Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kapittel 6: Ressursutnytting og næringsliv i Norge

No description
by

Else Maria Lie

on 17 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kapittel 6: Ressursutnytting og næringsliv i Norge

Kapittel 6: Ressursutnytting og næringsliv i Norge
Dette fremlegget:
Ressursbegrepet
Endringer i næringstrukturen:
Tusen takk for oppmerksomheten!
Bærekraftig ressursutnytting
Utnyttelse av naturressursene i Norge
Endringer i næringstrukturen
Ressursbegrepet:
-Sammenheng mellom naturen og mennesket
-Hva er en ressurs
-Økonomiske, teknlologiske, sosiale og politiske forhold
-Ressurs= noe vi trenger
-
Forekomster
kan bli ressurser
Bærekraftig ressursutnytting:
-Fornybar eller ikke-fornybar
[lagerressurser]
[kretsløpressurser]
Alle ressurser er egentlig fornybare
To endepunkter og alt imellom:
Ikke-fornybare
Fornybare
Betinget fornybare
-fossilt brensel
-olje
-kull
-gass
-de fleste ressurser
-planter
-dyr

Ikke overbruk!
-sol-og vindenergi
-tidevann- og vannsenergi

-metaller (resirkulasjon)
Kilder:

GEO, studieforberedende, Gyldendal 2009
ndla.no
(mål fra lærerplanen s.131 i GEO)
Midten av 1800-tallet
Kraftutbygging og industrialisering
Små båter og hest
_____________

Trålere og skogsmaskiner
Ulike typer næringer:
Ulike næringstrukturer i Norge:
Primærnæring
Sekundernæring
Tertitærnæring
Service-
samfunn
Utnyttelse av ressursene i Norge:
Jordbruk
10 mill. dekar
Skogbruk
Kapitalintensivt
blandingsjordbruk
Mest mekaniserte i verden
50 000 gårdsbruk
Korn og eng
1/3 av Norge
Gran og furu= 80%
Løvtrær
Flatehogst
Kulturpreget karakter
Tilvekst og avvirkning
6000
Fiskerinæringen
Under 1% i landet
Store fiskernasjonene
Grunnlag for mange
Trålere, ekkolodd
Kvote
Lodda, torsken og
silda
Fiskeoppdrett
Ørret og laks
Enegriressurser
Vannkraft= 50% av energiforbruk
Oljeprodukter= 40%
På topp av i-landene
Olje i Nordsjøen
90% av oljen og gassen blir eksportert
75 000
Rogaland
Service
Industri
Full transcript