Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Taaladviseur

by Robin, Sebastien and Camiel
by

Camiel Huygen

on 3 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Taaladviseur

Taaladviseur: meervoudsvorming
Hoe vorm je het meervoud? Algemene regels boek + EN De meeste zelfstandige naamwoorden krijgen in het meervoud -en. twijfel + S Ook -s is een vaak voorkomende meervoudsvorm. groente + N/S Soms zijn zowel -(e)n als -s mogelijk. vat + EN Korte klinker wordt soms lang in het meervoud. rubber + / Geen meervoudsvorm. lam -> lammeren gelid -> gelederen Speciale meervoudsuitgangen het meervoud van samenstellingen schrijverS-beeldhouwerS Gelijkwaardige delen krijgen beide een meervoudsvorm. kandidaat-notarisSEN Bepaalt het eerste deel het tweede, dan staat alleen het tweede in het meervoud. procesSEN-verbaal Bepaalt het tweede deel het eerste, dan staat alleen het eerste in het meervoud. meervoudsvorming van beroepsaanduidingen op -man. vakman -> vaklui/-lieden/-mensen Man verandert in -lui/-lieden/-mensen. barmanNEN Recentere beroepsaanduidingen vormen hun meervoud meestal op -mannen. meervoud van maat- en tijdsaanduidingen zeven jaar vijf meter drie keer Geen meervoud voor dergelijke tijdsaanduidingen. drie bange uren WEL meervoud als er een bijvoeglijk naamwoord aan voorafgaat. tientallen keren WEL meervoud na een onbepaald telwoord. beide euro's WEL meervoud na 'beide'. drie kronen zes graden WEL meervoud na de maataanduiding 'graad' en de munteenheid 'kroon'. Woorden uit het Latijn en Grieks politicus -> politici Soms wordt het meervoud mee ontleend. In vele gevallen kan je ook een -s of -en als meervoud gebruiken. blad -> bladen (schrift)/bladeren (boom) Homoniemen hebben verschillende meervouden. Meervoud van woorden als beide, sommige, alle... bij zelfstandig gebruik Allen, beiden, velen... bleven sprakeloos achter. Je voegt -n toe als het woord verwijst naar personen. Kat en hond zijn beide populaire huisdieren. Deze organisatie is één van de vele die door Camiel wordt gesteund. Het woord blijft onveranderd als het naar dieren of zaken verwijst. Hoe spel je het meervoud? geit + EN Vaak schrijf je wat je hoort. Woorden die eindigen op één medeklinker boot -> boten Bij een lang uitgesproken klinker in een open lettergreep schrijf je een enkele medeklinker. rat -> ratten Bij een kort uitgesproken klinker in een gesloten lettergreep schrijf je een dubbele medeklinker. vonnis -> vonnissen -is wordt altijd -issen. dreumes -> dreumesen (WEL zessen) perzik -> perziken (WEL ogenblikken) lemmet -> lemmeten (WEL sigaretten, korte metten) kievit -> kieviten (WEL gebitten) engel -> engelen Als er geen klemtoon ligt op -es, -ik, -et, -it, -el verdubbelt de medeklinker niet. muis -> muizen brief -> brieven De eindmedeklinkers -s en -f veranderen meestal in -z en -v. paus -> pausen Toch blijft in heel wat gevallen de -s behouden. filosoof -> filosofen In woorden met Griekse delen blijft de -f behouden. perspectief -> perspectieven MAAR niet in de woorden van Latijnse afkomst. Woorden die eindigen op klinkers fee -> feeën - ee wordt soms -eeën. knie -> knieën bacterie -> bacteriën -ie wordt -ieën als de klemtoon ligt op -ie. -ie wordt -iën als er GEEN klemtoon ligt -ie. ski -> ski's hobby -> hobby's Een enkele a,i,o,u of medeklinker + y krijgen 's lentes, cafés, sprays, cadeaus, etuis Als er geen verkeerde uitspraak mogelijk is, schrijf je geen weglatingsteken. OCMW -> OCMW's gsm -> gsm's Letterwoorden krijgen 's. x -> x'en sms -> sms'en Als letterwoorden op een sisklank eindigen, schrijf je 'en. Letterwoorden
Full transcript