Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hvad er videnskab?

No description
by

Frau Buchwald

on 29 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hvad er videnskab?

1) Viljen til kritik
2) Reduktion
3) Objektivitet
4) Metode
5) Offentlighed
Hvad er videnskab
Definition?
"Videnskab er ikke sandhed. Det er en foreløbig opsummering af de erfaringer vi har." Jens Martin Knudsen

"Videnskab er nysgerrighed sat i system" Videnskab.dk

" Videnskab er en intellektuel og social proces, der stræber mod og rent faktisk resulterer i, en form for viden, som er karakteriseret ved at være offentlig, fejlbarlig, korrigerbar og testbar". Helge Kragh.
Videnskabelige uredelighed
Hvis reglerne eller videnskabens kendetegn ikke overholdes er man videnskabelig uredelig.
Nøgleord: Ærlighed og redelighed.
Trussel mod videnskabelig saglighed (fx. forfalskning af data, m.m.)
penge, prestige og magt.
Uredelighed i gymnasiet:
plagiat, forfalskning
UVVU: Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed - værn mod den videnskabelige uredelighed
Videnskabelig empiri, teori og metode.
Penkowas fald
Hvad handler Penkowas forskning om?
Hvilke ”fejl” begik hun i sin forskning?
Hvilke konsekvenser fik det for hende?

Find informationer på Informations hjemmeside:

http://www.information.dk/person/milena-penkowa
5 fælles kendetegn
Begrebskort om videnskabeligt arbejdsgang
I skal på baggrund af lektien (Primus s. 35-43) lave et begrebskort, der indeholder følgende begreber:
Empiri
Teori
Induktion
Deduktion
Metode
Kvalitativ
Kvantitativ
Opgave
1)Forestil dig, at du har udvalgt en problemstilling: Hvad er sammenhængen mellem prisen på cigaretter og unges rygevaner?
2) Find frem til den empiri, du vil anvende!
3) Vil du bruge kvalitative eller kvantitative metoder?
4) Formulér en teori på baggrund af din tænkte undersøgelse.
5) Brugte du induktion eller deduktion?
6) Argumentér for dit valg af metoder.
Vijlen til kritik
Forskningsresultater offentliggøres og gøres åbne for kritik af det videnskabelige samfund.
I falsk videnskab gøres teorier immune for kritik, idet teorierne ikke modbevises.
Eksempel: Healing, naturmedicin, jordstråler, kraftbaner i legemet, astrologi, numerologi...
Kan I selv tænke på andre?
Reduktion
At kunne føre mange forskellige teorier tilbage til få og enkle begreber og lovmæssigheder.
Overblik over komplicerede fænomener i naturen, i samfundet og i den menneskelige tilværelse.
Indsigt i generelle lovmæssigheder
Tyngdekraft i fysik
Vækstmodeller i samfundsfag
Analysemodeller i dansk
Spænding mellem samfundsklasser i historie.
Objektivitet
Streng saglighed. Renset for personlige drejninger og overbevisninger (ikke subjektivt)
Ikke styret at private interesser.
Videnskabens adelsmærke, videnskabens ideal.
Idealet er nærmest uopnåeligt - farves af personlige erfaringer, teorier og forventninger.
Ideal i dansk: at få fat i tingen, som den er. Tekstanalysens formål er ikke at afkode læserens private følelser.
Metode
Skal liste den objektive sandhed ud af virkeligheden.
Eksperimenter/observationer i naturvidenskab. Kontrollerede forhold, undgå fejl. Skal kunne reproduceres af andre.
Undersøgelser
Kildekritisk
Metoder i dansk kan hjælpe til at aflokke tekstens dens hemmeligheder
fx. analysemetoder, der kan opspore grundlæggende litterære strukturer i teksten
Offentlighed
Videnskabelige resultater offentliggøres og der åbnes for en diskussion mellem forskere. (Peer Review)
Stræber efter objektiv erkendelse, indsigt i et stykke virkelighed, sådan som det er i sig selv.
Penkowas "fejl"
En meget lille varians i forsøg med mus (ikke naturlig).
Forsøg med 784 rotter: antallet virker meget stort, og hun har ikke papirer på dem.
Hendes resultater kan ikke genskabes af andre.
Metoderne er ikke beskrevet godt nok.

Full transcript