Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Erasmus+ õpirändeprojekt

No description
by

Kerli Liivak

on 1 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Erasmus+ õpirändeprojekt

Hetkeseis: rahastusotsus käes
Peale lepingu sõlmimist:
Projekti ülevaatus
mis taotlusse kirja sai?
hindajate kommentaarid
mida on esialgses plaanis vaja kohandada?
Läbirääkimised
vastuvõtvate partnerite, kursuste korraldajatega
Kas kokkulepped on jõus?
(sisulised, ajalised, rahalised)
Kas kursused toimuvad?
Detailsema tööplaani
koostamine
Ajakava kogu projekti perioodiks!
st 12-24 kuud
Mis toimub enne õpirändeid?
Mis pärast?
Eelarve planeerimine
Andmed lepingu
ettevalmistamiseks
Järgmiseks: lepingu sõlmimine
Toetuse kasutamise leping
Projekti kokkuvõte muutub avalikuks (vaadake veel üle)!
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Ära unusta:
Teavita SA Archimedes kontaktisikut projekti vältel toimuvatest muutustest.

Muudatused tuleb
eelnevalt
kooskõlastada, vajadusel vormistatakse lepingu muudatus.
Kokkuvõtteks
Jõudu tööle!
Tööplaan kogu projekti perioodiks!
Muudatused projektis

Vaheta välja sobimatu partner/kursus, kui kokkulepped ei kehti ja koostöö ei suju!
NB
: muuta võib sihtriiki ja kestust, kuid kursuse teema peaks jääma võimalikult lähedaseks algselt planeerituga.
Tulueelarve vs kulueelarve

ehk
ühikupõhine toetuse arvestamine vs tegelik elu

1. Leping allkirjastamiseks saadetakse digitaalselt
2. Toetusesaaja allkiri, saadate tagasi
3. SA Archimedes allkiri
4. Toetuse ettemakse 80%
Eritingimused
Lisa 1: üldtingimused
Lisa 2: projekt, eelarve
Lisa 3: projekti rahastamise ja muud lepingutingimused
Lisa 4: ühikuhinnad
Lisa 5: osalejatega sõlmitavate lepingute näidised

Erasmus+ õpirändeprojektide avaseminar 2016
Kerli Liivak
Üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse büroo
Hariduse rahvusvahelistumise agentuur

Läbirääkimised oma organisatsiooni sees
MTsse sisenemise juhistega saadetakse automaatne ingliskeelne kiri
taotluses märgitud kontaktisiku e-postile
aadressilt
replies-will-be-discarded@ec.europa.eu
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility
lingi kaudu, kust kasutaja suunatakse esmalt sisenemisõigust tõestama Euroopa Komisjoni
EU Login
keskkonda.

Kui sisenejal ei ole Euroopa Komisjoni
EU Login
-kasutajanime ja parooli, siis tuleb need teha.
NB!
Oluline on, et paroolidega seotud e-posti aadress ja taotluses olev e-posti aadress kattuksid, muidu ei luba süsteem siseneda.

Saame vajadusel e-posti aadressi muuta!
MT+ sisenemine...
Projekti andmed liiguvad veebikeskkonda Mobility Tool+ (MT)

Osaleja tagasiside
Sisesta õpirännete andmed enne toimumist!

Lepinguline kohustus kaasajastada andmeid kord kuus (kui on uut infot).
MT+ peab kajastama projekti hetkeseisu
Ära unusta:
tutvu lepinguga (NB: Lisa III)
järgi projektis kirjapandut
arvesta hindajate tagasisidet
Planeeri:
osalejate valik
osalejate ettevalmistus
õpiränded
tunnustamine (Europass? ECVET? EHIS?)
tulemuste kasutuselevõtt
levitus, mõju saavutamiseks vajalikud muud tegevused
hindamine (läbivalt)
projekti juhtimine, korraldus
NB:

korralduskulud
Küsimustik esitatud
Kui küsimustik on täidetud ja esitatud, saadetakse osalejale allolev kiri (pdf-kujul alla laadima ei pea, aruanne on elektrooniliselt MT+ olemas).
Küsimustiku täitmine veebis
Küsimustiku saab muuta eestikeelseks!
Küsimustiku link e-postilt
replies-will-be-discarded@ec.europa.eu
Europass ja õpiväljundid (vimeo.com/133459080)
Peale õpirännet peab osaleja täitma küsimustiku, mis laekub talle e-mailile.
Full transcript