Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Likestilling i kristendommen og islam

No description
by

Lina Fjørtoft

on 8 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Likestilling i kristendommen og islam

Likestilling blant menn og kvinner Kristendommen og Islam I islam er det mindre likestilling blant kvinner og menn enn i kristendommen. monoteistisk religion
Allah og Muhammed
Koranen= åpenbaring
Gode handlinger Sjia Sunni
itjihad- Islam må forklares og fortolkes på nytt, utvikle seg.
Mer liberal retning
85% av muslimer
Islam er ferdig utviklet, nye lover og regler er unødvendig
Mest konservativ retning. Treenigheten
Frelse - jeg tror.
Bibelen Protestantismen Katolisismen 1517 Mindre materialisme
Sterke jeg - du forhold til gud - uten helgener
Bibelen til morsmål, tilgjenelighet Sterkere fellesskap
Helgener
Avlat
Ikoner, ornamenter, utsmykking Etikk: vi er skapt i guds bilde. Vi skal vise hensyn til alt annet levende, guds skaperverk. kor. 11: ”ei kvinne som bed eller talar profetisk utan hovudbunad, ho vanærar hovudet sitt; for det er det same som om ho var snauklypt. Vil ikkje ei kvinne ha noko på hovudet kan ho like godt klyppa håret av seg!”, ” Mannen skal ikkje ha noko på hovudet for han er Guds bilete og ære”. 17:45 Når du fremsier Koranen, senker vi et beskyttende slør mellom deg og dem som ikke tror på det hinsidige.

24:31 Si til de troende menn at de skal dempe sine øyekast og holde sitt kjønnslivet i tømme. (…) og si til de troende kvinner, at de skal dempe sine øyekast og holde sitt kjønnsliv i tømme, og ikke vise sin pryd untatt det av den som kommer til syne. La dem trekke sløret (hodetørklet - koranen.no?) over sine bryst(....) Bekledning Hvor er det kristne hodeplagg nå?
Hva er et slør egentlig?
Spor av likestilling? Likestilling?

Bekledning

Ekteskapet

Skilsmisse

Plass i samfunnet Kor 11.:”

” For mannen vart ikkje til av kvinna, men kvinnen av mannen. Mannen vart heller ikkje skapt for kvinna skuld, men kvinna for mannen skuld.”

”Men i Herren er ikkje kvinna noko utan mannen, og mannen er heller ikkje noko utan kvinna.
Efs 5: Kvar og ein skal elska kona si som seg sjølv, og ho skal ha age for mannen sin.1 Tim 2, 11-15: «En kvinne skal ta imot læren i taushet; hun skal underordne seg. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer, heller ikke å være herre over mannen; hun skal være stille(…)”

Paulus brev til Galatarane, kap 3: 27, 28, 29
For de, så mange som er døypte til Kristus, har ikledt dykk Kristus. Her er ikkje jøde eller grekar, her er ikkje træl eller fri, her er ikkje mann eller kvinne; de er alle ein i Kristus Jesus. Og høyrer de Kristus til, er de Abrahams ætt, arvingar etter lovnaden. I samfunnet Hadith: han bør gi henne mat dersom han spiser, kle henne når han kler seg, unngå å vansire henne eller slå henne for mye eller forlate henne, unntagen hjemme (Hadith 7.62.77).

Deres kvinne er en åker for dere, så gå til deres åker slik dere ønsker( sure 2:223) Ekteskap Ordt 31: 10-31, ord som mor til kong Lemuel av Massa hadde printa inn i han:

Gjev ikkje de kraft til kvinner, ditt liv til dei som tyner kongar. (…) Den gode kona kven finn vel henne? Meir er ho verd enn perler. Mannen set all si lit til henne og det skortar ikkje på vinning. Ho gjer berre godt imot han og inkje vondt så lenge ho lever. (…) Ynde sviktar, og venleik forgår, ei kvinne som har age for Herren, skal prisast. Sure 4: Hvis dere er redde for ikke å gjøre rett mot de foreldreløse, ta til ekte det som passer dere av kvinner, to, tre eller fire. Men hvis dere er redde for ikke å kunne gjennomføre full likhet, så nøy dere med én, eller med deres slavinner. Der er det mest nærliggende for å unngå urett.

Kvinner skal få beholde alt de selv tjener.

I Hva er likestilling her?
Polygami eller monogami? Skilsmisse

sure 4: Når dere gjenkallelig skiller dere fra kvinner, og de har nådd sin termin, så behold dem på sømmelig vis, eller la dem gå på sømmelig vis. Hold dem ikke tilbake med makt for å gjøre urett.

.

Sørg for at kvinnen har noe å gå til om du skiller deg fra dem. Om brudesum er fastsatt gi dem halvparten.


Hvis noen av deres kvinner begår usømmeligheter (hor), skal dere kreve fire vitner mot dem. Hvis de avgir vitnesbyrd, så hold dem i husarrest til døden henter dem, eller Gud finner en utvei for dem.

Hvis to av dere begår dette så straff begge. Hvis de angrer og forbedrer seg, så la dem være i fred. Gud viser miskunn, er nåderik. Dere som tror! Det er ikke tillat å overta kvinner ved arv mot deres vilje. Legg heller ikke vanskeligheter i veien for dem, for å legge hånd på en del av det som er gitt dem, med mindre de driver åpenbar usømmelighet. Omgås dem på skikkelig vis. Hvis dere misliker dem, så kan det forholde seg slik at dere misliker noe, som Gud har nedlagt meget godt i. Likestilling? Mannen er overhodet
- som Aristoteles sa, naturlig rangordning
Kvinne vise respekt
Polygami
Begge kjønn skal dekke seg til
Kvinnen holde seg hjemme
Alle like ovenfor Gud - idealismen til Platon, det indre som teller Mannen er overhodet
- som Aristoteles sa, naturlig rangordning
Kvinne vise respekt
Monogami
Oppmuntrer til bruk av hodeplagg for kvinner, ikke menn
Kvinnen bedt om å tie
Alle er like ovenfor Gud - odealismen til Platon, det indre som teller Jesus er åpenbaringen Filosofene Aristoteles Platon Materialisme
rangordning
kvinne - defekt mann
negativt kvinnesyn Idealisme
Likestilling
biologiske forskjeller spiller ingen rolle Tolke, tolke! Tidligere kristendom Før 1700 – kirken var den mektigste institusjonen i samfunnet
1700 – tallet: Opplysningstidens filosofer stilte spørsmål ved kirkens autoritet à mennesket og individet i sentrum.
Kvinner hadde ingen rettigheter.
Kvinner hadde ingen rett på formue.
Det fantes ingen lover mot kvinnemishandling.
mennesket i sentrum - påvirket av livssynshumanismen:
Kvinner opphørte fra å være mannens eiendom.
Eget individ, egen verdighet. I dag I protestantiske kirker i dag har kvinner:
Egne rettigheter,
kan ta utdannelse og jobbe,
Kan blir prest, -tale i forsamlinger
Rett på arv,
Kan skilles uten problem,
Er så å si likestilte med menn. I katolske kirken i dag:
Kvinner enda undertrykket.
Kan bla. Ikke bli prester.
Nå er skilsmisse akseptabelt i de fleste katolske land
Paven mot prevensjon Islam i dag Hvem du spør har mye å si!
Er det religon eller kultur?
Utdanningsmuligheter?
vestlig kvinneperspektiv
Hva med familien?
i utgangspunktet egalitær religon
Påvirkes av samfunnet Skilsmisse Islamske kvinner i Afghanistan
tent på seg selv for å sleppe ut av ekteskapet
må ha 4 vitner
mister foreldrerett
stor synd
shia og sunni har ulike regler Hijab, burka er det greit? Mye for og mot
noen mener det er ære
andre ser på det som tvang
Menn slipper unna
Sharia - forbud mot hår og nakenhet Matt 19:4-6: «Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.» Matt 5:32 «Men jeg sier dere: Hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, driver hor.» Likestilling? Konklusjon:

Egalitære religioner begge to
Samfunnsforhold har mye å si
Se bare på kristendommen før
Usikkert pga. samfunnspåvirkning Likestilling? Paulus - én mann for 2000 år siden
Skrifttro?
Viktighet av tekstene
Sekulære samfunn
Islamistiske samfunn Innhold Påstand
kort om kristendommen
kort om islam
tekstene
- bekledning
- ekteskapet
- skilsmisse
-i samfunnet
tolkning
kristendommen opp gjennom tidene
kristendom i dag
islam i dag
konklusjon p
Full transcript