Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Introduction...

No description
by

Hannelore Verzele

on 3 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Introduction...

Inleidende Beschouwingen
Introduction...
Defining Crime
Studyobject
multidisciplinary or interdisciplinary approach?

Al dan niet autonome discipline?!
Studiedomein
Afhankelijk van gehanteerde criminaliteitsdefinitie!!
Eng
Traditionele
criminologie : studie van

Misdaad
Daad
Breed
Verbreding studiedomein o.i.v. kritische criminologie:

Misdaad & Misdadiger (eng)
(de)criminaliseringsprocessen
ontwikkeling van a'tief recht & SR
Wat betekent dat nu 'criminaliteit'?
Omschrijving van het begrip =
bepalend voor de
terreinafbakening!
Traditionele Definitie = Normatief
Crim. is eigenschap van gedrag
dat gedrag dat de norm overschrijdt
Juridische Misdaaddefinitie
Norm verankerd in wetgeving!
Strafrechtelijke misdaaddefinitie
= overtreding van de SW die geldt in een bepaald land op een bepaald tijdstip!
SW bepaalt wat criminaliteit is en wat niet!
Eng-Juridische Misdaaddefinitie
SR.definitie is VEEL te ruim DUS
VERENGEN
ENKEL wanneer
D opzettelijk en zonder verdediging
strafwet overtreden
veroordeeld door rechter
Breed-Juridische Crim.Def.
Veel overtredeingen
NIET
in SR terug te vinden
DUS
Criminaliteit indien 2 criteria:
Sociale schadelijkheid
juridische sanctie
Naturalistische Criminaliteitsdefinitie
Probleem met juridische benadering :
niet
universeel!
GAROFALO zoekt naar UNIVERSELE verklaring:
Alle handelingen die ALTIJD en OVERAL als criminaliteit worden beschouwd
Morele sentimenten!
Natuurlijk Misdrijf
Socio-Formalistische Crim.Def
Politiek ontw. SR en dat varieert in T&R DUS : relatief & variabel!
CONDUCT NORMS
sociale groepen ontwikkelen gedragsnormen
Kritische definitie = Reactief
Crim = eigenschap van maatschappelijke reactie op gedrag
Labelling-definitie van criminaliteit
Criminaliteit is GEEN universeel gegeven
verschuivingen in T&R
Maatschappelijke reactie leidt tot criminaliteit
Crim. is sociale constructie
(criminaliseren & decriminaliseren)
Conflicttheoretische def. criminaliteit
Groepen & individuen nemen boven- en ondergeschikte posities in Conflict
Sociale verandering
Strafbaarstellingen liggen in het verlengde van de belangen van de dominante groep(en)
Marxistische criminaliteitsdefinitie
Heersende klasse vs. proletariaat
Recht weerspiegelt belangen heersende klasse
Heersende klasse bepaalt wat criminaliteit is
Radicale criminaliteitsdefinitie
Uitgangspunt = Mensenrechten
Radicale criminologie vertrekt NIET vanuit gevestigde orde
Schending MR = Criminaliteit!
Zeer Breed
Weliswaar verschil tussen benadering Tappan & Sutherland!
Uitbreiding van criminologie door ook
AFWIJKEND GEDRAG
onder de loep te nemen...
Eveneens focussen op ontstaan van regels - overtreden ervan - sancties - effecten van sancties - relatie D&SO - controle...
Autonome Wetenschap
Eigen studie-object
Eigen vraagstelling
Multidisciplinair
Interdisciplinair
Deeldiscipline sociologie
NIET
zelfstandig maar
sociologie van deviant gedrag
sociologie van strafrecht
sociologie van strafrecht & afwijkend gedrag

Full transcript