Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kommunikáció

No description
by

Kispál Flóra

on 30 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kommunikáció

Kommunikáció zavarai
A kommunikációs zavarok forrásai
Az üzenet küldője (nem tudja gondolatait kifejezni- dadog, nem beszél, nem képes beszélni, nem ismeri a nyelvet, érzelmileg gátolt)
BRAINSTORM
ELEMENTS
copy and paste as needed and take advantage of an infinite canvas!
A kommunikációs kompetencia fejlesztése

Kutatások kimutatták, hogy a sikeres kommunikáció titka a beszélő szándékának a megfejtése.
Ezt írja le a beszédaktus elmélet is.
Az elmélet leírja ,hogy a kommunikációnak cselekvésértéke van.Ezek a megnyilatkozások nem ,,írnak le" vagy ,,állapítanak meg" semmit(perforvatívumok) szemben a konstatívumokkal melyek leíró , informáló jellegűek. (Austin 1990)
Austin szerint tehát bizonyos körülményeknek meg kell lenniük, hogy a kommunikáció sikeres legyen:
- Aki a beszédcselekvést végrehajtja rendelkeznie kell megfelelő felhatalmazással (pl. bíró-ítélet)
- A helyes végrehajtás feltételezi , hogy a végrehajtó bizonyos eljárásokat pontosan és maradéktalanul betartson (pl. feloldozás bűnei alól)
- Beszédcselekvés végrehajtójának őszintesége (pl.bocsánatkérés)


A metanyelv
Másnéven a szavak mögött megbújó jelentés.
Mire jó? : A metanyelv használata nélkül az emberek gorombák és bosszantók lennének egymás szemében.
Pl.: Egyedülálló vásárlási alkalom.--Nehezen tudjuk eladni.
Könnyen karbantartható udvar.--Nincs udvar.


Az üzenet címzettje (nem tud dekódolni- rosszul hall, gyengén lát, nem tud olvasni, nem képes figyelni, nem ismeri a jeleket, pszichés gátlás- előítélet)
A küldő és a címzett kapcsolata és viszonya (kiegyensúlyozott viszony hiánya, negatív beállítódás, tisztelet meg nem adása, önérzet megsértése)
Az üzenet (hiányos, töredékes, terjengős, túl sok részletet tartalmazó, verbális közlés nem nyílt, célzás, ködösítés, semmitmondó)
A használt kód (azonos alakú szavak- toll, rétegnyelvi szavak- dohány)
A csatorna (hang terjedését zavaró zörejek, képet rossz fényviszonyok)
A zituáció (előzetes várakozások)- ballagási beszéd, kirohanás)
A kontextus (segít a jelzések aktuális jelentését feltárni- szerződés: a felek
kijelentik)
Más kultúra, közös ismeretek hiánya (sapka a templomban)
Barkácsolóknak ideális.--Egy vagyon lesz megcsináltatni.
Nehezen találtál ide?--Hol a fenében voltál?

Konfligtusmoderálás
Tanácskozási ill. beszélgetésvezetési technika
Véleményfeltáró és döntéshozó folyamatok irányításának módszere
Nem jellemző rá a kommunikációs folyamat éredemi , tartalmi befolyásolása.
Cél: A döntés meghozatalának elősegítése
Fajtái: - Szükségszerű
- Természetes
- Demokratikus együttélés
( Több konfligtus-- Kritikus értékig )

Énleírások
: Az egyén oly módon jellemzi önmagát ,hogy ezzel az általa óhajtott benyomást közvetítse másoknak
Attitűdkinyilvánítások
: Olyan attitűdök hangoztatása , amelyek bizonyos tulajdonságok, érzelmek birtoklását sugalják
Attribúciós számadások
: A benyomáskeltő úgy magyarázza a viselkedését , hogy fenntartson vele egy meghatározott szociális képet magáról.
Emlékezetbeli ,,találékonyság"
: visszaemlékezés valóságos eseményekre, események kitalálása vagy elhallgatása énbemutatási megfontolásból
Nem verbális viselkedés
: A verbális jeleket teljesen felváltják a nem várbális jelek.
Benyomáskeltési stratégiák
Kommunikáció az üzleti világban
Két csoportra különíthető: -
Az üzleti élet kommunikációja: Megtervezése:
*Célpontok meghatározása ( kiknek akarok eladni? , potenciális vevők)
*Információgyűjtés ( igények, vetéjtársak stb.)
*Üzenet megformálása ( pozítívumok és negatívumok)
-
Az üzleti-szervezetek kommunikációja:
*Felkészülés a szóbeli kommunikációra ( ismeretek elmélyítése)
*Interjúk
*Prezentációk
*Értekezlet-megbeszélések: Fajtái: -Tanácsadó/tájékoztató (információ elosztó, döntéseket indokoló stb.)
-Információ-gyűjtő (döntéselőkészítő)
-Problémamegoldó (problémafeltáró, megoldási alternatívákat teremtő)
-Döntéshozó (megoldási alternatívákból választó)
Full transcript