Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Methodisch handelen

Methodiek basisjaar PW/MMZ en 2e jaar PW/MMZ
by

Jacqueline van Kuilenburg

on 11 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Methodisch handelen

Methodisch stappenplan
Methodisch handelen
Kenmerken methodisch handelen

Doelgericht handelen
Planmatig of systematisch handelen
Procesgericht handelen
Bewust handelen
Fase 1: Voorbereiding
Fase 2: Uitvoering
Fase 3: evaluatie
Beginsituatie
Doelformulering
Plan van aanpak
Uitvoeren van de activiteit
Procesevaluatie
Productevaluatie
Doelgroep = mensen die een soortgelijke hulpvraag hebben
Doelgroepanalyse = algemene beschrijving van bijzonderheden, de aspecten die kenmerkend zijn voor deze groep mensen met een speciale hulpvraag
Beginsituatie = Het onderzoeken van de situatie, de achtergronden, de mogelijkheden, de interesses, en de behoeften van de cliënt.
Doelgroepanalyse
1. Aantal
2. Leeftijd
3. Geslacht
4. Herkomst en geboorteland
5. Maatschappelijke positie, opleiding en beroep
6. Leefomstandigheden
7. Financiële positie, inkomen
8. Levensbeschouwing
9. Politieke oriëntatie
10. Achtergronden en geschiedenis

Beginsituatie
Behoeften van de cliënt
Mogelijkheden van de cliënt (lichamelijk, verstandelijk, emotioneel en sociaal)
Psychische gesteldheid van de cliënt
Levensloop van de cliënt
Huidige situatie van de cliënt
Doelen formuleren
Een doel is iets dat je je voorneemt te bereiken, iets dat je nastreeft, iets dat je wil verwezenlijken
Instellingsdoel - afdelingsdoel - persoonlijk werkdoel
Langetermijndoel - korte termijndoel
Individueel doel - groepsdoel
Soorten doelen
Kenmerken doelen
Doelen geven richting aan je handelen
Doelen formuleer je op grond van de beginsituatie van de cliënt
Doelen kunnen leiden tot een verandering
Doelen kunnen ook zorgen dat wat er nu is, niet verloren gaat. Denk aan bepaalde vaardigheden bij ouderen.
Doelen stel je zoveel mogelijk op samen met de cliënt

SMART
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden
Het maken van een plan
Werkplan
Wie? (beginsituatie)
Waarvoor? (doelen)
Welke activiteit/handeling? (passend bij beginsituatie + doel)
Hoe? (wie doet wat + begeleidingsvorm)
Waar + waarmee? (plaats/ruimte + middelen)
Wanneer? (tijd + duur + termijn)
Het maken van een plan
Activiteitengebieden:
Vrijetijdsbesteding
Zelfzorgactiviteit
Arbeidsmatige activiteiten
Vormings- of educatieve activiteiten
Ontwikkelingsgerichte activiteiten


Het maken van een plan
Evaluatievragen
Is het doel behaald?
Heb ik de goede keuzes gemaakt?
Heb ik de beginsituatie goed ingeschat?
Zijn de doelen juist geformuleerd?
Is de activiteit goed gekozen?
Zijn de taken goed verdeeld?
Was de manier van begeleiden passend?
Waren de ruimte en inrichting geschikt?
Was de tijdsplanning goed gekozen?
Uitvoering
Motiveren
Aankaarten of informeren
Instrueren of uitleggen
Verbaal (mondeling/schriftelijk)
Voordoen of demonstreren
Samen doen
Stap voor stap
Begeleiden
Bewaken proces + product
Evalueren: waarde bepalen, terugblikken

Wat wordt geëvalueerd?
Hoe wordt geëvalueerd?
Wie evalueert?
Evaluatie
Productevaluatie
Is het doel/resultaat behaald?

Doel gericht op:
Kennis/inzicht
Vaardigheden
technische/motorische
communicatieve
sociale
Houding
Procesevaluatie
Waardeoordeel geven over het proces, de weg die bewandeld is om het doel te bereiken.

Alle fasen van het methodisch handelen worden onderzocht:
Inschatting van de beginsituatie
Doelen formuleren
Plan maken
Uitvoering
Full transcript