Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HAYALİ BİR FİRMADA MS PROJECT İLE PROJE YÖNETİMİ UYGULAMASI

No description
by

defne türker

on 11 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HAYALİ BİR FİRMADA MS PROJECT İLE PROJE YÖNETİMİ UYGULAMASI

CPM
Nedir?
Proje Yönetiminde
Kullanılan Yöntemler

Özet
.
.
Proje yönetimi nedir
Proje yönetimi, belirlenen amaç, kapsam, zaman, kalite ve paydaş memnuniyetini karşılamak için proje yaşamı boyunca eldeki kaynakların planlanması, yönetilmesi ve koordine edilmesidir. "Tanımlanan işi optimum sürede, optimum maliyetle, hedeflenen kalitede yapmak” demektir.
Proje Yönetimi
10062056
Uygulamanın Amacı:
UYGULAMA
Uygulama Hakkında Bilgi:
Proje nedir
Günümüzde projelerin stratejik amaç ve hedeflerinin optimum zamanda ve optimum maliyette gerçekleşebilmesi için proje yönetimi teknikleri her firma için bir zorunluluk haline gelmiştir. Projelerin gecikmeden, mevcut kaynaklar kullanılarak tamamlanabilmesi, hata ve başarısızlık riskinin en aza indirgendiği çalışma ortamının yaratılması için etkin bir proje yönetim sistemi gereklidir. Bu amaçla projelerin yönetilmesinde proje yönetim teknikleri olan PERT ve CPM sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmanın temeli proje yönetiminin faal firmalar için önemli olduğu kadar yeni yatırımcılar için de çok önem arz ettiğini göstermektir. Ölçek olarak büyük ve karmaşık işlemler gerektiren projeler, proje yönetim teknikleri sayesinde daha anlaşılır ve küçük parçalara ayrılır. Buradan hareketle yeni yatırımcılar, uygulamayı istedikleri projelerdeki belirsizlikleri, oluşabilecek aksaklıkları, daha projeye başlamadan görebilmekte ve buna göre önlem alabilmektedirler. Belirsizliklerin, riskin ve hata payının en aza indiği bu durum yeni yatırımcıları cesaretlendirmektedir.
Bu çalışmada proje yönetim teknikleri olan PERT ve CPM hakkında genel bilgiler verilmiş ve bu tekniklerden günümüzde en çok kullanılan CPM ile bir fabrikanın yeni bir ürün üretme uygulaması yapılmıştır. Öncelikle projeye ilişkin iş akış programı oluşturulmuş, daha sonra hazırlanan tablolar yardımıyla işin takip ve kontrolü gerçekleştirilmiştir. Projede Gantt Şeması analizleri için Microsoft Office Project programlarından faydalanılmıştır.
Proje yönetimi tekniklerinin incelendiği ve bir proje üzerinde uygulamasının yapıldığı bu çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde proje yönetimi kavramı hakkında genel bilgilere ve tarihsel gelişimine yer verilmiştir. Ayrıca projelerin sınıflandırılması ve proje yönetiminin aşamaları da bu bölümde incelenmiştir. İkinci bölüm konunun literatür taramasını kapsamaktadır. Bu bölümde proje yönetiminde kullanılan yöntemler ayrıntılı olarak özetlenmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise bir X fabrikasında üretilecek olan yeni bir ürünün ilk üretimi aşamasında uygulanan işlemlerin Microsoft Project programında planlanması yapılmıştir. Sonuç bölümünde ise yapılan uygulamanın genel bir değerlendirilmesi yapılarak çalışma sonlandırılmıştır.
Hayriye Defne Türker
Danışman: Vildan Çetinsaya Özkır
Dinlediğiniz için teşekkür ederim..
HAYALİ BİR FİRMADA MS PROJECT İLE PROJE YÖNETİMİ UYGULAMASI
En basit tanımıyla belirlenen amaçlar için belirlenen zaman içinde bir kereliğine yapılan ve benzeri olmayan çalışmadır.
Planlama
Projenin tamamlanması için yapılması gerekli işleri anlamak ve daha sonra diyagramlar ya da ağlar gibi grafiksel gösterimler yoluyla mantıksal bir düzen içerisinde yapılacak faaliyetlerin planını geliştirmeye planlama denir. Bu faaliyetlere bireysel faaliyetler ve gerekli kaynakları belirleme faaliyetleri de dâhildir.
Kontrol Etme
Bu bölümdeki amaç, proje hayata geçtiğinde projenin ilerleyişini izleme, performansını analiz etme ve daha sonra sorunların çözümünü bulmaktır. Bu aynı zamanda durum raporlarını da kapsar.
Programlama
Çalışma faaliyetlerinin ne zaman bitmesi gerektiğini onaylamaktır. Projede başlayacak ve bitecek olan her bir faaliyet için uygun görülen zaman dilimi bu bölümde detaylı olarak yer alır.
1. Gantt Şeması Yöntemi
2. Ağ Diyagramına Dayalı Yöntemler
Proje Yönetiminin Aşamaları nelerdir
PERT
(Program Evaluation and Review Technique
CPM
(Critical Path Method)
Bu iki yöntem arasındaki temel fark Pert'te faaliyetlerin sürelerinin iyimser, kötümser ve olası zaman tahminleri şeklinde rastgele değişkenler olarak alınmasına karşılık CPM'de faaliyetlerin sürelerinin belirlenebilir olduğunun kabul edilmiş olmasıdır.
CPM (Kritik Yol Yöntemi)
Kritik Yol Yöntemi (Critical Path Method-CPM) günümüzde en çok kullanılan ağ yöntemlerinden birisidir. Projelerin genel olarak başarıya ulaşamama sebebi zaman sınırını sağlayamamasıdır. Ancak kritik yol yöntemi bu sorunu ortadan kaldıran, projenin toplam süresini tahmin etmede kullanılan bir ağ analizidir.
Yönteme adını veren kritik yol, bir proje için en kısa tamamlanma süresini hesaplayan faaliyetler serisidir. Bu yol proje ağ diyagramı boyunca uzanan en uzun ve en az bolluk içeren yoldur.
CPM'in Avantajları ve Dezavantajları
CPM tekniği, işletme yönetiminin proje planlama, programlama ve kontrol işleminde ilk olarak ne gibi faaliyetlerin yapılacağını belirtir. CPM ile projedeki faaliyetlerin en erken başlama ve en geç tamamlanma sürelerinin bilinmesi sağlanır. CPM projenin tamamlanabileceği toplam süreyi belirleyerek bazı gereksiz faaliyetlerin projeden çıkarılmasına ve maliyetlerde önemli tasarruflar sağlanmasına imkân verir. Proje faaliyetlerine ilişkin boş sürelerin önceden bilinmesi, proje planlama ve kontrolünü de olumlu yönde etkilemektedir.
CPM çok kullanışlı bir yöntem olmasının yanı sıra, bu yöntemin kullanılması projenin en iyi şekilde planlandığı anlamına gelmemektedir. Bu yöntemde şebeke çizimi sırasında yapılacak en ufak bir hata tüm projeye yansır. Projenin faaliyet ilişkilerinin ve sırasının bir program aracılığı ile belirlenmesi imkânsızdır. Bu sebeple şebeke kurulumu için gerekli bilgiler çok deneyimli ve bilgili kişiler tarafından belirlenmelidir. CPM ile oluşturulan şebekelerde yer alan faaliyet sayıları arttıkça projenin karmaşıklığı da artacak ve dolayısıyla hazırlama süresi de uzayacaktır.

Bu çalışmadaki amaç, X fabrikasında üretilmesi planlanan yeni bir ürünün üretim aşamasının proje haline getirilmesi, incelenmesi, planlaması, maliyet hesabının yapılması ve projenin sonuçlarına göre önerilerde bulunulmasıdır.
X fabrikası yeni bir ürün üretmeye karar vermiştir. Bunun sonucunda da yapılması gereken projenin uygulamasını MS Project programı üzerinde gerçekleştirmiştir.
MS Project:
Microsoft Project (veya MSP veya WinProj), Microsoft tarafından geliştirilen ve satılan, proje yöneticilerine plan oluşturma,kaynakların görevlere atanması, aşama takibi, bütçe yönetimi ve iş yükü analizi gibi konularda yardımcı olması amacıyla tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımıdır.Uygulama kritik yol zamanlamaları, kritik zincirleme ve olay zincirleme metodolojisi oluşturur.
Yeni Ürün Planı
a) Yeni Ürün İlk Tarama Aşaması
1. Yeni ürün fırsatlarının tanımlanması
2. Yeni ürün fikirlerinin tanımlanması
3. Go/no-go kararı için gerekli bilgileri topla
4. Tarama komitesi kararlarını toparla (Fikri sürme ya da sürdürmeme kararı)
5. Karar noktası- ilk yatırım için go/no-go kararı
b) İlk İnceleme Aşaması

1. İlk inceleme için kaynakları ata
2. İlk inceleme planı geliştir
3. Pazarı değerlendir
4. Rekabeti analiz et
5. Teknik Fizibilite Analizi
i. Laboratuar ölçekli ürün üret
ii. İç ürünü değerlendir
iii. Üretim süreci aşamasının gerekliliklerini tanımla
6. Üretim kapasitesini belirle
7. Güvenlik sorunlarını belirle
8. Çevresel sorunları belirle
9. Hukuki sorunları gözden geçir
10. Finansal değerlendirmelerde bulun
11. Risk analizi yap
12. İlk aşama planı tasarla
13. İlk aşama inceleme kararlarını yönet
14. Karar noktası- geliştirme aşaması için go/no-go kararı

c) Geliştirme Aşaması
1. Geliştirme Aşaması için kaynakları ata
2. Pazar Araştırması

i. Pazar bilgilerini topla
ii. Müşteri örnek gruplarını topla ve iletişim kur
iii. Rakip analizi yap
iv. Ürün gerekliliklerini yeniden tanımla
3. Teknik Üretim Değerlendirmesi
i. Üretim karakteristiklerini belirle (Performans kriterleri)
ii. Prototip süreç geliştir
iii. Prototip ürün üret
iv. İç ürün değerlendirmesini yönet
v. Patent başvuru sürecini raporla
vi. Pazarlama/teknik değerlendirmeyi yönet
vii. Gerekliyse süreci tekrar tasarla
viii. Prototip süreci modifiye et
ix. Müşterinin ürünü testi için plan geliştir
x. Müşteri değerlendirmesi için ürün üret
xi. İlk üretim değerlendirmesini yönet
xii. Prototip ürünün müşteri değerlendirmesini yönet
4. Konsept Değerlendirmesi
i. Pazarlama/teknik değerlendirmeyi yönet
ii. İlk üretim dizaynı hazırla
iii. Fason üretim seçeneğini değerlendir
iv. Hukuki ve patent sorunlarını gözden geçir
v. Çevresel değerlendirmeleri yap
vi. Ürün güvenlik değerlendirmelerine karar ver
vii. Beklenen/tahmin edilen çevrim zamanını belirle
viii. Finansal analizleri güncelle
ix. Risk analizi yap
x. İlk araştırma kriterlerini gözden geçir
xi. Pilot aşama planı geliştir
5. Geliştirme aşaması değerlendirmelerine karar ver
6. Karar noktası- pilot aşama için go/no-go kararı

d) Pilot Aşama
1. Pilot aşama kaynaklarını ata
2. Ticarileştirme denemeleri için müşteri bağlılığını güvence altına al
3. Deneme ürünü üretimi
i. Pilot ürün tesisini planla
ii. Hammadde temin et ve lojistik konuları hallet
iii. Deneme planını ve gerekliliklerini gözden geçir
iv. Deneme materyal üretimini başlat
v. Müşteri denemelerini izle
vi. İlk deneme sonuçlarını gözden geçir
vii. Deneme materyali üretimine devam et
viii. Müşteri denemelerini izlemeyi tamamla
4. Deneme Analizi
i. Satış ve pazarlama stratejilerini onayla
ii. Ürün güvenliğini onayla
iii. Üretim aşamalarını tekrar değerlendir
iv. Ticarileştirme planı geliştir
v. Finansal verileri gözden geçir
vi. Patent ve hukuki sorunları gözden geçir
vii. Ticarileştirme liderlik sorumluluklarını ve kaynaklarını ata
viii. Pilot aşama ve ticarileştirme kararlarını gözden geçir
e) Ticarileştirme Aşaması
1. Ürün Üretim ve İzleme
i. Üretim özelliklerini kabul et
ii. Müşterinin denemenin bir parçası olmasını onayla
iii. Üretim süreci gerekliliklerini geliştir
iv. Yeni ekipman tasarla ve sipariş et
v. Yeni ekipmanları ya da modifiye edilen ekipmanları kur ve test et
vi. Üretim kapasitesini onayla
vii. Ürün deneme planı geliştir ve değerlendir(lojistik sorunları hallet)
viii. Ticari ürün miktarı üretimini başlat
ix. Müşteri onay testini izle

2. Ticarileşme Analizi
i. İç ürün testini yap
ii. Ürün performans sonuçlarını gözden geçir
iii. Uzun dönem üretim gerekliliklerini hesapla
iv. Ürün finansal verilerini tekrar hesapla
v. Ticarileştirme programının devam kararını teyit et
f) Ticarileştirme Sonrası Değerlendirmesi
1. Ürünün müşterinin fiyat/performans beklentisini karşılayıp karşılamadığını belirle
2. Satışların beklentiyi karşılayıp karşılamadığını belirle
3. Ürünün rakiplere karşı tutumunun sürdürülebilir olup olmadığını belirle
4. İstikrar ve maliyet etkinliği açısından üretim sürecini değerlendir
5. Güncel ekonomik verilerin planlananı karşılayıp karşılamadığını belirle
6. Ürünü ve ürün hattını genişletmek için fırsatları değerlendir


GANTT ŞEMASI
KRİTİK YOL
Bu çalışmada üstünde durulan yeni ürün üretim projesinin tamamlanma süresi CPM'e göre incelenmiştir. Planlanan projenin gerçekleştirilebilmesi amacıyla öncelikle ne üreteceğimize karar vermemiz için gerekli araştırmaların yapılması şarttır. Ayrıca projenin verimli bir şekilde yürümesi ve gerçekleşme aşamasında karşılaşılacak sorunları en aza indirmek için üretim alanımızı eksiksiz bir biçimde tamamlamamız gerekmektedir. Aksi takdirde bu aşamalarda oluşacak bir aksama bizi projeyi tamamlama süremizden uzaklaştıracaktır.
Proje MS Project programı ile CPM'e göre çözülmüş ve 196,6 haftada tamamlanabileceği görülmüştür. Projemizin toplam maliyeti ise $ 1.153.960,00 olarak bulunur. Kritik faaliyetlerin gerçekleşme sürelerinden daha uzun bir sürede gerçekleşmesi projenin hedeflenen tarihte bitirilmesini engellemektedir. Ancak kritik yol kadar diğer faaliyetlerin de gerçekleşme zamanlarına dikkat etmek gerekmektedir. Projede bazı faaliyetler arasında bolluklar bulunmaktadır. Bolluğa sahip ve kritik olmayan bu faaliyetlerden gerek görüldüğü ve uygun koşullar oluştuğu takdirde, kritik faaliyetlere kaynak aktarımı yapmak mümkündür. Ancak kaynak aktarımının eldeki kaynaklara göre planlı bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Kaynak aktarımının planlı ve programlı bir şekilde yapılması, kaynak israfının engellenmesinin yanında faaliyetlerde bir aksaklık olması halinde projenin tamamlanma süresinin hedeflenen sürede bitirilmesine veya uzasa bile uzayan bu süreyi azaltmaya olanak sağlamaktadır. Aksi takdirde kritik yol dışındaki herhangi bir faaliyetin gerçekleşme süresinden çok daha uzun ve kritik yolu etkileyecek biçimde gecikmesi, kritik yolun ve doğal olarak da projenin tamamlanma süresinin uzamasına sebep olacaktır.
Proje hedeflenen tamamlanma süresinden daha erken tamamlanmak istenirse, bu ek kaynak ve maliyetlerle mümkün olabilmektedir. Ancak yeni kaynak ve maliyetlerin ataması öncelikle kritik faaliyetlere yapılmalıdır. Aksi halde kritik olmayan faaliyetlere yeni kaynak ve maliyet ataması yapmak, süreyi kısaltmadığı gibi sadece gereksiz ek maliyetlere katlanılmasına yol açacaktır. Bu nedenle tüm faaliyetlerin yakından takip edilmesi ve projenin erken bitirilmesi istendiği takdirde yeni atamaların kritik faaliyetlere ve bolluğu az olan yani yarı kritik sayılabilecek faaliyetlere yapılması gerekmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Full transcript