Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stip 2018

Hollands Kroon in Prezi
by

Communicatie Hollands Kroon

on 24 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stip 2018

Gemeente
Hollands Kroon

Ruimte voor ontwikkeling
Wim van Twuijver
Anja van der Horst
Arthur Cremers

directie@hollandskroon.nl

www.hollandskroon.nl
@HollandsKroon
www.facebook.com/hollandskroon
Niedorp
ca 70 mw
ca 12.000 inw
Wieringermeer
ca 125 mw
ca 12.500 inw
Anna Paulowna
ca 100 mw
ca 14.250 inw
Wieringen
ca 55 mw
ca 8.600 inw
Organisatie & HRM
die integraal en transparant werken en handelen vanuit algemeen belang en vanuit de vraag van de inwoner
Kernwaarden
Lef
Bevlogenheid
Vertrouwen
Contact
Respect voor anderen
Doelen fusie
Betere dienstverlening
Vergroten bestuurskracht en verbeteren professionaliteit ambtelijke organisatie
Verlagen kosten
Verminderen kwetsbaarheid organisatie
Vergroten rol in – en met – de regio
Strategische visie
Hoogwaardige en betaalbare dienstverlening
Digitaal, tenzij....
Externe focus
Vraag is leidend
Ruimte voor ontwikkeling
Ondersteunen en versterken zelfredzaamheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid inwoners
W&S
We doen het 'gewoon'
Sturen op resultaten & resultaatgericht beoordelen
Plaats en tijd onafhankelijk werken
Verschillende typen werkplekken
Ontwikkelmogelijkheden (Hollands Kroon Academie)
Geen formele verlofregistratie
We fiatteren geen declaraties
Interne en externe mobiliteit (HK-Plein)
Van buiten naar binnen (werkervaringsplekken)

HKA
Gevarieerd aanbod
Projectmatig werken
Hoe werkt de gemeente
'Echte mannen houden elkaar scherp'
'Hoe word ik een whizzkid'
1000 Kronen per jaar
Texel ook aangesloten
Partners in beheer
Sociaal Domein
Externe
dienstverlening
Interne dienstverlening
Snelle betaling
Compacte APV
Klachtafhandeling
Van september 2012 tot en met december 2013:
Totaal 39 klachten.
20 schriftelijk
13 digitaal
6 telefonisch

29 gesprekken met zowel klager als beklaagde
21 verzonden emails aan zowel klager als beklaagde
7 verzonden brieven aan klagers

Afhandeltermijn:
0-2 weken 20 klachten
2-4 weken 9 klachten
4-6 weken 6 klachten
6-8 weken 2 klachten
8-12 weken 1 klacht

Inwoners vinden gehoord worden en afspraken naleven het belangrijkst.
Veranderende samenleving
Inwoners mondiger, zelfstandig en zelfredzaam
Overheid treedt terug
Werken mét de inwoners in plaats van vóór de inwoners
Nieuwe en andere manier van werken
De Stip: Hollands Kroon in 2018

Excellente dienstverlening
Verhoogde bestuurskracht
Verlaagde kosten
Grote rol in - en met - de regio, en daarbuiten
Zelfredzaamheid en nemen eigen verantwoordelijkheid van inwoners wordt gestimuleerd
Inwoners kunnen digitaal veel zaken zelf regelen
Geen gemeentebalie, als het niet digitaal kan dan maatwerk
Professionele, zelfsturende en ontwikkelde organisatie
DE STIP 2018
HK Plein
Project gestart in 2013
Eind 2013 sollicitatie nieuwe functies
Start nieuwe organisatie 1 januari 2014
Voorjaar 2014 start kernbeheerders
Al veel goede voorbeelden van zelfbeheer
Regionaal Administratie- en kenniscentrum (RAKC)
Back-office van de wijkteams
Samenwerkende gemeenten
Komt in Schagen
Wijkteams
In iedere gemeente wijkteam(s)
Zorg en hulp dichtbij inwoners
Alle verschillende specialisaties in de wijkteams
Nog steeds bouwend vanuit strategische - en organisatie visie
Organisch proces, we zijn een lerende organisatie
Processen & Advies
Vragen?
Hoofdprocessen zijn:
Bedrijfsvoering
Informeren
Vergunningen
Openbare ruimte
Zorg
Belastingen
Persoonsinformatie
Advies:
Bedrijfsvoering
Projecten
Ruimte
Samenleving
GROEN
ROOD
Flexpit
Zowel proces als advies
Continu andere opdrachten
Persoonlijke ontwikkeling
Flexibel & multi-inzetbaar
Processen & Advies
Flexpit
Vragen?
Hoofdprocessen zijn:
Bedrijfsvoering
Informeren
Vergunningen
Openbare ruimte
Zorg
Belastingen
Persoonsinformatie
Advies is onderverdeeld in:
Bedrijfsvoering
Projecten
Ruimte
Samenleving
GROEN
ROOD
Hollands Kroon in 2018

Kern zonder regels
Trainees
werving najaar 2014
start maart 2015
Eenvoudig kennis delen en vinden
e-HRM
Bop
Tips en Tops
Tips en Tops alleen met argumentatie
Score zichtbaar voor iedereen
Gevraagd en ongevraagd
Individuele en pit-afspraken
Min 7 feedbacks per kwartaal


MBO
Publieke Professional

Europese Aanbesteding e-HRM
HRM volledig verantwoordelijkheid van pits Employee Self Service
waar nodig fiattering door ad random gekozen pit
gegevens via BSN nummer (mutaties automatisch gewijzigd)
geen verlofregistratie meer
gekoppeld met BOP-app (Digitaal Dossier)
outsourcing salarisadministratie (inclusief betaalservice)
alles is voor iedereen zichtbaar
voorbereid op nieuw type functiehuis
werving & selectie
salarisafspraken
declaraties
Pitstraat
Er zijn verschillende modules binnen de Hollands Kroon Academie die de pits ondersteunen in de ontwikkeling naar zelfsturing
Feedback geven en ontvangen
Communicatielaboratorium
Bestuurlijke sensitiviteit
Ondernemerschap
Effectief samenwerken en communiceren
De rol van de "nieuwe" budgetbeheerder
Hoe werkt Hollands Kroon
HRM
Resultaatgericht werken voor teams
Omdenken
Waarom deze vorm?
Een nieuwe vorm van werving passend bij:
de nieuwe organisatie-cultuur
jonge mensen met lef
communicatoren

Een nieuwe vorm:
om het imago van de gemeentelijke overheid te verbeteren
onze organisatie te promoten


1e ronde: de Stem van Hollands Kroon: 193 aanmeldingen
2e ronde: bootcamp: 48 kandidaten
3e ronde: gesprek met directie, uit 12 kandidaten selectie van 6 trainees
Resultaten
Positief effect op de hele organisatie
Mensen die de doelen en vereisten begrijpen
Na afloop kregen 4 van de 6 trainees een vaste aanstelling
Op 28 and 29 november Carrierebeurshis voor nieuwe lichting, dit keer
HBO-studenten, start maart 2015

Speeddates
Talenten-avond
De Stem van HK
we nodigen alle (open-) sollicitanten uit
rondleiding en uitleg over onze werkwijze
sollicitanten presenteren zichzelf
talentenbank
voorbeeld wijkteams: 258 sollicitanten voor 15 fte
Handboek Pits
Insights
Hollands Kroon
Microsoft
Organisatiefilosofie gebaseerd op vertrouwen
zelfevaluatie, feedback en teambeoordelingen
zonder managers
WR 111
Fusie 1 januari 2012
onafhankelijke, verantwoordelijke, zelfbewuste,
innovatieve, ondernemende
en resultaatgerichte
medewerkers
meetlat pits
onafhankelijke, verantwoordelijke, zelfbewuste,
innovatieve, ondernemende en resultaatgerichte
medewerkers
die integraal en transparant werken en handelen vanuit algemeen belang en vanuit de vraag van de inwoner
zelfevaluatie, feedback en teambeoordelingen
Procesgestuurde organisatie
Fietsen met de burgemeester
2014
Begroting 2014
Kindpakket
Omgevingsvisie
Kern Zonder Regels
2015
Werkbedrijf
APV
Leerlingenvervoer
....
Meedenken over de omgevingsvisie
Buurtbemiddeling
Wijkgericht werken
Wijkteams
Kernbeheerders
Buitendienst digitaal
Meldingen Openbare Ruimte
Eenvoudig een melding van schade of gebrek
Melding wordt direct toegewezen aan de buitendienst
Interactie met burger
Medewerker meldt de melding via de tablet zelf gereed
Alle meldingen worden opgeslagen in het zaaksysteem
Status van de melding is te volgen voor burger en organisatie
processturing
en
zelfsturing

Stip 2018
HKA in 2014:
224 verschillende individuele/groepstrainingen
2383 cursisten
Gemiddeld aantal trainingen per medewerker is ruim 10

In reguliere organisatievorm had dat gekost
€ 700.000,- Nu kostte dat € 180.000,-

HKA groot succes!
De Pitstraat
Feedback geven en ontvangen
Communicatielaboratorium
Bestuurlijke sensitiviteit
Ondernemerschap
Effectief samenwerken en communiceren
De rol van de "nieuwe" budgetbeheerder
Hoe werkt Hollands Kroon
HRM
Resultaatgericht werken voor teams
Omdenken
Eenvoudig kennis delen en vinden
Europese Aanbesteding e-HRM
HRM volledig verantwoordelijkheid van pits: Employee Self Service
E-HRM
waar nodig fiattering door ad random gekozen pit
gegevens via BSN nummer (mutaties automatisch gewijzigd)
geen verlofregistratie meer
gekoppeld met BOP-app (Digitaal Dossier)
outsourcing salarisadministratie (inclusief betaalservice)
alles is voor iedereen zichtbaar
voorbereid op nieuw type functiehuis
Vergaderen
op locatie

Inkoop sociaal domein dmv
Best Value Procurement

Eén preferred partner
Op basis van vertrouwen
Organisatie van kwalitatief goede zorg
Geloof in dat het beter, slimmer en effectiever kan
Selectie dmv doelstellingen en kernwaarden
Registratie klantvraag in interactief klantsysteem (pilot),
status via internet ook beschikbaar op een tablet.
Jaarrekening als e-magazine
Hollands Kroon 2018
slimmer samenwerken
faciliteren - co-creëren- kennisdelen
inwoners
bedrijven
instellingen
gemeente
Pilot 'Bezorgen reisdocumenten'
Alle reguliere aanvragen worden bezorgd
'thuis of op het werk', in geheel Nederland*,
ook 's avonds tot 21:00 uur en op zaterdag.
In de nabije toekomst ook spoedaanvragen.
specimen
Full transcript