Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Edat contemporània. Espanya en el segle XIX

Col·legi Nuestra Señora de Montesión. 6è EP
by

Silvia Planas

on 10 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Edat contemporània. Espanya en el segle XIX

L'edat contemporània. Espanya en el segle XIX
Unitat 6
GUERRA DE LA INDEPENDÈNCIA
NAPOLEÓ
Governava França
La seva ambició era conquerir tota Europa i formar un gran imperi
1807
Tractat de Fontainebleau
Napoleó va decidir envair Portugal. Per fer-ho havia de travessar Espanya
Manuel de Godoy, primer ministre de Carles IV, i un representat de Napoleó varen firmar a Fontainebleu un tractat, segons el qual les tropes franceses podien travessar Espanya.
Març 1808
Napoleó va aprofitar el trasllat de tropes per ocupar algunes ciutats espanyoles, com per exemple Madrid.
L'ocupació francesa va provocar una revolta popular coneguda com...
MOTÍ
D'ARANJUEZ
Com a conseqüència, Carles IV, va cedir el tron al seu fill Ferran VII.
Poc després, Napoleó va obligar Ferran VII a renunciar al tron i va proclamar rei al seu germà Josep Bonaparte.
2 de maig de 1808
La població de Madrid es va revoltar contra el rei francés. Es varen enfrontar a l'exèrcit francés, els quals començaren a capturar els rebels i els condenaren a la pena capital. Foren executats el 3 de maig de 1808.

Però la revolta es va estendre i va començar la guerra de la independència que va durar fins a l'expulsió dels francesos i el retorn de Ferran VII en 1814.

CONSTITUCIÓ 1812
Quan Ferran VII va ser obligat a renunciar al tron, es va formar una JUNTA CENTRAL per assumir la defensa del país davant dels francesos.
El 1810, la junta va reunir representants del país en unes corts per redactar una constitució a Cadis.

El 19 de març de 1812, es va aprovar la primera constitució espanyola, coneguda com la Pepa.
La constitució:
Limitava el poder del rei.
Establia la igualtat de les persones davant la llei.
Establia el sufragi (dret de votar per triar el govern)
Guerra de la independècia
Napoleó França
Conquerir Europa

1807 Envair Portugal
Tractat de Fontainebleau
Aprofita per ocupar ciutats espanyoles

Març 1808 Motí d'Aranjuez
Carles IV --- Ferran VII

Napoleó proclama rei al seu germà (Josep Bonaparte)

2 de maig Revolta contra el rei francés.
3 de maig Rebels executats

Inici de la Guerra ---- expulsió francesos i tornada
de Feran VII (1814)
Infografia

Renuncia de Ferran VII Junta central (defensa)

1810 Representats reunits per redactar Constitució

19 de març 1812 s'aprova 1ª constitució (La Pepa)

Limitava poder rei
Igualtat
Sufragi
REGNAT FERRAN VII
Acabada la guerra de la Independència va tornar.

Primeres decisions:
Suprimir Constitució
Governar com a rei absolutista.
També va perseguir als liberals
Espanya va perdre quasi totes les colònies d'Amèrica com per exemple Argentina.
Aquest procés es coneix com a descolonització.
Regnat Ferran VII

Suprimir Constitució
Rei absolutista
Perseguir liberals
Descolonització (Argentina)
ISABEL II
A Espanya hi havia una llei que impedia que les dones regnassin.
Ferran VII no tenia fills mascles, així que va canviar la llei perquè Isabel pogués regnar.
PROBLEMA!!!
Aquesta decisió no va ser acceptada pel germà de Ferran VII: Carles Mª Isidre
Això va ser la causa de l'inici de la primera guerra carlina.
ISABELINS
A favor de la monarquia constitucional
CARLINS
A favor de la monarquia absolutista
Al 1833, Isabel II va accedir al tron. El seu regnat va estar marcat per la lluita entre moderats i progressistes.
PROGRESSISTES
Liberals
que volien més poder per la reina
Liberals
que volien una monarquia constitucional on el poder de la reina estàs limitat per una constitució.
MODERATS
LIBERALS: Eren intel·lectuals i burgesos que volien que el poder del rei estàs limitat per una constitució.
ABSOLUTISTES. Format per la noblesa. Defensaven el poder del rei sense retre compte a ningú.
RECORDA!!!!
Per això es varen succeir els pronunciaments militars i canvis de govern.

1868 la revolució popular coneguda com "La Gloriosa" va obligar a Isabel II a abandonar Espanya.
ISABEL II
Llei impedia dones governar Ferran VII no fills mascles

Va canviar la llei

No va ser acceptat per Carles Mª Isidre (germà Ferran VII)

Guerres carlines

1833 Isabel II proclamada reina

Regnat marcat per lluita

Moderats (liberals + poder reina) Progressistes (liberals poder limitat
per constitució)

Pronunciaments militar + canvis de govern

1868 "La Gloriosa" la reina abandona Espanya.

Isabelins
Carlins
FINAL SEGLE XIX
Després que Isabel II partís, es va aprovar una nova constitució i es va començar a cercar un nou rei.
1871 es va triar Amadeu de Savoia (fill de Victor Manuel II d'Itàlia)
No va tenir molts de partidaris per ser un rei estranger.

Va renunciar dos anys més tard (1873)
Després de l'abdicació es va proclamar una REPÚBLICA.
Era la primera vegada que a Espanya el cap d'estat no era un rei, sinó un president triat pels ciutadans.
Aquesta forma de govern va durar només un any.
Al 1874 un pronunciament militar va posar fi a la república i s'hi va tornar a la monarquia. (Restauració)
FINAL SEGLE XIX
Després Isabel II Constitució

Rei nou Amadeu de Savoia

Rei estranger pocs partidaris

Renuncia dos anys més tard.

República (1ª vegada cap d'estat no rei)

Només dura un any.

1874 pronunciament militar: fi república instaura monarquia.
RESTAURACIÓ
1874 es proclama rei
Alfons XII
, fill d'Isabel II.
Amb ell va començar a Espanya una nova etapa coneguda com la Restauració.

Durant el seu regnat es va establir l
'alternança de govern
entre el partit conservador i el liberal.


PARTIT CONSERVADOR
Liderat: Antonio Cánovas del
Castillo.
Agrupava: propietaris d'extenses
terres i alts comandaments de l'exèrcit.

Hereus dels moderats
PARTIT LIBERAL
Liderat: Práxedes Mateo Sagasta.

Agrupava: Burgesia

Hereus dels Progressistes
Alfonso XII va morir el 1885 i el va succeir el seu fill Alfons XIII

Com que era petit la seva mare, Maria Cristina, va governar en el seu nom fins que va fer 16 anys.

Regència*.

1898. Es varen perdre les darreres colònies a Cuba, Puerto Rico i Filipines.


1874 Alfons XII Restauració

Alternança de govern

Partit conservador Partit liberal
Propietaris terres Burgesia
Alts comandaments
Antonio Cánovas Práxedes Mateo

1885 mor Alfons XII

Alfons XIII petit Regència Mª Cristina

Es perden les darreres colònies: Cuba, Puerto Rico i Filipines
*Quan l'hereu al tron es menor, una altra persona (normalment la mare) pot governar en el seu nom fins que té l'edat suficient.
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Es va originar a la Gran Bretanya a final del S. XVIII i es va estendre a altres països
A Espanya es va produir en el s XIX
Les fàbriques es varen concentrar principalment a Catalunya i al País Basc
Els tallers es varen substituir per fàbriques on els obrers feien feina amb màquines.
A aquesta època es va inventar la màquina de vapor i es va emprar una nova font d'energia: el carbó.
Es va inventar la màquina de vapor:
el ferrocarril
i el vaixell de vapor.
Es varen desenvolupar la indústria tèxtil i la siderúrgia.
La Rev. Ind. va provocar un canvi important...
Es va passar d'una societat basada en l'agricultura a una altra de fonamentada en la indústria.
LA SOCIETAT
Estava organitzada en classes socials, que són grups que es distingeixen pel nivell de riquesa.
ALTA
MITJANA
BAIXA
ARISTOCRÀCIA
. Formada pels propietaris de grans extensions de terra.

BURGESIA
. Amos de fàbriques, els grans comerciants i els banquers. Es varen convertir en el grup social més important.
Estava formada per
petits comerciants i empresaris, petits propietaris de terres i alguns professionals
: metges, advocats...
Tenien pocs recursos.
PAGESOS.
Treballaven les terres dels gran propietaris.
OBRERS
. Feien feina a les fàbriques a canvi d'un sou.

Les seves condicions de vida eren molt dures:

Jornades de feina de 10 o més hores.
Sou baix
Vvien a barris en molt males condicions.
Nins feien feina per sous més baixos que els dels adults.
Per defensar els seus interessos els obrers es varen agrupar en SINDICATS.
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Gran Bretanya S. XVIII / Espanya S. XIX

Tallers Fàbriques

INVENTS:
Màquina de vapor
Ferrocarril
Vaixell de vapor
Indústries tèxtil i siderúrgica
SOCIETAT
Classe alta: aristocràcia i burgesia.

Classe mitjana: petits propietaris de
terres.
Comerciants i empresaris
Alguns professionals.
Classe baixa: Pagesos
Obrers (Condicions dures)

Sindicats


societat basada l'agricultura indústria
Gran canvi
Full transcript