Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020

No description
by

Elena Tartoaca

on 3 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020
MASURA 04
- INVESTITII IN ACTIVE FIZICE
MASURA 06
- DEZVOLTAREA EXPLOATATIILOR SI A INTREPRINDERILOR
M07
- SERVICII DE BAZA SI REINNOIREA SATELOR IN ZONELE RURALE
M08
- INVESTITII IN DEZVOLTAREA ZONELOR FORESTIERE SI AMELIORAREA VIABILITATII PADURILOR
M09
- INFIINTAREA GRUPURILOR DE PRODUCATORI
SPRIJIN PUBLIC NERAMBURSABIL:
Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de
50%
din totalul cheltuielilor eligibile pentru
IMM-uri și grupuri de producători/cooperative
și
40%
pentru
alte întreprinderi
și nu va depăși:
1.000.000 Euro/proiect pentru IMM;
1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi;
2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare local, forme asociative cooperative și grupuri de producători (colectare, sortare, depozitare, ambalare/procesare și comercializare);
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în urmatorul caz:
Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.
SPRIJIN PUBLIC NERAMBURSABIL:
Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de
50% din totalul cheltuielilor eligibile
și nu va depăşi:
- în cazul proiectelor care prevăd
achiziții simple
– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
- în cazul proiectelor care prevăd
construcții- montaj
– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
- în cazul proiectelor care prevăd
crearea de lanțuri scurte de aprovizionare
-maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;
- în cazul proiectelor realizate de
cooperative și grupuri de producători
– maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției;

Intensitatea sprijinului nerambursabil și valoarea se vor putea majora cu
20 puncte procentuale suplimentare
, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în cazul:
Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013);
Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare);
Proiectelor integrate care conduc la creearea unui lanț scurt (producție, procesare, comercializare);
Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

SUB-MASURA 4.1.
- INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE
SUB-MASURA 4.2.
- INVESTITII PENTRU PROCESAREA/MARKETING-UL PRODUSELOR AGRICOLE
SUB-MASURA 4.3.
- INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE SI SILVICE
SUB-PROGRAMUL TEMATIC POMICOL
SUB-MASURA 4.1A
- INVESTITII IN EXPLOATATII POMICOLE
SUB-MASURA 4.2A
- INVESTITII IN PROCESAREA/MARKETINGUL PRODUSELOR DIN SECTORUL POMICOL
M04 - INVESTITII IN ACTIVE FIZICE
In cadrul acestei sub-masuri vor fi sprijinite investitiile orientate spre cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola, precum si investitiile pentru modernizarea fermei si imbunatatirea calitatii activelor fixe.
BENEFICIARI
- fermieri, cu exceptia, persoanelor fizice autorizate;
- cooperative, grupuri de producator;
CHELTUIELI ELIGIBILE:
a. Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități;
b. Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, în cadrul unui lanț scurt de aprovizionare;
c. Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;
- d. Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț scurt de aprovizionare;
e. Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte plantații perene cu excepția celor eligibile în cadrul subprogramului pomicol;
f. Cheltuieli generate de respectarea standardelor și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană.
CHELTUIELI NEELIGIBILE:
a. Achiziţia de terenuri şi clădiri;
b. Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă.
SUB-MASURA 4.1. - INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE
Sprijinul prin această sub-măsură se acordă întreprinderilor care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, cu excepția produselor pescărești.
BENEFICIARI:
intreprinderi;
cooperative, grupuri de producatori.
Cheltuieli eligibile
:
a) Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;
b) Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor scurte;
c) Cheltuieli generate de respectarea standardelor și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană.
Cheltuieli neeligibile
:
a) Achiziţia de terenuri şi clădiri;
SUB-MASURA 4.2.- SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN PROCESAREA/MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE
SUB-MASURA 6.1.
- SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI
SUB-MASURA 6.2.
- SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE IN ZONE RURALE
SUB-MASURA 6.3.
- SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI
SUB-MASURA 6.4.
- INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE
SUB-MASURA 6.5.
- PLATI PENTRU FERMIERII ELIGIBILI IN CADRUL SCHEMEI PENTRU MICII FERMIERI CARE ISI TRASFERA DEFINITIV EXPLOATATIA UNUI ALT FERMIER
M06 - DEZVOLTAREA EXPLOATATIILOR SI A INTREPRINDERILOR
CRITERII DE ELIGIBILITATE:
Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de
minimum 8.000 SO
(valoarea producției standard);
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin sub – măsură;
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;
Investiția trebuie să își demonstreze viabilitatea economică;
Investiția trebuie să respecte prevederile legislației europene privind efectele asupra mediului;
Investițiile în sistemele de irigaţii de la nivelul fermei trebuie să respecte prevederile art. 46 din R(UE) nr.1305/2013;
Investiţiile în materie de eficienţă energetică şi energie regenerabilă trebuie să respecte prevederile art. 13 din R. Delegat (UE);
Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr.1305/2013);
Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerințe au devenit obligatorii pentru exploatația agricolă (conform art 17, alin. 6 din R(UE) nr.1305/2013).
SUB-MASURA 4.1. - INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE
Condiții de eligibilitate:
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub - măsură;
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Investiția trebuie să își demonstreze viabilitatea economică;
Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;
Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
Investiția va respecta prevederile legislației europene privind efectele asupra mediului și normele de siguranță alimentară.
În cadrul acestei sub-măsuri se va sprijini stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/conducători unici ai unei exploataţii agricole.
BENEFICIARI:
În cadrul acestei sub-măsuri beneficiarii sunt:
- tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
- persoană juridică în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare.
CHELTUIELI ELIGIBILE:
Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza Planului de Afaceri. Toate cheltuielile şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, inclusiv
achiziționarea de teren agricol și animale
. Detalii legate de ponderea investițiilor din planul de afaceri va fi specificat în cadrul național.
SUB-MASURA 6.1. - SPRJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI
PROPUNERI MASURI PNDR 2014-2020
FINANTATE PRIN GAL

SUB-MASURA 4.1. - INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE
SUB-MASURA 4.2.- SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN PROCESAREA/MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE
SUB-MASURA 4.2.- SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN PROCESAREA/MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE
SUB-MASURA 6.1. - SPRJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI
CRITERII DE ELIGIBILITATE:
a. Aplicabile tuturor beneficiarilor
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM)
.
Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între
12.000 şi 50.000 SO
(valoare producţie standard);
Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR.
Solicitantul are
domiciliul stabil
într-una dintre unitățile administrativ teritoriale pe teritoriul căreia se află exploatația;
Solicitantul devine fermier activ în termen de 18 luni de la data instalării;
Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minimum de 20 % din valoarea primei tranșe de plată;
În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va viza obligatoriu investiții/amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu.
b. Aplicabile solicitantului persoană juridică:
Asociații care participă la capitalul sau gestionarea persoanei juridice vor îndeplini calitatea de tânărul fermier în sensul art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013;
c. Aplicabile tînărului care se instalează ca unic șef de exploatație și tânărului fermier care exercită control efectiv asupra persoanei juridice
Nu deţine concomitent
un alt loc de muncă
în afara unității teritorial-administrative în care este situată exploatația, sau a zonei limitrofe;
Deține
competențe profesionale
îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
i. studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară
ii. cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire
Dobândeşte competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului;
SPRIJIN PUBLIC NERABMBURASABIL:
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.
Sprijin public nerambursabil care se acordă pentru o perioadă de
maximum cinci ani
.
Cuantumul maxim al sprijinului este de până la
50.000 Euro.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de
minimum 15.000 de Euro
pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 12.000 euro (valoare Producţie Standard), iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare
va creşte proporţional
cu dimensiunea exploataţiei , dar nu va putea depăşi 50.000 de Euro/ exploataţie.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă în două tranşe, astfel:
80% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
20% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.
Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a ajutorului.
Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de îndeplinirea implementării corecte a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.
În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.
SUB-MASURA 6.1. - SPRJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI
SUB-MASURA 6.2. - SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE IN ZONE RURALE
În cadrul acestei sub-măsuri se va acorda sprijin pentru crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural. Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru unități nou înființate în mediul rural, inclusiv achizitia de teren, pe baza unui plan de afaceri pentru activităţi non-agricole în mediul rural, ca de exemplu:
Investiții pentru producerea și comercializarea propriilor produselor non-agricole
– cum ar fi:
Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
Activități de exploatare forestieră și prelucrare a produselor lemnoase;
Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
Fabricare produse electrice, electronice.
Investiții pentru activități meșteșugărești
cum ar fi:
Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii)
Investiții pentru prestarea de servicii și agro-turism
cum ar fi:
Servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;
Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
Servicii tehnice, administrative,etc.
SUB-MASURA 6.2. - SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE IN ZONE RURALE
BENEFICIARI:
Sprijinul financiar prevăzut pentru această sub-măsură se acordă pentru :
fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole
pentru prima dată
;
micro-întreprinderi și întreprinderi mici
nou înființate
.
CRITERII DE ELIGIBILITATE:
Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri care să conțină cel puțin elementele obligatorii prevăzute de regulamentele de dezvoltare rurală;
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin submăsură;
Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural;
Activitatea va fi desfășurată în spațiul rural și cel puțin 80% din noii angajați trebuie să aibă
domiciliul stabil
în spațiul rural;
Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, desfășurarea de activități comerciale prin producție comercializată sau activități prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată.
SUB-MASURA 6.2. - SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE IN ZONE RURALE
SPRIJIN PUBLIC NERAMBURSABIL:
Sprijinul public nerambursabil care se acordă pentru o perioada de
maximum cinci ani
.
Cuantumul
minim
al sprijinului este de
10.000 Euro
.
Cuantumul
maxim
al sprijinului este de:
-
70.000 Euro/proiect
în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;
-
50.000 Euro/proiect
în cazul altor activități.
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel:
70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.
Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a ajutorului.
Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.
În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.
SUB-MASURA 6.3. - SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI
Sprijinul acordat pentru fermele mici este un instrument menit să determine, în principal, transformarea structurală şi deschiderea către piaţă a fermelor mici şi creşterea capacităţii acestora de a identifica noi oportunităţi de valorificare a producţiei.
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul deAfaceri.
BENEFICIARI:
Sprijinul financiar prevăzut pentru această măsură, se acordă fermierilor care deţin în proprietate și/sau folosință o exploataţie agricolă încadrată în categoria de fermă mică, având dimensiunea economică între
8.000 si 11.999 SO
(valoarea producției standard).
CHELTUIELI ELIGIBILE:
Sprijinul se acordă pentru ferma mică în vederea asigurării îmbunătățirii activităţii economice şi de mediu a acesteia, pe baza investițiilor şi activităţilor propuse prin Planul de Afaceri. Toate cheltuielile şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, inclusiv
achiziționarea de teren agricol și animale
. Detalii legate de ponderea investițiilor din planul de afaceri va fi specificat în cadrul național.
SUB-MASURA 6.3. - SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI
CRITERII DE ELIGIBILITATE:
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria
întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM);
Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între
8.000 – 11.999 euro
(valoarea Producţiei Standard);
Exploataţia agricolă este
înregistrată
, conform prevederilor legale naționale,
cu cel puţin 24 luni
înainte de solicitarea sprijinului;
Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pentru dezvoltarea activităților agricole din cadrul exploatației;
Solicitantul are
domiciliul stabil
într-una dintre unitățile administrativ teritoriale pe teritoriul căreia se află exploatația;
Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minim 20 % din valoarea primei tranșe de plată;
Solicitantul nu deține
un alt loc de muncă
în afara unității teritorial-administrative în care este situată exploatația, sau a zonei limitrofe;
Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin sub-măsură;
O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei sub-măsuri (în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri beneficiari de sprijin prin această submăsură);
În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, obligatoriu Planul de afaceri va viza investiții/amenajări specifice gestionării gunoiului de grajd, conform normelor specifice de mediu.
SUB-MASURA 6.3. - SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI
SPRIJIN PUBLIC NERAMBURSABIL:
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioada de
maximum cinci ani
.
Sprijin public nerambursabil este de până la
15.000 Euro
pentru o exploataţie agricolă.
Sprijinul va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel:
80% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
20% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.
Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de
acordare a ajutorului.
Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea corectă a obiectivelor stabilite prin
Planul de Afaceri.
În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele
realizate.
SUB-MASURA 6.4. - INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE
În cadrul acestei sub-măsuri se acordă sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care îşi creează sau dezvoltă noi activităţi în zonele rurale. De asemenea sunt vizați fermierii sau membrii gospodăriilor lor agricole care doresc să-și diversifice activitățile economice prin practicarea de activități non-agricole în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale.
BENEFICIARI:
Sprijinul financiar prevăzut pentru această sub-măsură se acordă:
micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici existente, din spațiul rural;
fermelor care își diversifică activitatea de bază prin înființarea sau dezvoltarea unei activități nonagricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici.
SPRIJIN PUBLIC NERAMBURSABIL:
Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil –maxim 90%.
SUB-MASURA 6.4. - INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE
ACTIVITATI ELIGIBILE:
Se acordă sprijin în vederea investițiilor pentru microintreprinderi și întreprinderi mici existente pentru activităţi non-agricole în mediul rural, de exemplu:
Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole proprii
, cum ar fi:
Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton;
Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
Activități de prelucrare a produselor lemnoase;
Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
Fabricare produse electrice, electronice, etc.;
Investiții pentru activități meșteșugărești
, cum ar fi:
Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)
Investiții pentru prestarea de servicii
, de exemplu:
Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
Servicii tehnice, administrative, etc.;
Investitii pentru infrastructură în unităţile de
primire turistică de tip agro-turistic
, proiecte de
activități de agrement
;
Producere de
combustibil din biomasa
(fabricare de peleți) în vederea comercializării.
Asistenţa în cadrul submăsurii se acordă sub forma sprijinului nerambursabil (grantului) şi a instrumentelor financiare de garantare pentru realizarea investițiilor menţionate anterior.
SUB-MASURA 6.4. - INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE
CHELTUIELI ELIGIBILE:
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură;
Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea în spațiul rural;
Activitatea va fi desfășurată în spațiul rural și cel putin
80% din noii angajați
trebuie să aibă
domiciliul stabil
în spatiul rural;
Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;
Locurile de muncă pentru
noii angajati
să fie prevăzute cu
normă întreagă
;
Solicitantul să demonstreze viabilitatea economică a investiției;
Intreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu legislația în vigoare;
Solicitantul respectă regulile de minimis.
Full transcript