Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Retoriska arbetsprocessen

No description
by

Åse Råstam

on 20 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Retoriska arbetsprocessen

Retorik
Den retoriska arbetsprocessen
Det som syns över ytan = färdiga presentation. Lång väg dit!
Intellectio
Förstå uppgiften.
Inventio
Få uppslag och hitta material!
Vilket är ditt ämne?
Vad är syftet med talet?
Vilken är din publik?
När och var?
Innehållet i ditt tal.
Vad ska du ta med?
Uppslag, exempel, argument

Spåna
Strukturera
Gallra

Sju frågor
Vem?
Vad?
Varför?
Var?
När?
Hur?
Med hjälp av vad?
Dispositio
Att ordna innehållet.
Början och slutet
Argument och exempel
Övergångar

Grundmall för taldisposition:
Exordium (inledning)
Narratio (bakgrund/berättelse)
Propositio (Tes/budskap)
Argumentatio (Argumentation)
Pecoratio (Avslutning)
Narratio = bakgrund/berättelse
Ge en bakgrund, orsaker, motiv till talet.
Beror mycket på typ av tal.
Propositio = Tes, budskap
Presentera tesen eller själva budskapet i talet.
Argumentatio = argumentation
Gå igenom argument, exempel, fakta, personliga berättelser för att belysa ämnet.

Argumenterande tal: argument som stödjer tesen.
Informerande tal: fakta och kunskap förmedlas.
Högtidstal: egenskaper hos den som hyllas

Pecoratio = Avslutning
Fem tips på hur man kan börja:
Fråga
Bild
Citat
Påstående
Händelse
Exordium = inledning
Väcka publikens uppmärksamhet
Skapa trovärdighet för dig som talare
Förbereda publiken på vad talet kommer att handla om
Kort och tydlig.
Återknyt till inledningen
Sammanfatta
Upprepa tesen
Uppmaning
Ingen ny information
Elocutio
Partesmodellen
Färdigställer talet.
Smyckar språket.
Formulerar det du ska säga.
Bestämmer vilka hjälpmedel du ska använda.
Skriv manus ord för ord.
Läs igenom flera gånger.
Skriv om till stödord.
Dessa har du framför dig vid presentationen.

Den röda tråden.
Den rätta stilen
Hjälpmedel: tavla, digitala presentationsprogram, ljud, bild, rörlig bild, föremål
Öva dig på talet.
En förberedd talare är en säker talare.

Tips när du övar:
Börja i god tid.
Öva inför någon, en spegel eller filma dig själv.
Öva även på att använda dina hjälpmedel.
Ta tiden!
Förbered och öva även på kroppsspråk och rösten.
Actio
Att framföra talet!
Ögonkontakt
Ansiktsuttyck
Gester
Rösten
Emendatio
Reflektion och respons!
Vad fungerade bra?
Vad ska jag tänka på till nästa gång?
Positiv och konstruktiv respons från andra.

Memoria
Att lära in talet!
Att välja sina ord!
Full transcript