Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan

No description
by

Stella Ü

on 30 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan

Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan
designed by Péter Puklus for Prezi
ISAHANG PAKATUTO (INDIVIDUALIZED INSTRUCTION)
Isahang Pagkatuto (Individualized Instruction)
PANGKATANG PAGKATUTO (GROUP INSTRUCTION)
KAGANDAHAN
Ito ay isang stratehiya na tumutugon sa mga pangangailangan, interes at kakayahan ng bawat mag-aral.
Isang paraan ng pagsasagawa nito ay ang pagpili ng mga kagamitan na angkop sa kakayahan ng mga mag-aaral.
May ilang learning modality na dapat isa-alang-alang:
visual (nakikita)
auditory (naririnig)
tactile (nahihipo)
kinesthetic (nasasakilos o naiisagawa)
Learning Contract
Activity
Card
Learning Activity Package
Learning Center
Kard ng mga Pangunahing Ideya
Cooperative Learning - Pinapangkat ng mga mag-aaral sa maliliit na grupo na magkakaiba ang kakayahan, etnisidad at kasarian.
PANGKATANG PAGKATUTO (GROUP INSTRUCTION)
Natutuhan ng mga mag-aaral ang pagiging responsable sa sarili at sa mga kapangkat.
Naghihikayat ng interaksyon sa pagitan ng guro at mag-aaral
Naghihikayat ng aktibong interaksyon ng mga mag-aaral na makakapaglinang ng kanilang mga kasanayan, at pagtitiwala sa pakikipagtrabaho sa ibang tao.
Natutuhan ng mga mag-aaral ang pagiging responsable sa sarili at sa mga kapangkat.

Naghihikayat ng interaksyon sa pagitan ng guro at mag-aaral.

Naghihikayat ng aktibong interaksyon ng mga mag-aaral na makakapaglinang ng kanilang mga kasanayan, at pagtitiwala sa pakikipagtrabaho sa ibang tao.

Ang mga stratehiya sa pagtuturo at pagkatuto ay mga paraan na ginagamit sa paglilipat ng konsepto, ideya, katotohanan, kasanayan, at saloobin sa pag-iisip at mga gawain ng mga mag-aaral. Natatamo ang layuning ito sa mahusay at walang sawang pag-gabay ng guro.

GAMPANIN NG GURO
Tagalunsad ng aralin

Tagapasya
Tagapagmasid ng gawain
Tagapagsuring-halaga ng mga gawain ng mga mag-aaral
Papel na gagampanan ng mag-aaral bilang kasapi ng pangkat
Tagabuod – lalagom ng lahat ng ginawa ng pangkat na kinabibilangan

Tagatsek – tagatingin kung tama o may mali sa mga gawain ng pangkat
Tagapagsaliksik – may karanasan sa pagmamasid, magsulat ng mga namasid na pangyayari, at kasanayan sa paggamit ng aklatan
Pangkatang Pagkatuto (Group Instruction)
Team Accelerated Instruction (TAI)
Students Teams-Achievement Division (STAD)
Learning Together (LT)

Jigsaw

Mock Meeting

Brainstorming

Think-Pair-Share

Inside-Outside

Joint Storytelling

Unfinished Story o Reaction Story


Classroom Debate

Paglalakbay-isip o Imaginary Travelogue


Storyline

In the News

Pag-aaral ng kaso o Case Analysis

Balitaan sa Kasaysayan

Viewpoint

Di-inihandang Talumpati o Impromptu Speech

Imaginary History

Inquiry Teaching

KWL Technique

Fishbowl

Pandulang Pagtatanghal

Plus,Minus,Interesting (PMI)

Paggamit ng mga Laro
Full transcript