Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Verbintenissen

college sheets BS.M1.2 Inleiding Recht
by

Ab Steunenberg

on 12 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Verbintenissen

Verbintenissen
Inleiding Recht
college 2


Ab Steunenberg
Verbintenis
iemand moet iets doen
of laten
en een ander heeft
daar recht op
overeenkomsten,
de wet
en rechtsfeiten

zijn
bron van verbintenissen
een is een afspraak met als doel rechten en plichten te doen ontstaan
overeenkomst
er zijn
wederkerige
en
eenzijdige
overeenkomsten
Overeenkomst
komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan
plus
plus
Het aanbod kan worden herroepen
zolang het niet is aanvaard
Problemen bij de totstandkoming van een overeenkomst:
wil en verklaring
komen niet overeen
wil niet duidelijk bekend gemaakt
gewekt vertrouwen bij tegenpartij is beslissend
bijv. geestelijke stoornis
Eelman / Hin
wilsgebreken
wel overeenstemming wil en verklaring, maar wil is gebrekkig tot stand gekomen
dwaling
bedrog
bedreiging
misbruik van omstandigheden
dwaling
onjuiste voorstelling van zaken
als die er niet was zou ovk. niet zijn gesloten

zelfstandigheid van de zaak

te wijten aan een inlichting van een partij,
of
partij had moeten inlichten, maar heeft dat niet gedaan,
of
beide partijen gingen van dezelfde verkeerde veronderstelling uit
bedrog
de ovk ontstaat door een
opzettelijk onjuiste mededeling
of verzwijging
bedreiging
iemand beweegt een ander
met ongewone pressiemiddelen
tot een overeenkomst
misbruik van omstandigheden
door gebruik te maken van
bijzondere omstandigheden

waarin de ander verkeert
de ander tot een ovk brengen
die hij anders niet had verricht
handelingsonbekwaamheid
1. onder curatele gestelden
2. krankzinnigen
3. kinderen die zonder toestemming handelen
deze toestemming wordt verondersteld te zijn verleend
tenzij handeling niet gebruikelijk is
handlichting
16-17-jarigen die eigen bedrijf runnen
Inhoud van de overeenkomst
wat partijen afspreken
gewoonte
redelijkheid en billijkheid
Wanprestatie
een partij komt de afspraak niet na

ontbinding
nakoming
vervangende schadevergoeding
aanvullende schadevergoeding
opschorting eigen prestatie
partij is in verzuim (fatale termijn is overschreden)
Ingebrekestelling heeft plaatsgevonden
geen overmacht
wil

overeenstemming

wilverklaring

overeenstemming

verklaring
Wanprestatie
Afwijkende aanvaarding =
nieuw aanbod
Als partijen
een overeenkomst sluiten
zonder de wettelijke regels
te volgen:
overeenkomst nietig
Overeenkomst vernietigbaar
in strijd met goede zeden
in strijd met openbare orde
in strijd met de wet
einde
Full transcript