Wetgevende macht
Rechterlijke macht
Doel: Machtsmisbruik te voorkomen
Planning:

-Introductie afbeelding
-Lezen + Maken opdrachten 6.4:
2 t/m 15

Klaar? Ga verder met 6.7 Slavernij in Suriname

Lesdoel: Je hebt een idee hoe de trek naar het westen tot steeds grotere spanningen leidde tussen pioniers en indianen


1.Ruimtegebrek
2. Goldrush
New England
-Puriteinen
Quakers (Midden)
-Tolerantie
Gelukzoekers (Zuiden)
-Slavernij
1620 Pilgrim Fathers
(Mayflower)
Belangrijkste gebeurtenissen
-1775 Begin onafhankelijkheidsoorlog
-4 Juli 1776
onafhankelijkheidsverklaring
-1783 onafhankelijkheid
1789: Grondwet VS
-Scheiding der machten
Redenen trek naar het Westen:
Steeds opschuivende grens:
Frontier
Slachtoffers
(Verdeel en Heers politiek)
Situatie verslechterd
1830 Removal act
(Goud gevonden bij de Cherokees Indianen)
1838 Trail of Tears
Planning


-Afmaken opdrachten 6.4: 2 t/m 15

-Bespreken opdrachten 6.4

-Nakijken Alle opdrachten tot nu toe

Klaar? --> Voorbereiden SO

Lesdoel: Je weet hoe de trek naar het westen leidde tot steeds grotere spanningen tussen de pioniers en de indianen
Zuidelijke Staten
Internationale slavenhandel bloeit
17e eeuw
Noordelijke Staten
Eind 18e eeuw lijkt de slavernij uiteindelijk te verdwijnen.
Industriële Revolutie
Cotton gin
(Aanbod)
Twee ontwikkelingen (in de markt) voorkomen dit:
(Vraag)
Aantal slaven groeit snel ondanks:
-Afschaffing 1808 Internationale slavenhandel
kinderen van slaven worden ook slaaf
Begin 19e eeuw veel industrie ontstaat
Grote vraag naar fabrieksarbeiders
(Veel blanke immigranten gingen werken in de fabrieken.)
Opkomst abolitionisten
Spanningen
36e breedtegraad
Grens Noord-Zuid
Underground Railroad
1850 Californië verklaart zich slavenvrij
Planning:

-Uitleg 6.5 (Aanloop naar de burgeroorlog)

-AfMaken opdrachten 6.5

-Klaar?Nakijken/ Lezen + maken 6.6

-Terugkomen lesdoel

Lesdoel: Je weet hoe de slavernij leidde tot steeds grotere spanningen tussen de zuidelijke en noordelijke staten.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Planning:

Repetitie Woendag 22-4
-Huiswerk bespreken 6.5: 4,5

-Modern Times (Charlie Chaplin)

-Afmaken opdrachten 6.6: (1, 3c, 4 Niet)

-Klaar? Ga verder met de afsluiting 6.8: 1 t/m 8


Lesdoel: Je hebt een al een goed idee hoe Lincoln voorkwam dat de VS uit elkaar vielen.

6.6
6.6 De Amerikaanse burgeroorlog
Oorzaken
Onenigheid Slavernij
Onenigheid Lincoln als president
Onenigheid over invoerrechten
Onenigheid afscheiding zuidelijke staten
Aanleiding
1861-1865
Aanval op Fort Sumter
De kansen keren
Emancipatieverklaring
Slag bij Gettysburg
April 1865 einde Amerikaanse burgeroorlog
Afschaffing slavernij december 1865
Lincoln vermoord door John Wilkes Booth
Planning:

Repetitie: Woensdag 22-4

-Uitleg 6.6 Amerikaanse burgeroorlog

-Bespreken opdracht 6.6

-Klaar? Maken afsluiting

-Nakijken

-Je weet hoe de Amerikaanse burgeroorlog verliep.
(Oorzaken, Aanleiding, Verloop)


Plattegrond 2G1G
Bord/Docent
Shiaar
-
Emma
Hoeben
Annabelle
Youri
Timo
Noa
Samantha
Jane
Charissa
Fabian
Illias
Thomas
Tony
Abby Jean
Emma v. Loo
Loubna
Gabriëla
Shen
Siep
Arjan
-
Tamara
Jill
Adrian
Kelvin
Birgit
Daniëlle
Planning:

Vaardigheden SO: Normen en Waarden (5.1) en in de tijd plaatsen (6.1) dinsdag 14-6

-Uitleg 6.2

-Maken opdrachten 6.2

-Klaar? verder werken met 6.3

Lesdoel: Je weet welke regionale verschillen er ontstonden aan de Oost-kust van Amerika
Planning

-(Afmaken opdrachten 6.2)

-Lezen + maken opdrachten 6.3: 1 t/m 6 + 10

-Uitleg 6.3: (1e gedeelte)

-Klaar? Nakijken/Verder met 6.4: 2 t/m 9

Lesdoel: Je weet waardoor de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog begon
Planning:

-Bespreken opdracht 3 en 5 van 6.3 (Kort)

-Toets bespreking hoofdstuk 5

-Afmaken opdrachten 6.4

-Klaar? Nakijken/verder werken met 6.5

Lesdoel: Je weet waardoor de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog begon.
Planning:

-Vogelvlucht wat tot nu toe gedaan

-Uitleg 6.4

-(Afmaken opdrachten 6.4)

-Lezen + maken 6.5

-Klaar? Nakijken

Lesdoel: Je weet hoe de trek naar het westen leidde tot steeds grotere spanningen tussen de pioniers en de indianen
Planning

-Introductie VS: Verdeeld of toch één

-Lezen + Maken oriëntatie 6.1: (behalve 3a)

-Klaar? Nakijken en/of verder met 6.2: 3 t/m 8

Lesdoel: Je weet hoe je gebeurtenissen in de juiste tijd moet plaatsen

Repetitie Hoofdstuk 6: 6.1 t/m 6.4 dinsdag 11 juli
A
Planning:

-Bespreken vraag 7 van 6.1

-Lezen + maken 6.2

-Klaar? Nakijken en/of verder met 6.3

-Uitleg 6.2

Lesdoel: Je weet welke regionale verschillen er ontstonden aan de Oost-kust van Amerika

Repetitie Dinsdag 11 juli
Huiswerk week 25: 6.2 afmaken en opdrachten 6.3
Moet af zijn op dinsdag 27 juni
6.1: 1 t/m 8 (3a niet)
6.2: 3 t/m 8
6.3: 1 t/m 6 + 10
6.4: 2 t/m 9

(6.5: 1 t/m 12)
6.6: 1 t/m 13 (9 & 10 niet)
A
A
Planning

-Introductie VS: Verdeeld of toch één

-Lezen + Maken oriëntatie 6.1: 1 t/m 9

-Klaar? Nakijken en/of verder met 6.2

Lesdoel: Je weet hoe je gebeurtenissen in de juiste tijd moet plaatsen
Planning:

Repetitie H6: 6.1 t/m 6.4 woensdag 12 juli

Uitleg deel 2: 6.3

Afmaken opdrachten 6.3: 1 t/m 6 + 10

Lezen + Maken 6.4: 2 t/m 9

Lesdoel: Je weet hoe de dertien koloniën dertien staten werden
Planning

Repetitie H6: 6.1 t/m 6.4 woensdag 12 juli

-Lezen + Maken oriëntatie 6.1: 1 t/m 9

-Klaar? Nakijken en/of verder met 6.2: 3 t/m 9

Terugkomen lesdoel: (Bespreken opdracht 6.1)

Lesdoel: Je weet hoe je gebeurtenissen in de juiste tijd moet plaatsen

Huiswerk: Week 25 (Afmaken 6.1 en 6.2)
Moet af zijn op woensdag 28 juni
H
Planning:

-Uitleg 6.3/6.4

Lezen + (af)maken 6.4: 2 t/m 9

-Uitleg 6.4

Klaar? Nakijken/ en of verdiepen in 6.5/ Gebruik de tijd om te leren voor de toets

Lesdoel: Je weet waardoor de situatie van de indianen steeds verslechterde
Planning:

-Bespreken Opdracht 6.1: 7

-Uitleg 6.2

-Lezen + Maken 6.3: 1 t/m 6 + 10

Klaar? Heel goed! Nakijken + verder werken aan 6.4: 2 t/m 9


Lesdoel: Je weet welke regionale verschillen er ontstonden aan de Oost-kust van Amerika
Planning:

Repetitie H6: 6.1 t/m 6.4 Dinsdag 11 juli

Uitleg 6.3

Lezen + Maken 6.4: 2 t/m 9

Klaar? Nakijken

Lesdoel: Je weet hoe de dertien koloniën dertien staten werden
Planning:

Repetitie bespreken H5

-Afmaken opdrachten 6.4: 2 t/m 9

-Klaar? Nakijken

Gebruik de resterende tijd om te leren voor de toets H6

Lesdoel: Je weet hoe je kunt verbeteren in antwoord geven op de toets
Planning:

-Afmaken 6.4

Klaar nakijken/gebruik de tijd om te leren

Bespreken opdracht 6.4

-Tip/Tops lessen geschiedenis

-Afsluitende Quiz Hoofdstuk 6

Lesdoel: Voorbereiding op de repetitie
A
A
Full transcript