Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ANG BATAS NG SUPLAY

submitted by: Cor Avenir and Inza Teodoro submitted to: Ma. Jesusa Constantino
by

Cor Avenir

on 27 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ANG BATAS NG SUPLAY

Background photo by t.shigesa
ANG BATAS NG SUPLAY
Batas ng Suplay
Ang BATAS NG SUPLAY ang batayan sa pagsusuri ng suplay. Ayon dito,
kapag mataas ang presyo ng isang produkto, mataas din ang dami ng suplay (quantity supplied) na maaaring ipagbili at gustong ipagbili ng prodyuser.
Tumutukoy ang
dami ng suplay
sa
bilang ng produktong ipinagbibili sa isang tiyak na panahon.
Ang batas ng suplay ay nagpapahiwatig ng positibong ugnayan sa pagitan ng
presyo
at
dami ng suplay.
Mga Salik na Nakaaapekto sa Suplay
1. Pag-unlad ng teknolohiya
2. Gastos ng produksyon
3. Pagdami ng mga negosyante
4. Pagbabago sa presyo ng magkakaugnay na produkto
5. Pagbabago sa taripa ng buwis
Ang Paggalaw ng Kurba ng Suplay

Ang pagkilos o paggalaw ng kurba (na maaaring pataas o pababa at pakanan o pakaliwa) ay bunsod ng pagbabago sa presyo. Ang pagkilos na pataas sa kurba ay nangangahulugan ng pagtaas ng presyo at pagbaba ng dami ng suplay. Ang pagkilos na pababa sa kurba ay nangangahulugan naman ng pagbab ng presyo at pagtaas ng dami ng suplay.
suplay
- tumutukoy sa bilang ng produktong nais o kayang ipagbili ng mga produsyer sa isang tiyak na presyo, lugar, at panahon.
batas ng suplay
- nagsasaad ng kaugnayan ng presyo at dami ng suplay
salik ng produksyon
- tumutukoy sa lahat ng kailangan sa paggawa ng isang produkto tulad ng likas na yaman, may-ari ng kayamanan o sambahayan, kumpanya, kapital, at kakayahang pang-entreprenyuraL.
Relasyon ng Presyo at Suplay
Sa pamamagitan ng iskedyul ng suplay, naipakikita ang dami ng produkto na nais at kayang ipagbili ng prodyuser sa takdang presyo, lugar, at panahon.
Tinatawag naman na kurba ng suplay ang paglalapat sa grap ng iskedyul ng suplay. Ipinakita rito ang positibong ugnayan ng presyo (P) at ang dami ng suplay (Q).
Ang Supply Function
Ang relasyon ng presyo at dami ng suplay ay maaaring maipakita sa aritmerikong paraan. Ito ang tinatawag na
supply function.

Sf
= supply function
a
= tumutukoy sa kabuuang gastusin para sa paggawa o pagbili ng produkto
b
= inaasahang kita
P
= presyo ng produktong ipinagbibili
Sf = a - bP
1. Pag-unlad ng teknolohiya
- Nakapagpapasigla ng produksyon ang pag-unlad ng teknolohiya. Ang makabagong kaalaman sa produksyon, tulad ng paggamit ng makinarya, ay nakatutulong sa pagbilis at pagdami ng produksyon na nagpapataas ng suplay sa mga pamilihan.
2. Gastos sa produksyon
- Kasama sa mga salik ng produksyon ang lakas-paggawa, lupa, mga materyales, kakayahang entreprenyural, at makinarya. Ang pagbaba ng presyo ng mga materyales na ginagamit sa produksyon ay nakapagpapataas ng suplay dahil mas maraming mabibiling materyales na gagamitin sa paglikha ng mas maraming produkto. Kabaligtaran naman ang mangyayari kung mataas ang presyo ng mga materyales.
3. Pagdami ng mga negosyante
- Ang pagtaas ng presyo ng isang partikular na produkto ay maaaring makahikayat ng mas marami pang negosyante upang ng omagbenta o magnegosyo at gumawa ng mga produkto. Kasabay ng pagdami ng negosyante ang pagtaas ng suplay ng mga produkto sa mga pamilihan.
4. Pagbabago sa presyo ng magkakaugnay na produkto
- Ang suplay ng ilang produkto sa pamilihan ay nakabatay sa presyo ng magkakaugnay na produkto (related goods). Halimbawa, kung ang presyo ng gasolina ay tumaas, maaaring tumaas din ang presyo ng LPG, na maaaring magpataas sa suplay nito dahil mas maraming negosyante ang mahihikayat na magbenta nito.
5. Pagbabago sa taripa ng buwis
- May mga tulong na nagmumula sa pamahalaan para sa mga negosyante. isa na rito ang pagbaba ng buwis para sa ilanng produkto o kalakal. nakahihikayat ito sa mga negosyante o prodyuser upang magpatuloy sa pagnenegosyo at dahil dito ay maaaring tumaas ang suplay sa mga pamilihan.
Samantala, ang paglilipat o paggalaw ng kurba ng suplay na pakanan o pakaliwa ay resulta naman ng pagbabago sa non-price supply determinants. Ang pakanan na paglipat o paggalaw ay nangangahulugan ng pataas na pagbabago at ang pakaliwa naman ay pababang pagbabago.
THANK YOU!
-END-

Talahanayan 17
Iskedyul ng Presyo at Dami ng Suplay sa Papel
Full transcript