Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Przemiany społeczne w XIX wieku

No description
by

Bartek Kseń

on 17 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Przemiany społeczne w XIX wieku

Nowe grupy społeczne
ziemiaństwo
burżuazja
drobnomieszczaństwo
prolektoriat
inteligencja
Sprawa chłopska
Sprawa robotnicza
W wyniku walki z wyzyskiem robotników powstały partie socjalistyczne
i socjaldemokratyczne.
Socjaliści prowadzili dla tej grupy społecznej akcje edukacyjne, a także organizowali strajki i manifestacje,
podczas których wysuwano żądania 8h czasu pracy, praw politycznych, powszechnej i darmowej edukacji.
W 1892 roku w Paryży powołano Polską Partię Socjalistyczną mającą na celu odzyskanie niepodległości.
Przedstawicielami tego ruchu byli:
Józef Piłsudski
Stanisław Wojciechowski
Jędrzej Moraczewski
Prawa Kobiet


Zmiany społczene zachodzące w XIX wieku przyczyniły się do wzrostu pozycji kobiet w Europie. Kobiety musiały się
usamodzielnić, ponieważ mężczyźni brali udział w powstaniach. Kobiety zaczęły odgrywać coraz większą rolę w rodzinach,
angażowały się w politykę. Aktywistki popierające tę nową ieę nazywano emancypatkami. Wraz z upowszechnieniem
idei równouprawnienia zwiększał się dostęp kobiet do edukacja. W 1882 roku w Warszawie został zorganizowany tzw. Uniwersytet Latający.
Jego nazwa wywodziła się od tego, że nie miał stałego miejsca.
Przemiany społeczne w XIX wieku
Najliczniejszą grupę społeczeństwa polskiego stanowili chłopi. Początkowym krokiem na drodze do uzyskania przez mieszkańców wsi równouprawnienia było nadanie im wolności osobistej. Najważniejszym tego etapem było
uwłaszczenie
, czyli przekazanie im na własność uprawianej przez nich ziemi. Odtąd chłopi mogli samodzielnie funkcjonować na rynku.
Pod koniec XIX wieku chłopi zaczęli dążyć do zdobycia praw politycznych, aby uzyskać możliwość otrzymania przywilejów
dla swojej wrastwy społecznej, w wyniku czego pojawiło się Polskie Stronnictwo Ludowe na czele z Wincentym Witosem.
To przyczyniło się do realizowania założeń pracy organicznej.


Ziemianie
– warstwa społeczna, w dawnych
i współczesnych społeczeństwach,
posiadacze znacznych (wielkich i średnich) majątków ziemskich,
zwykle obejmowanych drogą dziedziczenia (dziedzice), obywatele ziemscy.
Burżuazja
(z fr. bourgeoisie – mieszkańcy miast) – pierwotnie synonim mieszczaństwa, następnie ogółu przedsiębiorców i osób zamożnych. Od końca XV wieku jest to określenie górnych, zamożnych warstw mieszczaństwa, odróżniających się od szlachty a także ludu żyjącego z pracy swoich rąk.
Obecnie oznacza ogół ludzi posiadających kapitały i odpowiednio wysoką pozycję społeczną.
Drobnomieszczaństwo
– warstwa drobnych wytwórców towarowych lub handlarzy, posiadających środki produkcji i niewielką własność prywatną, nie zatrudniający wcale lub zatrudniający niewielu najemnych pracowników.
Proletariat
to jedna z wyróżnianych w socjologii klas społecznych.
Ludzie zatrudnieni w fabryce określani byli mianem proletariatu fabrycznego.
Robotnicy rekrutowali się spośród zubożałych rolników bądź też z pracowników upadających warsztatów rzemieślniczych i manufaktur.
Inteligencja
- określenie warstwy społecznej żyjącej z pracy umysłu, wykształconej ostatecznie w XIX wieku
głównie ze zubożałej szlachty, ale również ze stanu mieszczańskiego, rzadziej bogatego chłopstwa i podupadłej arystokracji.
Tradycyjnie inteligencja obejmowała nauczycieli, lekarzy, artystów, inżynierów i czasami też urzędników, obecnie - osoby zajmujące pozycje zawodowe, wymagające wyższego wykształcenia.Wincenty Witos
Józef Piłsudzki
Stanisław Wojciechowski
Jędrzej Moraczewski
Emancypatki
Maria Skłodowska-Curie
POLSCY NOBLIŚCI
Henryk Sienkiewicz
Czesław Miłosz
Wisława Szymborska
Władysław Reymont
Lech Wałęsa
fizyka i chemia
literatura
literatura
literatura
literatura
nagroda pokojowa
Full transcript