Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szintoizm

No description
by

Karolina Pluta

on 15 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szintoizm

Szintoizm
FONTS
Historia
Początki szintoizmu datują się na około 500 lat p.n.e. Nie posiada swojego założyciela, wywodzi się z animistycznych kultów w dawnej Japonii. Nie ma również żadnej "świętej księgi", podobnej do Biblii lub Koranu. Japończycy uważali że na początku nieba i ziemi istniało 3 samotnych, niewidzialnych bogów. Najwyższy z nich zwany jest wysokim rodzicem. Od niego pochodzi pięć par bogów i ostatnia z tych pięciu par płodzi wyspy japońskie i pierwszego cesarza.
Jinja
Czyli chram szintoistyczny to miejsce kultu japończyków. Sferę sacrum od profanum rozdziela zwykle brama torii. Niektóre chramy są duże, lecz spotyka się też jedynie wydzielone place, drzewa lub małe ołtarze. Tradycyjnie chramy shintō buduje się z drewna, bez użycia gwoździ. Powinny one być dobrze ukryte przed ludzkimi oczyma, a dostęp do nich mogą mieć jedynie kannushi (kapłani) oraz miko (kapłanki-szamanki), którzy odprawiając modły i inne obrzędy kultowe bezpośrednio z kami się kontaktują. Dzięki temu są w stanie poznać zamiary kami, a ich wolę przekazywać zwykłym ludziom
Główne założenia i symbolika
Wyznawcy czczą musuhi, twórcze i harmonizujące moce kami. Do głównych obowiązków wyznawców natomiast zalicza się posiadanie makoto, szczerości czy też dobrego, "prawdziwego" serca. Jest to uważane za drogę kami. Co więcej, cała ludzkość uznawana jest za dzieci kami. Dlatego ludzkie życie i ludzka natura są święte.W szintoizmie występują tzw. "Cztery Twierdzenia".
Pierwszym z nich jest tradycja i rodzina. Ponieważ istnieją kami przodków, a także klanów i obszarów, rozwinął się kult przodków oraz ścisłe związki z własną rodziną i klanem. Rodzina jest mechanizmem zapewniającym przetrwanie tradycji.
Drugim twierdzeniem jest miłość do natury. Ponieważ natura jest święta (w każdym jej aspekcie przejawiają się kami), kontakt z nią zapewnia kontakt z bogami.
Kolejnym ważnym aspektem jest czystość fizyczna. Stąd rytualne kąpiele i ogólna dbałość o higienę.
Ostatnim twierdzeniem jest matsuri. Jest to święto, które czci kami.

Wyznawcy szintoizmu są obowiązani zawsze pamiętać o Czterech Twierdzeniach.Ważne jest również uwielbienie i dążenie do pokoju.
Etymologia
Japońskie słowo shintō składa się z dwóch znaków. Pierwszy z nich, czytany po japońsku kami, oznacza "bóstwa", "bogów", "święte duchy" w rozumieniu i tradycji japońskiej. Drugi znak ma czytanie japońskie michi i oznacza "drogę", "sposób postępowania". Oba znaki złożone w jedno słowo, zgodnie z zasadami języka japońskiego, mają czytanie shintō.
Szintoizm
Tradycyjna religia Japonii oparta na mitologii japońskiej, charakteryzująca się politeizmem oraz różnorodnością przejawów i kultów. Wierzenia shintō nie mają wspólnego kanonu, organizacji, ani świętych ksiąg.
Centralnym dla shintō pojęciem są bóstwa kami.
Kami
Podstawę religii tworzy wiara w kami. Są to duchy, które uosabiają siły przyrody oraz żywioły. W szintoizmie nie występują ścisłe dogmaty oraz rozwinięta metafizyka. Świat tworzą trzy sfery. W górnej mieszkają kami, centralna to świat ludzi, natomiast dolną zamieszkują zmarli.
Amaterasu
Bogini Słońca, jedna z głównych kami w shintō.
Kami odznaczają się dwoistą naturą, cielesną i duchową
Z postacią cielesną mamy do czynienia, gdy kami stanowi jakiś konkretny obiekt materialny. Może nim być praktycznie każda rzecz:
przedmioty naturalne
zjawiska natury
rośliny
zwierzęta
wytwory człowieka
konkretne osoby
nadludzkie właściwości, czy nadzwyczajne umiejętności
Duchowa postać kami to matama = święty duch – czyli zamieszkujące w takich obiektach duchy lub atrybuty z tymi obiektami związane (uzyskane przez styczność z nimi lub do nich podobieństwo); także dusze zmarłych.
„Święte duchy” mogą opuszczać swoje „boskie ciała” – mogą się przemieszczać, gromadzić, a nawet przebywać w wielu miejscach naraz. Mogą się wcielać w dowolne przedmioty (lub być do nich wcielane za pomocą specjalnych praktyk), w ludzi, zwierzęta, rośliny, w cokolwiek; jeśli mają po temu powody, mogą również zamieszkiwać w domostwach ludzkich. Obiekty przez duchy zamieszkane stają się ich substytutami, przez co symbolicznie kami reprezentują.
W Kojiki liczbę kami określa się na 8 milionów; nie jest to jednak jakaś konkretna ich liczba – określenie to ma jedynie wyrażać pogląd, że na niebie i ziemi jest ich aż tyle, że jest to ilość trudna do pojęcia. Główne kami, wspólne dla całego shintō, to ci bogowie, którzy stworzyli ziemię i dali początek Japończykom. Nie brak jednak kami lokalnych, a nawet indywidualnych.
Kami posiadają dwa odmienne oblicza: porywcze (aramitama) i łagodne (nigimitama). Mogą być dla ludzi zarówno groźne, wrogie, jak i przychylne, dobrotliwe. Groźną naturę kami można utrzymać w spokoju poprzez składanie im ofiar, przestrzeganie świąt, ablucję; można zaś ją przeciw sobie zwrócić różnymi wykroczeniami. Istotą wiary w kami jest również to, że nie są one bynajmniej uważane za wszechmocne, ani wszechwiedzące – jedynie w porównaniu z człowiekiem dysponują większymi możliwościami.
Kannusi
Miko
Tori
Torii symbolizuje przejście od "świata skończonego" - fizycznego świata ziemskiego, którego końcem jest śmierć, do "świata nieskończonego" będącego światem kami (bogów). Torii jest stawiane tam, gdzie może mieszkać kami, a więc nie są rzadkością torii stojące w wodzie, na przybrzeżnych skałach lub w przydomowym ogrodzie - w miejscach szczególnych dla shintō.
Gohei
Symbol Gohei jest stosowany przy niektórych uroczystościach, a jego celem jest zwykle, aby oczyścić święte miejsce w świątyniach: błogosławić, czy wypędzić dowolny obiekt, który ma wywrzeć negatywną energię.
Buddyzm i Szintoizm
Buddyzm i szintoizm współegzystowały przez 1500 lat na wyspach japońskich. Wpłynęły na siebie wzajemnie w dużym stopniu. Etyka jest do pewnego stopnia zbliżona - obie religie dzielą podstawowy optymizm co do ludzkiej natury i całego świata. Podobieństw jest więcej. Poza tym szintoizm szybko uznał Buddę jako jednego z kami, zaś buddyzm japoński twierdził, iż kami są manifestacjami (wcieleniami) Buddów.


Dwureligijni Japończycy
Komplementarne aspekty tych dwóch religii wyrażają się najlepiej w fakcie, że większość Japończyków uznaje się za wyznawców jednej i drugiej, nie widząc w tym żadnej sprzeczności. Za wyznawców jednocześnie buddyzmu i szintoizmu podaje się około 84% ludności . Często bywa, że Japończycy wstępują w związek małżeński w obrządku szintoistycznym, a grzebani są według kanonu buddyjskiego, zgodnie z przekonaniem, że szintoizm jest religią życia, natomiast buddyzm - śmierci.
Full transcript