Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Centrum voor Meertaligheid

No description
by

Centrum voor Meertalingheid

on 25 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Centrum voor Meertaligheid

Expertmeeting 15 maart 2016, 9-13 uur
Bungehuis 0.04, Spuistraat 210, Amsterdam

9.15 uur

László Marácz
(Hon. prof. Gumilyov Eurasian National University; Ass. prof. Europese Studies, UvA) spreekt welkomstwoord uit en introduceert het Europese project MIME,
Mobility and Inclusion in Multilingual Europe
.

Karijn Helsloot
(Projectleider taalbeleid en meertaligheid, Hogeschool Windesheim) zet het topic Meertaligheid in het Onderwijs uiteen en doet eerste voorstellen tot een beleidsrichtlijn.

Meertaligheid in het
Basis- en Voortgezet Onderwijs

Programma expertmeeting

Presentaties van elk 5-10 minuten:

• Nesrin El Ayadi
(promovenda MIME - UvA) vertelt over haar onderzoek naar de Behoeften thuistaalonderwijs bij Turkse en Marokkaanse ouders in Den Haag,

• Vittorio Dell’Aquila
(MIME - UniMiB) vertelt over Minority schools in Italy: language images and language needs of students, teachers and families,

• Leendert-Jan Veldhuyzen

(Directeur van
De Nieuwe Internationale School Esprit
, DENISE, Amsterdam) schetst de taaldiversiteit op zijn school en het taalbeleid dat zij hanteren.


Discussie


Presentaties, 5-10 minuten:

• Enoch Aboh

(Hoogleraar
Learnability
, UvA) en
Karijn Helsloot
(Windesheim; Studio Taalwetenschap) zetten het concept
Sharing Grammars
uiteen, een taalkundige benadering om meertaligheid in het onderwijs vorm te geven.

• Federico Gobbo
(Hoogleraar Interlinguïstiek en Esperanto, UvA, MIME - UniMiB)

vertelt over geheimtaal als didactisch instrument tot taalsensibilisering, en de ervaring ermee op een Montessori school in Milaan.


We stellen beleidslijnen vast met daarin doelstellingen en onderzoeksvragen, tijdspaden, samenwerking en mogelijke financiering.

Afsluiting om 12.30 uur.

Meertaligheid
in het Onderwijs:
elke taal telt mee!

Kennis
Welzijn
Door de tijd
1863
1968
1989

2000

2001

Thorbecke’s Schooltalencanon: ENG, DUI en FRA verplicht

Mammoetwet:
1 MVT verplicht in bovenbouw; wel ENG, FRA en DUI in onderbouw
TTO
Manifest: Meertaligheid als Uitgangspunt
Europees Jaar van de Talen
LIGT (Extra c.s):
Talenschool
Multilingual Cities
Project

Vroeg- en Voorschoolse
Educatie

Platform Onderwijs2032: NED, ENG & ...?
Lopende activiteiten

• LOWAN: Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers http://www.lowan.nl/; KPC-groep; Sardes

• Lectoreninitiatief Taalondersteuning Vluchtelingenkinderen. Prof. Maaike Hajer, Uni Malmö, SE, en HU; Alex Riemersma, Jan Berenst, NHL; Anne Kerkhoff, Fontys; Karijn Helsloot, Windesheim

• EDINA: http://edinaplatform.eu/het-project/, Emmanuelle Le Pichon-Vorstman, UU – Finland (Helsinki), België (Gent) en Nederland (Rotterdam)

LUCIDE: Languages in Urban Communities - Integration and Diversity for Europe

• Tel mee met Taal: OCW, VWS en SZW http://www.steunpuntbasisvaardigheden.nl/wp-content/uploads/2015/12/Factsheet.pdf

Alle Leerlingen in het Onderwijs, Alle Talen in het Onderwijs

• MIME: http://www.mime-project.org/

• RUTU Foundation, Amsterdam: http://www.rutufoundation.org/, Ellen-Rose Kambel

• Hogeschool Windesheim, Taalexpertisecentrum
Centrum voor Meertalig Onderwijs en Onderzoek
, Graduate School i.o. Hogeschool Utrecht en Hogeschool Windesheim

• EPNuffic, NTU en EPOS Vlaanderen: gezamenlijke beleidsvisie Meertaligheid

• Talige diversiteit in het Vlaams onderwijs: problematiek en oplossingen, 2015. Van Avermaet, Slembrouck & Simon-Vandenbergen

Feiten landelijk
In welke talen eindexamen?

College voor Toetsen en Examens:
https://www.hetcvte.nl/
http://www.examenblad.nl/ >>
http://www.examenblad.nl/ontsluiter/algemeen/2016

In 12 talen eindexamen
Nederlands
Fries
Engels
Frans
Duits
Grieks
Latijn
Spaans (sinds 1971)
Italiaans (sinds 1971)
Russisch (sinds 1971)
Arabisch (sinds 1990)
Turks (sinds 1990)
Chinees (vanaf 2017)
In welke talen (nog) niet?
Op grond van bevolkingssamenstelling in NLD

75% autochtoon
25% allochtoon

Allochtonen

45% Westers
55% Niet-westers
Westers:
• Indonesië (inclusief personen uit voormalig Nederlands-Indië)
• Europese Unie (26 landen; exclusief Nederland)
• overige Europese landen (exclusief Turkije)
• overige (niet-Europese) landen (Japan, Noord-Amerika en Oceanië)


Niet-westers:
• Turkije
• Marokko
• Suriname
• Nederlandse Antillen en Aruba
• Afrika
• Azië (exclusief Indonesië en Japan)
• Latijns-Amerika

Top-20 talen in Den Haag onder ruim 27.000 leerlingen basisonderwijs
1. Nederlands
2. Turks
3. Arabisch
4. Berbers
5. Frans
6. Engels
7. Sranang
8. Duits 9. Hindi / Urdu 10. Papiaments 11. Spaans 12. Chinees

13. Somalisch 14. Irakees 15. Perzisch 16. Moluks / Maleis

17. Italiaans 18. Twi / Ghanees 19. Servisch/Kroatisch 20. Pashtu/Dari
Onderzoek Guus Extra eind jaren ’90 in Den Haag

Feiten Amsterdam
Ruim 800.000 inwoners uit 180 nationaliteiten

50% Autochtonen
50% Allochtonen

Allochtonen:
20% Westers
30% Niet Westers

Bevolking Amsterdam naar de meest voorkomende nationaliteiten, 1 januari 2015
Nederland
Marokko
Turkije
Groot-Brittannië
Duitsland
Italië
Verenigde Staten
Spanje
Frankrijk
Ghana
overig

Totaal

711999
10879
9436
8352
6564
5661
4650
4574
4254
2793
53110

822272


6000:195=30 talen per land

180x30=5400 in Amsterdam

Maar hoeveel talen?
Nieuwe Onderwijswet - Amsterdam
Wethouder Onderwijs Amsterdam, Simone Kukenheim:

“Ik vind het belangrijk dat de onderwijsvernieuwing in Amsterdam ook echt snel van de grond komt. Ik vraag de staatssecretaris daarom om experimenteerruimte […].”
“We willen echt perspectief op (keuze-)vrijheid van onderwijs voor ouders en leerlingen.”

Bron:
Echo, 09032016

Onze Nieuwe School

http://www.onzenieuweschool.nl/

Laterna Magica
Kiem VMBO - Arabisch
Europees taalbeleid
Taalbeleid anno 2016
Council of Europe 1990
European citizenship: mother tongue + 2 foreign languages

bevestigd door
Europese Raad, Barcelona 2002

Multilingualism in Europe, Nicosia 2012
Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs: Europeanen van jongs af aan stimuleren om naast hun moedertaal ten minste twee vreemde talen te leren. Dit bevordert de interculturele communicatie en komt dit de internationale economie ten goede.

1. Laat alle talen toe in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
a. als hulpmiddel bij het leren
b. als bron van kennis
c. als kenmerk van identiteit
d. ter bevordering van inclusiviteit*
e. ter bevordering van cultureel bewustzijn

2. Elke leerling wordt in Po en Vo door de school ondersteund om naast het Nederlands en het Engels een andere taal naar keuze te leren. In (minimaal) deze drie talen doet de leerling eindexamen.

Identiteit
OETC 1974 - 1995
NT2
OALT 1995 - 2004
Code-Switching
Translanguaging
KNOP OM: Elke Taal Telt Mee
VVTO >> 15% ENG in PO
sinds 2003
2016
2032
Knop om

Taalsensibilisering /
translanguaging
SHARING GRAMMARS
Taalverwerving 2 + 1 = 3


NEDERLANDS

TAAL X

ENGELS

Consequenties
PO&VO:
professionalisering leerkrachten
lesmethodes en -materialen
HBO:
aanpassing curriculum lerarenopleidingen
studieboeken
WO:
vertaling taalwetenschap naar onderwijs
contact: cj.helsloot@windesheim.nl
EIBO (gr 7/8)
Taskforce VVTO
TPO Engels
Po & Vo
Po & Vo


Uit de Eurobarometerenquête over talen in 2012 bleek dat de Europeanen bijzonder positief ten opzichte van meertaligheid staan:

• 98% van de respondenten denkt dat vreemde talen nuttig zullen zijn voor zijn kinderen
• 88% vindt kennis van andere talen dan hun moedertaal zeer nuttig
• 72% steunt de EU-doelstelling dat iedereen ten minste twee vreemde talen spreekt
• 77% vindt dat het verbeteren van de talenkennis een beleidsprioriteit zou moeten zijn
*Beatrice de Graaf, DWDD, University College: 'een open inclusieve samenleving is altijd het beste wapen om elke terrorrismegolf te breken'.
Learning Community
PO VO

OVERHEID

WO HBO
Full transcript