Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of QUI LUẬT MÂU THUẪN

No description
by

Ngoc Pham

on 15 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of QUI LUẬT MÂU THUẪN

NỘI DUNG QUY LUẬT MÂU THUẪN
KHÁI NIỆM MÂU THUẪN

Theo Quan niệm biện chứng
Mâu Thuẫn là khái niệm dùng để chỉ mối liên hệ thống nhất và đấu tranh, chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự, hiện tượng với nhau.
TÍNH CHẤT CHUNG CỦA MÂU THUẪN
Tính khách quan
Mâu thuẫn là tính vốn có của bản thân các sự vật hiện tượng, là bản chất chung của mọi sự vật, hiện tượng. Mâu thuẫn này mất đi thì mâu thuẫn khác hình thành.
Vì mâu thuẫn tồn tại trong tất cả mọi sự vật hiện tượng, mọi giai đoạn, mọi quá trình, tồn tại trong cả tự nhiên, xã hội và tư duy.
Tính đa dạng, phong phú:
Trong các sự vật, hiện tượng khác nhau thì tồn tại những mâu thuẫn khác nhau. Trong bản thân mỗi sự vật, hiện tượng trong mỗi giai đoạn, mỗi quá trình cũng có nhiều mâu thuẫn khác nhau.
=>Mỗi mâu thuẫn có vị trí, vai trò và đặc điểm khác nhau đối với sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.

Tính phổ biến:
PHÂN LOẠI MÂU THUẪN
Sự khác biệt giữa MT chủ yếu và MT thứ yếu:
Sự khác biệt giữa MT đối kháng và MT không đối kháng:
Sự khác biệt giữa MT cơ bản và MT không cơ bản:
Ví dụ:
Sự khác biệt giữa MT bên trong và MT bên ngoài:
TÓM TẮT QUY LUẬT MÂU THUẪN
QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG
Trong mỗi mâu thuẫn, các mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.
Khái niệm này dùng để chỉ sự liên hệ, ràng buộc, không tách rời nhau, qui định lẫn nhau của các mặt đối lập, mặt này lấy mặt kia làm tiền đề để tồn tại. Sự thống nhất còn bao hàm sự đồng nhất của các mặt đối lập, là sự tác động ngang nhau của các mặt đối lập

Sự đấu tranh của các mặt đối lập:
Qúa trình thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập tất yếu dẫn đến sự chuyển hóa giữa chúng.
Tuy nhiên, không phải bất kỳ sự đấu tranh của các mặt đối lập đều dẫn tới sự chuyển hóa giữa chúng. Chỉ khi sự đấu tranh phát triển đến 1 trình độ nhất định, hội đủ các điều kiện cần thiết mới dẫn đến chuyển hóa, bài trừ, phủ định lẫn nhau.

Khi sự mâu thuẫn của 2 mặt đối lập gay gắt và chuyển hóa lẫn nhau, mâu thuẫn cũ sẽ mất đi, và mâu thuẫn mới hình thành, quá trình tác động, chuyển hóa giữa 2 mặt đối lập lại tiếp diễn, làm cho sự vật, hiện tượng luôn luôn vận động và phát triển.

Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN
Quy luật Mâu thuẫn là hạt nhân của phép biện chứng, là qui luật về nguồn gốc, động lực cơ bản, phỗ biến của mọi quá trình vận động và phát triển.
Vì mâu thuẫn có tính đa dạng, phong phú, do vậy trong việc nhận thức và giải quyết mâu thuẫn phải có quan điểm lịch sử: biết phân tích cụ thể từng loại mâu thuẫn và phương pháp giải quyết phù hợp.
Trong quá trình hoạt động nhận thức và thực tiễn, cần phân biệt đúng vai trò, vị trí của các loại mâu thuẫn trong từng hoàn cảnh, đặc điểm, điều kiện nhất định để tìm ra cách giải quyết đúng đắn.
Trong tu dưỡng rèn luyện bản thân, phải đề cao phê bình và tự phê bình, tránh dễ dãi, xuôi chiều.
Just kind of like in this picture.
QUI LUẬT MÂU THUẪN
Theo Quan niệm siêu hình
Mâu thuẫn là cái đối lập phản logic, không có sự thống nhất, không có sự chuyển hóa biện chứng giữa các mặt đối lập
Karl Marx
Friedrich Engels
KHÁI NIỆM MẶT ĐỐI LẬP
Mặt đối lập dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính, những khuyên hướng vận động trái ngược nhau nhưng là điều kiện, tiền đề tồn tại của nhau.

Ví dụ:
Sản xuất và tiêu dùng trong hoạt động kinh tế của xã hội.
Điện tích âm và điện tích dương trong 1 nguyên tử.
Biểu hiện của các tính chất chung Mâu thuẫn:

Trong tự nhiên
, khi coi con người là 1 sự vật, tính chất của mâu thuẫn biểu hiện giữa đồng hóa và dị hóa, giữa biến dị và di truyền, hấp thụ và bài tiết…
Báo đen
Trong xã hội
, khi coi XHTB là 1 sự vật, biểu hiện ở mâu thuẫn giữa VS –TS, đối lập giữa giai cấp thống trị và bị trị, giữa sản xuất và tiêu dùng.

Trong tư duy
: Biểu hiện giữa biết và chưa biết, chân lí và sai lầm, hiểu sâu sắc và nông cạn.

Liệu UFO có thật???
Vị trí của quy luật:
Qui luật mâu thuẫn là 1 trong 3 quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Quy luật có vị trí đặc biệt quan trọng, nó chỉ ra nguồn gốc, động lực của sự vận động phát triển của sự vật, hiện tượng.
=>
Lenin: "Qui luật mâu thuẫn là hạt nhân của phép biện chứng"
Sự thống nhất của các mặt đối lập:
Khái niệm này dùng để chỉ khuynh hướng tác động qua lại, bài trừ, phủ định nhau của các mặt đối lập. Hình thức đấu tranh rất phong phú, đa dạng, tùy thuộc vào tính chất, mối quan hệ và điều kiện cụ thể của sự vật, hiện tượng.

Do sự đa dạng của thế giới nên hình thức chuyển hóa của các mặt đối lập diễn ra hết sức phong phú, đa dạng: 2 mặt đối lập chuyển hóa lẫn nhau, hoặc có thể chuyển hóa thành những dạng mới tùy thuộc vào tính chất của các mặt đối lập cũng như tùy thuộc vào những điều kiện lịch sử, cụ thể.

Trong tự nhiên, sự chuyển hóa thường diễn ra 1 cách tự phát.
Trong xã hội, sự chuyển hóa phải nhất thiết thông qua hoạt động có ý thức của con người.
Mâu thuẫn bên trong:
là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt đối lập bên trong 1 sự vật, hiện tượng (mâu thuẫn trong xả hội TB, tư sản và vô sản)
Mâu thuẫn bên ngoài:
là sự tác động qua lại giữa các mặt, các khuynh hướng đối lập thuộc các sự vật khác nhau, môi trường và cơ thể)
MT bên trong: đấu tranh giữa cơn buồn ngủ và học bài
MT bên ngoài: mâu thuẫn giữa những bạn học về kết quả 1 bài học, mỗi người đều có luận điểm riêng.
Mâu thuẫn cơ bản:
quy định bản chất của sự vật, quy định sự phát triển ở tất cả các giai đoạn của sự vật, tồn tại trong suốt quá trình tồn tại của sự vật. Khi MT cơ bản được giải quyết thì sự vật sẽ thay đổi cơ bản về chất.
Mâu thuẫn không cơ bản:
chỉ đặc trưng cho 1 phương diện nào đó của sự vật, không quy định bản chất của sự vật. Xuất hiện trong quá trình giải quyết MT khác và khi được giải quyết không làm vật thay đổi căn bản về chất.
Ví dụ: Xã hội Việt Nam giai đoạn 1930- 1945:
- Mâu thuẫn chủ yếu: Mâu thuẫn giữa dân tộc VN với đế quốc Pháp và bọn phản động tay sai.
- Mâu thuẫn thứ yếu: Mâu thuẫn giữa giai cấp Tư sản và g/c Vô Sản.
MT đối kháng là MT giữa lực lượng người mà lợi ích cơ bản đối lập nhau không thể điều hòa. Chỉ có thể giải quyết bằng bạo lực Cách mạng
MT không đối kháng là MT giữa lực lượng người mà lợi ích cơ bản không đối lập và không thể điều hòa. Giải quyết bằng cách biện pháp tổ chức, thuyết phục, giáo dục
MT chủ yếu là mâu thuẫn nổi lên hàng đầu trong một giai đoạn phát triển nhất định của sự vật hiện tượng, giải quyết nó tạo điều kiện giải quyết các mâu thuẫn thứ yếu
Phân biệt mâu thuẫn chủ yếu với mâu thuẫn thứ yếu chỉ mang tính tương đối, trong cùng một sự vật trong điều kiện này là mâu thuẫn thứ yếu, trong điều kiện khác lại là mâu thuẫn chủ yếu.
Ví dụ: Xã hội Việt Nam giai đoạn 1930- 1945:
- Mâu thuẫn chủ yếu: Mâu thuẫn giữa dân tộc VN với đế quốc Pháp và bọn phản động tay sai.
- Mâu thuẫn thứ yếu: Mâu thuẫn giữa giai cấp Tư sản và g/c Vô Sản.
Mỗi SV- HT là 1 thể thống nhất của những mặt, những yếu tố, những thuộc tính khác nhau, trong đó những mặt những yếu tố, những thuộc tính có khuynh hướng vận động ngược chiều nhau gọi là những MĐL. Hai mặt đối lập như vây tạo thành 1 mâu thuẫn biện chứng. Trong mỗi MTBC, 2 mặt đối lập vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau.
Thống nhất giữa các mặt đối lập là điều kiện, là tiền đề, là địa bàn để đấu tranh diễn ra không ngừng.
Đấu tranh giữa các MĐL đến 1 trình độ nhất định sẽ làm cho mâu thuẫn được giải quyết. Khi đó, sự vật chuyển hóa, sự vật mới ra đời sẽ có mặt đối lập mới, những mâu thuẫn mới và những quá trình thống và đấu tranh mới của các mặt đối lập. Đến 1 lúc nào đó, những MT mới đó được giải quyết, sự vật lại được chuyển hóa => Đấu tranh giữa các MĐL là nguồn gốc, động lực của sự phát triển.
Chính vì nguồn gốc, động lực cơ bản của mọi quá trình vận động, phát triển đều xuất phát từ mâu thuẫn khách quan, vốn có của sự vật hiện tượng nên trong nhận thức và thực tiễn cần phải tôn trọng mâu thuẫn, phát hiện, phân tích đầy đủ các mặt đối lập, nắm được bản chất, nguồn gốc, khuyên hướng của sự vận động, phát triển.
Cảm ơn vì đã lắng nghe.
Full transcript