Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Profesorul ideal

Profesorul ideal- Pantilie Andra
by

Andra Pantilie

on 23 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Profesorul ideal

PROFESORUL IDEAL În DEX termenul de "profesor" este explicat ca fiind „o persoană cu o pregătire specială într-un anumit domeniu de activitate şi care predă o materie de învăţământ; persoană care îndrumă, educă pe cineva.” Profesorul ideal trebuie să însumeze calităţi subtile de psiholog, pedagog, didactician, metodist şi inventiv Calităţi ale personalităţii
unui profesor ideal Pregătirea de specialitate
temeinică Capacitate de creaţie ştiinţifică Orizont cultural larg Pregătire Competenţă Tact şi măiestrie psihopedagogice Preocupare şi capacitate de perfecţionare
profesională continuă Profil moral-cetăţenesc demn Capacitate managerială Tactul pedagogic are calitatea de a umaniza actul educaţional al profesorului. Un profesor adevărat ar trebui să aibă tact- aceasta ar ajuta ca procesul de învăţare al elevilor să fie uşurat. Expresia „profesor ideal” implică şi deţinerea unor calităţi morale, o conştiinţă şi o conduită morală demne, civilizate. Locul, rolul şi activitatea profesorului ideal implică şi o funcţie managerială, aceasta fiind o necesitate obiectivă. Profesorul ideal ar trebui să aibă cele cinci valori apreciate în predare de Comisia Naţională :

I. Profesorul să fie devotat elevilor şi învăţării lor (Profesorul ideal poate să anticipeze care sunt interesele, capacităţile elevilor şi lucrurile pe care aceştia le ştiu, pentru că el învaţă să intuiască predispoziţiile lor)

II.Profesorii să cunoască materia pe care o predau şi modalitatea de a o preda (profesorii ca buni cunoscători ai materiei pe care o predau, înţeleg conţinutul acestei materii, informaţiile şi conceptele de bază)

III.Profesorii să fie responsabili de organizarea şi monitorizarea a ceea ce învaţă elevii (să cunoască foarte bine metodica predării, să elaboreze, să îmbogăţească şi să modifice structurile organizaţionale în care ei lucrează cu elevii)

IV.Profesorii să gândească în mod sistematic la practica lor didactică şi să înveţe din experienţă (Profesorul ideal este receptiv în demersul didactic şi, recunoscând necesitatea de a accepta noile descoperiri şi de a continua învăţarea, este gata să încorporeze ideile şi metodele dezvoltate de alţii care se potrivesc scopurilor şi elevilor lor)

V.Profesorii să fie membrii unei comunităţi care învaţă (Profesorii ideali se ocupă şi de probleme legate de continuitatea şi echitatea experienţelor de învăţare pentru toţi elevii, ceea ce necesită o colaborare la nivelul întregii şcoli) Particularităţile tactului pedagogic sunt spiritul de dreptate, generozitatea, spiritul modern, spiritul autocritic, stăpânirea de sine, cumpătarea, răbdarea, atitudinea corectă, precizia şi promptitudinea obligaţiilor Pentru studiul de caz am ales metoda chestionării pentru a afla opiniile elevilor despre ceea ce consideră ei că este un „profesor ideal”. Tema chestionarului a fost profesorul ideal.
Prin acesta am încercat să arătăm ce părere au elevii și studenții despre un profesor ideal, dar și dacă au întâlnit un astfel de profesor ce influență a avut acesta în procesul lor de învățare.
Chestionarul a fost aplicat elevilor și studenților în ani terminali.
În total au fost 53 de respondenți. 1. Considerați că orice profesor poate fi un profesor ideal?

Total răspunsuri -53
DA-14
NU-39 Printre 53 respondenţi cel mai frecvent răspunsul este "NU". 2. Cum ați defini profesorul ideal? Printre 53 respondenţi cel mai frecvent răspunsul este "O persoană care asigură formarea şi pregătirea personalităţii şi caracterelor tinerei generaţii precum şi pregătirea lor profesională în cadrul instituţiilor de învăţământ".
Cel mai putin frecvent răspunsul este "O persoană cu o pregătire specială într-un anumit domeniu de activitate şi care predă o materie de învăţământ". 4. Conduita unui profesor ideal față de elevii săi presupune: Printre 53 respondenţi cel mai frecvent răspunsul este "aprecieri corecte".
Cel mai putin frecvent răspunsul este "simpatie". 5. Ați avut până acum un profesor ideal? Printre 53 respondenţi cel mai frecvent răspunsul este "Da". 73,6% dintre cei chestionați au răspuns “Da” , iar restul de 26,4% dintre cei chestionați au răspuns “Nu”. CONCLUZII: Profesorul ideal nu este numai profesor Acesta învață, consiliază, îndrumă, predă elevilor Profesorul ideal este prietenul elevilor în timp ce îi învață ceea ce este necesar Profesorul ideal înțelege problemele elevilor și încearcă să îi ajute pe aceștia să le rezolve. Profesorul ideal nu își impune un punct de vedere, acesta ascultă opiniile elevilor și le respectă părerile Am încercat să arăt că nu oricine poate îmbrăţişa cariera didactică. Profesorul ideal trebuie să cumuleze o serie de calităţi dintre care cele mai importante mi se par : pregătirea temeinică, deschiderea spre nou, tact pedagogic şi competenţa comunicaţională. De asemenea, consider că pentru ca cineva să fie un bun profesor trebuie să studieze tot timpul, să fie un om sociabil şi deschis relaţiilor cu ceilalţi.
Full transcript