Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

It er godt... eller?

Indlæg på konferencen WebIT 2013
by

Jeppe Bundsgaard

on 22 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of It er godt... eller?

Grundlaget
Målet
Undervisning skal der til
Udvikling skal der til
Demonstrationsskoleforsøg
It der gøder
It skal understøtte en praksis hvor eleverne er
aktive
,
deltagende
,
producerende
, mens de
lærer
og udvikler
forståelse
og
reflekterer
over deres
praksis
Skolen handler om at forberede eleverne på at
deltage
i vores fælles samfund - som...

Borgere
Arbejdere
Studerende
Personer
Æstetikere
Forbrugere
Projektorienteret
Undersøgelsesorienteret (IBST)
Praksissimulerende
Entreprenøriel
Didaktiske læremidler
Praksisstilladserende
Lærerkompetencer
Lærerteamkompetencer
Skoleorganisation
God undervisning
Elever oplever at de indgår i
meningsfulde
sammenhænge
Det gør en
forskel
hvad de gør
De
producerer
noget som
nogen
kan bruge
Eleverne lærer det som de skal
anvende
nu og her
Fagene
er redskaber til at kvalificere elevernes praksis
Et særligt
perspektiv
Systematiske
tilgange
Begreber
og
teorier
Redskaber
Giv skolen it!
Med it...
kan eleverne arbejde i deres eget tempo
kan eleverne få feedback med det samme
kan eleverne arbejde med det de synes er sjovt
kan eleverne producere flotte produkter
kan eleverne få adgang til alverdens viden
kan læreren følge med i elevernes arbejde
Så får vi en god og billig skole :-)
Vi kan
spare tid på lærerresurser
spare penge på materialer
få dygtige elever
få glade elever
Eleverne skal udvikle
kompetencer
som sætter dem i stand til at håndtere udfordringer i
situationer
.
Eleverne er
ikke
til for fagenes skyld,

Fagene er til for elevernes skyld.
Idéudvikling og -strukturering
Projekt- og proces-tilrettelæggelse og styring
Kommunikation
Sociale netværk
Informations-søgning
Evaluering
Dataindsamling
Analyse
Så det er bare at gå i gang!...
Nej... udfordringer for læreren:
Strukturering
af arbejdsstier
Organisering
af samarbejdsgrupper
Introduktion af
faglige
perspektiver
,
metoder
og
tilgange
Simulering
Hvordan gør man (som) lærer?
Instruktør
(modellér mig!)
Leder
(gør som jeg siger!)
Vejleder
(prøv at se på denne)
Sparringspartner
(hvad nu hvis?)
Læremidler der understøtter lærernes og elevernes komplekse praksis

Fra storyline til praksisstilladser
Langvarig praksisnær kompetenceudvikling!
Praksisstilladserende didaktiske læremidler
Lærerteamkompetencer
Vi lærer gennem deltagelse, iagttagelse og
diskussion
af praksis
Vi har
forskellige kompetencer
som tilsammen udgør mere end den enkeltes kompetencer
Vi må udvikle
faglige kulturer
på skolen (dvs. lærerfaglige)
For at de skal fungere, skal de have en
fælles, nødvendig opgave
Skoleudvikling
"Digital forandringsledelse"
Hvad vil vi med skolen?
Hvordan skaber vi rammerne for innovativ undervisning?
Hvordan organiserer vi os så vi udvikler os og ikke møder os ihjel?
Hvordan skaber vi grobund for løbende innovation af vores organisation?
3x5 demonstrationsskoler
Skoler fra hele landet
Skoler fra land og by
Skoler med forskellige udgangspunkter
3 interventioner
Undervisningsdifferentiering og inklusion
Kompenserende værktøjer
Evalueringsværktøjer
Processtyringsværktøjer
Den innovative skole
Mediepatrulje og skoleorganisation
Innovative didaktiske designs
Lærernes kompetencer og it-fagdidaktik
Praksisnær kompetenceudvikling
Etablering og støtte til faglige kulturer på skolerne - med fokus på it-fagdidaktik
Konsulentbistand
Konsulenter
støtter lærerne og skolen i det hele taget med at udvikle praksis
De medbringer
materialer
:
Procesbeskrivelser
Lærervejledninger
Elevmaterialer
Tekniske løsninger
Baseline:
Januar 2014
Hvilke
kompetencer
har eleverne?


Hvilken
kontekst
er vi i?
Vi spørger elever, lærere, skoleledere, vejledere osv.
Vi observerer undervisning
Vi indsamler fakta om skolerne
Effekt:
Sommeren 2015
Vi måler kompetencer og kontekst igen.
"Hvad virker?"
Hvor?
For hvem?
I hvilke sammenhænge?
Kvalitative studier
Lærerpraksis - forandrer den sig?
Er der udvikling i elevprodukter
Udfordringer for integration af it
Hvad "gør" it ved skolen? (hvordan deltager it?)
Hvordan med fagligheden?
Kan vi opskalere?
Summa Summarum: Vi får mere kvalitet for færre penge
Jeppe Bundsgaard
Lektor, ph.d.

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Prezi her:
tinyurl.com/jeppeb
Full transcript