Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L/C CHUYỂN NHƯỢNG

No description
by

Quốc Hưng Vũ

on 21 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L/C CHUYỂN NHƯỢNG

L/C CHUYỂN NHƯỢNG
1. Khái niệm:
L/C chuyển nhường là loại thư tín dụng
không hủy ngang
, trong đó Ngân hàng phát hành cho phép người thụ hưởng chuyển nhượng
một phần hoặc toàn bộ
giá trị thư tín dụng cho một hoặc nhiều người thụ hưởng thứ hai.
một số thuật ngữ
có thể chia nhỏ được – divisible
có thể chuyển – transmissible
có thể chuyển nhượng thu nhập – assignable
có thể chia làm nhiều phần – factionable
Transfer” và “Assignment

-
Transfer
: Trong giao dịch L/C “Transfer” được hiểu theo nghĩa “ chuyển nhượng” L/C từ người thứ nhất sang người thụ hưởng thứ hai.
-
Assignment
: Trong giao dịch L/C, assignment Là việc Người thụ hưởng nhượng lại quyền được hưởng số tiền của mình theo L/C cho người khác.

2. Các bên tham gia:
-
Người mở L/C
(Aplicant): Là người nhập khẩu hay là người mua hàng.
-
Người thụ hưởng thứ I
(first beneficiary): là người trung gian, người mua hàng của nhà cung cấp và bán lại cho người mua.
-
Người thụ hưởng thứ II
(secondary beneficiary): là người cung cấp hàng hóa ( tùy theo giao dịch mà có một hoặc nhiều người thụ hưởng II.


Lưu ý
-UCP 600 Điều 38
- NH chuyển nhượng có thể là NHPH hoặc là NHCĐ
- LC chuyển nhượng chỉ được chuyển nhượng một lần cho 1 hoặc nhiều NTH thứ 2
- L/C không có tính hủy ngang
- LC chuyển nhượng phải có cụm từ “ có thể chuyển nhượng” (Transferable)
- Trên LC chuyển nhượng, tên NTH thứ I có thể được dùng thay cho tên người đề nghị mở LC chuyển nhượng
- NTH thứ I có quyền thay thế hóa đơn và hối phiếu của NTH thứ II bằng HP, HĐ do mình phát hành nhưng phải đảm bảo tổng giá trị phải phù hợp với giá trị của LC.
-
Ngân hàng phát hành
: là NH phát hành L/C chuyển nhượng.
-
Ngân hàng chuyển nhượng
(transferring bank): là NH được chỉ định thông báo L/C chuyển nhượng cho người thụ hưởng I và chuyển L/C này cho những người thụ hưởng II theo yêu cầu của người thụ hưởng I.
-
Ngân hàng thông báo:
Là Ngân hàng phục vụ người thụ hưởng II được NH chuyển nhượng chỉ định thông báo L/C được chuyển nhượng cho người thụ hưởng II.

2. Các bên tham gia
a. Mục đích
+ Khi người hưởng lợi thứ nhất kí hợp đồng xuất khẩu, nhưng không đủ hàng
+ Khi người hưởng lợi thứ nhất với vai trò đại lý hoặc người cung cấp chủ yếu
+ Khi nhà kinh doanh xuất khẩu (trung gian) tìm được thị trường tiêu thụ
, nhưng không có vốn hoặc không có Ngân hàng cấp vốn
+ Nhà nhập khẩu mở L/C cho nhà môi giới (người hưởng lợi thứ nhất.
Qua dịch vụ môi giới, nhà môi giới được hưởng hoa hồng.

b. Điều kiện để thực hiện
L/C chuyển nhượng
- Các bên tham gia phải
đồng ý
thực hiện L/C chuyển nhượng này.
- Ngân hàng phát hành phải
ghi rõ
là L/C
có thể chuyển nhượng.
- Các điều khoản và điều kiện của L/C phải đảm bảo cho việc chuyển nhượng có giá trị thực hiện, nghĩa là
không
có những điều khoản
vô lý, không logic, mơ hồ

- Người thụ hưởng thứ nhất
phải trả tất cả các chi phí
và Ngân hàng không phải thực hiện quyền chuyển nhượng, chừng nào chưa nhận được phí, hoặc phải có thỏa thuận riêng giữa hai bên.
- L/C
còn hiệu lực và còn số tiền
để
chuyển nhượng.

3.Quy trình L/C
chuyển nhượng.
4. Những rủi ro của L/C đối với các bên.
đối với nhà XK
đối với nhà NK
đối với người trung gian
*
việc thanh toán lại phụ thuộc
hoàn toàn vào NHPH và người mở L/C
*
việc thanh toán sẽ bị từ chối nếu nội dung
L/C gốc và L/C chuyển nhượng không
giống nhau
*
hóa đơn và hối phiếu do người trung gian
lập không hoàn chỉnh sẽ bị từ chối tt
*
việc xuất trình và lưu giữ của người trung
gian bị chậm trễ


Rủi ro đối với nhà XK

Rủi ro đối với nhà NK
- Quy trình, thủ tục chuyển nhượng làm cho giao dịch trở nên phức tạp.
- Nhà NK không hề biết nhà XK và không có gì bảo đảm cho nhà NK về khả năng cũng như thiện chí và sự chân thực của nhà XK.

Đối với người trung gian
- Chịu chi phí chuyển nhượng L/C
-Phụ thuộc vào người cung cấp vì nếu chứng từ không phù hợp với L/C thì không thực hiện được lợi nhuận.
- Dễ lộ thị trường cung ứng

NTH 2
NH thông
báo
NTH 1
NH chuyển
nhượng
Người đề nghị
NH phát hành
hợp đồng 1
hợp đồng 2
1
2
3
4
5
6
Sơ đồ Quy trình phát hành TTD chuyển nhượng
END!!!
CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
Môn : Thanh Toán Quốc Tế
đề tài:
L/C chuyển nhượng
Full transcript