Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Словниковий склад мови, класифікація української лексики

No description
by

on 21 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Словниковий склад мови, класифікація української лексики

Власні і запозичені слова
Лексика і фразеологія у
професійному спілкуванні

Словниковий склад
мови, класифікація
української лексики
Поняття лексики та лексикології
- це сукупність слів, які вживаються у мові.
Лексика
– це розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови, тобто її лексику.
Лексикологія
нейтральна і стилістично забарвлена
активна і пасивна
нова і застаріла
загальновживана
і професійна
власне українська
лексика і
запозичені слова
Етимологію — учення про похо­
дження слів
Ономастику
— учення про власні
назви людей та
географічні назви
(топоніми)
Семасіологію — учення про семан­
тику (лексичне значення) слів
Термінологію
— учення про терміни (однозначні слова в галузі
науки, техніки, мистецтва)
Слова
Повнозначні слова
- означають назви певних понять
або уявлень. Значення
відображають дійсність предметів,
явищ, дій та взаємозв'язки між ними.
Реальний зміст слова становить
його лексичне значення
Службові слова
— незмінювані частини мови.
До них належать прийменники,
сполучники і частки.
Однозначні слова
— це слова які мають
одне лексичне значення
Багатозначні слова —
мають кілька лексичних значень
Приклади:
прийменники — над, за, на;
сполучники — і, а, ані;
частки — це, то, навіть, і, не.
Приклади:
Наукові терміни (суфікс, гіпербола, бронхіт, уран );
Назви деталей машин та механізмв (втулка, шайба);
Різновиди дерев, кущів (береза, ялина, смородина).
Приклади:
прибуток;
земля;
коса.

Повнозначні слова:
іменики,
прикментики,
дієслова,
числівники
Приклади:
стійкий — міцний, непохитний; сміятися — реготати, голосно сміятися, хихикати;
безжалісний — безсердечний, нечутливий до чужого болю, жорстокий, безжалісний;
Приклади:
зáмок (споруда) і замóк (пристрій для замикання дверей);
мýка (страждання) і мукá (борошно);
óбід (зовнішня частина колеса) і обíд (споживання їжі).
Виключно — Винятково
Виключно, тобто лише, тільки (виключно для співробітників комерційних банків).
Винятково вживається у значенні дуже, особливо, надзвичайно (товарна біржа має винятково важливе значення).
Синоніми
– це слова, близькі за значенням
і різні за звучанням.
Антоніми
– слова з протилежним
лексичним значенням, однак поєднані певним спільним фактором
Наприклад:
високий – низький (зріст);
товстий – худий (статура);
веселий – сумний (настрій).
Омоніми
– слова, що пишуться і звучать
однаково, однак мають
абсолютно різне значення
Наприклад:
1. Коса – заплетене волосся.
2. Коса – інструмент для косовиці, заготівлі сіна.
3. Коса – морська чи річкова мілина.
Пароніми
— слова, досить близькі за з
вуковим складом і звучанням, але
різні за значенням.
Дільниця — Ділянка
Дільниця — це адміністративно-самостійний об'єкт або виробничий вузол на будівництві, підприємстві, залізниці, шахті, а також виборча дільниця.
Ділянка — частина якої-небудь поверхні, земельної площі, галузі, сфера діяльності (садова ділянка, дослідна ділянка).

Додержувати — Додержуватися
Додержувати, тобто виконувати щось точно, забезпечувати наявність чогось (додержувати слова, порядку).
Додержуватися — бути прихильником якихось думок, певних поглядів, переконань.

Омографи
– слова, що пишуться однаково,
але звучать по-різному через наголос
Приклади:
батьківщина, воля, добро, земля, молоко, ні, одна, повітря, син, так, я
Стилістично забарвлені слова
— це такі слова, що вживаються лише в певних стилях.
– наукова лексика – слова,
що вживаються в галузі
науки, освіти, техніки:

кисень, радіус
– політична лексика – слова, що
вживаються у політичному,
громадському житті:

Верховна Рада, депутат, мітинг
– розмовна лексика – слова, які використовують в усному,
переважно побутовому спілкуванні:

байдикувати, велик, відік
Стилістично нейтральні
— (загальновживані) слова , це
слова, які використовуються
вільно, без будь-яких обмежень
Оформлення і
значення слів
Стилістично нейтральні
і
стилістично забарвлені слова
До таких слів можна віднести:


Їх легко виділити в такий спосіб:
якщо слово не має виразних ознак запозичення і в російській мові перекладається іншим, то є підстави вважати його власне українським: хвиля, мрія, гарний, нишком, навпростець.
людина,
держава,
громада,
приміщення,
борщ,

гай,
будинок,
свита,
віхола,
щоденник та ін.

Власні слова — це слова, що витворилися в українській мові після спільнослов'янської мовної єдності, засвідчені в історичних пам'ятках, художніх творах українського народу
Запозичені слова
— іншомовні слова, цілком засвоєні мовою, що їх запозичила. Запозичені слова не сприймаються мовцями як чужорідний елемент і не потребують пояснень щодо форми і значення. На відміну від іншомов. слів, які розглядаються у спец. словниках.
З грецької мови:
Анатолій (схід сонця),
Андрій (сміливий, мужній),
Василь (царський),
Зоя (життя),
Галина (спокій),
Катерина (чиста).
З латинської мови:
Валентин (сильний),
Вікторія (перемога),
Марина (морська).
Запозичені імена
Грецизми:
корабель, парус, левада, лиман, палата, вано, кипарис, м’ята, огірок тощо.
Латинізми:
алібі, агрегат, імперія, статут, коефіцієнт, калорія, дисципліна, аудиторія, абітурієнт, власні особові імена Валентина, Валерій, Віктор, Віталій, Наталя, Сергій
Старогерманізми
витязь, князь, майстер, осел, власні імена Гліб, Ігор, Олег, Ольга, Оскольд
Тюркізми
гарбуз, товар, сарай, барабан, сазан, козак, балик, кабан, чабан, Саксагань, Самара, ярлик, борсук, табун, тапчан, Кагарлик, Токмак, Курган
Full transcript