Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC_LÊNIN 2

No description
by

on 21 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC_LÊNIN 2

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 2
SO SÁNH TỶ SUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ TỶ SUẤT LỢI NHUẬN.

SO SÁNH GIÁ TRỊ HÀNG HÓA VỚI GIÁ CẢ SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA.
NHÓM 5
Nguyễn An Khang
Cao Sơn Đại Hải
Phạm Kim Ngân
Lê Thị Như Ý
Trần Thanh Quy
Nguyễn Văn Vĩ
Ngô Trí Thông
Đặng Nhựt Tân
Nguyễn Quốc Huy
(DQM135079)
Huỳnh Anh Chợ
Đỗ Thị Kim Vọng
Nguyễn Thị Nho
Phạm Vũ Linh
Phạm Ngọc Thuận
Nguyễn Phú Quí
So sánh tỷ suất giá trị thặng dư và tỷ suất lợi nhuận.
Tỷ suất giá trị thặng dư:
Tỷ lệ phần trăm giữa giá trị thặng dư (m) và tư bản khả biến (v).
Công thức:
m' = m/v . 100(%)
Vạch rõ trình độ bóc lột của nhà tư bản đối với lao động làm thuê.
Nói lên ngày lao động được phân chia thành hai phần: thời gian lao động cần thiết và thời gian lao động thặng dư.
Tỷ suất lợi nhuận:
Là tỷ suất giữa giá trị thặng dư và tổng tư bản. K/h: p’
P' = m/(c + v) . 100(%).

Hay P' = P/K . 100(%).
• Về lượng:
Tỷ suất lợi nhuận luôn nhỏ hơn tỷ suất giá trị thặng dư.
• Về chất:
Tỷ suất giá trị thặng dư:
Phản ánh trình độ bóc lột của nhà tư bản đối với lao động làm thuê.
Tỷ suất lợi nhuận:
Phản ánh hiệu quả kinh doanh, tư bản đầu tư vào đâu thì có lợi.
Phụ thuộc vào: tỷ suất giá trị thặng dư, cấu tạo hữu cơ, tốc độ chu chuyển tư bản....
SO SÁNH GIÁ TRỊ HÀNG HÓA VỚI GIÁ CẢ SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA.
So Sánh:
Giá trị hàng hóa:
• Giá trị hàng hóa: là lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá được đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để tạo ra sản phẩm.
• Hàng hóa có giá trị và giá trị sử dụng (Giá trị sử dụng của hàng hóa là vật mang giá trị trao đổi).
• Lao động hao phí để sản xuất ra hàng hoá, ẩn giấu trong hàng hoá chính là cơ sở để trao đổi.
Giá cả sản xuất:
• Giá cả sản xuất = chi phí sản xuất + lợi nhuận bình quân.
• Điều kiện của giá trị biến thành giá cả sản xuất:
+ Đại công nghiệp cơ khí TBCN phát triển
+Sự liên hệ rộng rãi giữa các ngành sản xuất
+ Quan hệ tín dụng phát triển, tư bản tự do di chuyển từ ngành này sang ngành khác…

So sánh:
Về lượng:

Lượng giá trị của hàng hóa là số lượng lao động xã hội hao phí để sản xuất hàng hóa.
Về chất:

Chất của giá trị là thực thể xã hội, là hao phí lao động xã hội nói chung, là lao động trừu tượng

Tổng giá trị của hàng hóa bằng tổng giá cả của nó.
Nhưng nó phải thỏa mãn điều kiện là tỷ suất giá trị thặng dư là như nhau trong mọi lĩnh vực sản xuất.
Full transcript