Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Naprendszerünk bolygóinak bemutatása. Űrkutatás, távlatok.

No description
by

Ákos Poleczki

on 2 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Naprendszerünk bolygóinak bemutatása. Űrkutatás, távlatok.

Naprendszerünk bolygóinak bemutatása. Űrkutatás, távlatok.
Az univerzum keletkezése
Galaxisok kialakulása
Galaxisunk: A Tejút
A mi naprendszerünk
A Világegyetem születése utáni:
0,02 mp, 13,7 milliárd évvel ezelőtt nagy sűrűségű és hőmérsékletű elektromágneses plazmával (elektron, pozitron, foton, kevéske proton és neutron) volt kitöltve
3. perc A VE tágult és hűlt. A végén hőmérséklete 900 millió K alá süllyedt. Ekkor kialakultak a könnyű elemek (H, He, Li)
379 ezer évvel később hőmérséklete 3000 K-re süllyedt. Ekkor kialakultak a semleges atomok, így a sugárzás és anyag közötti kölcsönhatás megszünt. Ettől kezdve a sugárzás szabadon tágult a VE-mel és hűlt a ma mérhető 2,73 K-es értékre.
200 millió évvel később Első csillagok kigyulladása.

H, He és a „sötét anyag” saját gravitációja először felhőket alkotott

A felhőkben kialakultak a gravitációs központokban első csillagok, megindul a fúziós energia termelés
A csillagok számának növekedésével pedig létrejött a galaxis az adott felhőből

Számtalan galaxis keletkezett szabálytalan és szabályos, spirál alakúak

A galaxisok közepében a fekete lyukak keletkeztek, központi régiókba ezek gyűjtötték az anyagokat

A galaxisok ütközése is segített a csillagképződésben, a gázok összenyomásában

Magányos csillagvárosokban a folyamat lassabb és jelenleg is keletkeznek csillagok
- 200-400 milliárd csillag található benne
-átmérője 30 kiloparszek
=3,2617 fényév.
Hőmérséklete: - A felszinen: kb 6000 K
- A magban: kb 13,6·10^6 K
Sugara: 6,96·10^5 km
Kora: 4,57 x 10^9 év
Tömege: 1,989 x 10^30 kg
A nap
Merkúr
Egyenlítői sugár: 2439,7 km
(a földi 0,383-szerese)


Felszíni gravitáció: 3,701 m/s²


Tömege: 3,302×1023 kg
(a földi 0,055-szerese)


Felszíni átlag hőm.: 80-700 K


Keringési ideje: 88 nap
Vénusz
Egyenlítői sugár: 6 051,8 km
(a földi 0,94-szerese)


Felszíni gravitáció: 8,87 m/s²


Tömege:4,8685×1024 kg
(a földi 0,815-szerese)


Felszíni átlag hőm.: 735K


Keringési ideje: 224,7 nap
A Föld
Átlagos sugara: 6372,797 km


Tömege: 5,9736·10^24 kg


Szökési sebesség: 11,186 km/s
(39 600 km/h)


Felszíni átlag hőm.: 287 K
A Hold
Egyenlítői sugara: 1788 km


Tömege: 7,347 673·1022 kg
(0,0123 földi)


Felszíni gravitáció: 1,622 m/s²


Felszíni átlag hőm.: 270K


Földtől mért távolsága: 384 402 km
Mars
Egyenlítői sugara: 3402,5 km
(a földi 0,533-szerese)


Felszíni gravitáció: 3,69 m/s²


Tömege: 6,4185·1023 kg
(a földi 0,107-szerese)


Felszíni átlag hőm.: 210K


Keringési ideje: 1,85 év
Jupiter
Egyenlítői sugara: 71 492 km
(a földi 11,209-szerese)


Felszíni gravitáció: 23,12 m/s²


Tömege: 1,899 × 10^27 kg
(a földi 317,8-szerese)


Felszíni átlag hőm.: 152 K


Keringési ideje: 11,86 év
Szaturnusz
Egyenlítői sugara: 60 268 km
(a földi 9,449-szerese)


Felszíni gravitáció: 8,96 m/s²


Tömeg: 5,6846×1026 kg
(a földi 95,162-szerese)


Felszíni átlag hőm.: 143 K


Keringési ideje: 29,46 év
Uránusz
Egyenlítői sugár: 25 559 km
(a földi 4,007-szerese)


Felszíni gravitáció: 8,69 m/s²


Tömege: 8,6832×10^25 kg
(a földi 14,536-szerese)


Felszíni átlag hőm.: 68K


Keringési ideje: 84 év
Neptunusz

Egyenlítői sugara: 24 764 km
(a földi 3,883-szerese)


Felszíni gravitáció: 11,15 m/s2


Tömege: 1,0243×10^26 kg
(a földi 17,147-szerese)


Felszíni átlag hőm.: 53 K


Keringési ideje: 164,8 év
Plútó
Átlagos sugara: 1195 km
(a földi 19%-a)


Felszíni gravitáció: 0,58 m/s²


Tömege: 1,305·10^22 kg
(a földi 0,0021-szerese)


Felszíni átlag hőm.: 44 K


Keringési ideje: 248 év
Aszteriodák
Másnéven kisbolygók


Anyaguk szilárd


A nap körül keringenek


Némelyiknek holdja is van


Számuk eléri a 200 000-et
Jégből, porból és szikladarabokból állnak


Méretük néhány kilométertől néhány tíz kilométerig terjed


Törmelékből álló csóvát hagynak maguk után


Körülbelül 4000-et tartunk számon
ESA: CoRoT
A csillagok fényességváltozásait méri


Fellövés: 2006. december 27


24 exobolygó felfedezése köthető hozzá
NASA: Kelper űrtávcső
Fedési módszerrel kutat exobolygót


Fellövés: 2009. március 7.
Közel 1000 bizonyított exobolygó felfedezése
Távlatok
Exobolygók keresése
Földönkívüli intelligencia keresése
Közvetlen módszerek:
Közvetett módszerek:
Űrtávcsöves felvételek, főleg infravörösben


Infravörös többlet sugárzás (a bolygó hőmérsékleti sugárzása hozzáadódik a csillagáéhoz)
Fotometria (csillag fényességének időnkénti lecsökkenése, amikor a bolygója elhalad előtte és egy részét elfedi)

Spektroszkópia (Doppler-leképezés, a csillag színképvonalainak alakja változik, ha fedés van)

Gravitációs zavar(a csillag körüli anyagkorongban a bolygó által)

Gravitációslencse-hatás (egy háttércsillag fényének kettős felerősítése a bolygós csillag által)
Az „Arecibo üzenet”
rádió üzenet M13 galaxis felé, bináris üzenet, grafikusan is megjeleníthető


A Pioneer 10 és 11űrszondák
aranylemeze
(jelenleg a Naprendszer határánál járnak)
Várhatóan 4–5 milliárd év múlva vörös óriássá duzzad
A Nap külső határa különböző modellek szerint ekkorra a Föld jelenlegi pályáján túl fog kinyúlni


1,5 x 10^11 m
Full transcript