Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rome

No description
by

Sjoerd Horst

on 21 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rome

Van Stad tot wereldrijk
De Romeinse samenleving
Cultuur
Opkomst Christendom
Romeinen, Germanen en Kelten
750 v. Chr. ontstaan dorpjes op de heuvels bij de rivier de Tiber. Rome is 1 van die dorpen.
Romulus en Remus
7 koningen, Tarquinius Superbus afgezet
509 v. Chr. Rome Republiek
Door handel werd Rome rijk
Rome bouwde een machtig leger
Tussen 350 en 270 v. Chr. heel
Italie veroverd
Aan het begin van de jaartelling was Rome een stad
met meer dan een miljoen inwoners. Het was de hoofdstad van
een groot keizerrijk rondom de Middellandse zee. Dit hoofdstuk gaat
over de Romeinse geschiedenis in de tijd van de Grieken en Romeinen
(3000 v. C. - 500)
Bestuur overgenomen door 2 consuls
en de senatoren in de senaat
Dit heet een aristocratie: een regering van
rijke mensen
Punische oorlogen
Carthago grote vijand
Oorlogen in 241 v. C
218 v. C (Hannibal) en 146 v. C.

Tijdens laatste oorlog Carthago
verwoest
Van Republiek naar Keizerrijk
Overwonnen gebieden werden provincies
Gouverneurs bestuurden de provincies

Generaals werden belangrijker dan senaat
Julius Caesar verovert tussen 59 en 51 v. C.
Gallie en wordt belangrijkste man in de
Republiek
Provincies betaalden belasting in de vorm van:

Soldaten
Graan
Slaven
Olijfolie
Caesar krijgt steeds meer macht in handen
ten koste van de Senaat en Patriciërs

Zij zijn bang dat hij weer koning wil worden
46 v. C. wordt Caesar dictator om problemen
in Rome op te lossen
44 v. C. wordt hij vermoord door senatoren
Octavianus erfgenaam Caesar neemt wraak
27 v. C. is hij imperator (machthebber) in het Imperium Romanum
Hij krijgt van de senaat de eretitel Augustus (verhevene). Zelf laat hij
Caesar noemen ter ere van pleegvader. Na hem de titel voor alle
Romeinse alleenheersers en andere vorsten (Kaiser, Tsaar)

Onder Augustus heerst er rust en vrede: Pax Romana
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20060508_hetouderome01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20030623_romeinen01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20060508_hetouderome02
Slag bij Alesia: laatste veldslag Caesar in Gallie
http://www.youtube.com/watch?v=wr8er4XBhTw
Boeren en stedelingen
Rijkdom en macht
Armoede en afhankelijkheid
Vrij en onvrij
Patriciërs
Plebejers
Proletariërs
Slaven
Meeste inwoners Imperium Romanum waren boeren op het platteland
Betaalden belasting in vorm van graan (belasting in natura)
Veel boeren werkten ook op de grote villa's van de rijke Romeinen
Boeren waren arm (vooral doordat de mannen het leger in moesten)
Arme boeren trokken vaak naar de stad voor werk
In de stad veel verschillende producten door bloeiende handel:

Romeinse Rijk had goede wegen
Overal dezelfde munt
Vrede
Overal dezelfde wetten
Overal dezelfde taal (Latijn)
Patriciërs het rijkste
Zij kozen de Senaat
Senaat kiest consuls
Bestuursfuncties niet betaald
Armste mensen heetten proletariërs (Proles is latijn voor kind)
Bestuurders bang voor opstanden van proletariërs: gratis brood en spelen
Door cliënt te zijn kon je ook eten verdienen (o.a. stemmen op patriciërs)
Buitenlanders en slaven geen Romeins burgerrecht
Ongeveer 400.000 slaven, prijs afh. van hun kunnen
Brood en spelen
Voorbeelden: senatoren, grootgrondbezitters en rijke handelaren
Voorbeelden: boeren, ambachtslieden,
voorbeelden: arme boeren, knechten, werklozen
Romeinen verspreidden hun cultuur
door het hele rijk.
Romeinen stonden zeer open voor
andere culturen (vooral Grieks)
Langzaam ontstaat de Grieks-Romeinse
cultuur
Het Forum
In Romeinse steden het centrale plein
Handelaren, priesters, rechtzaken,
senatoren
Veel verschillende culturen:
multiculturele samenleving
Alle inwoners IR zelfde taal, wetten,

regels,
Overwonnen volken voelden zich na jaren
steeds meer Romeins
2 soorten wetten:

1. Bestuurlijke;
plicht tot betalen belasting
2. Burgerrecht;
(gold alleen voor mensen
met het Romeins burgerrecht)
Mensen zonder Romeins burgerrecht
moesten maar hopen op eerlijke
behandeling. Romeins burgerrecht
was erg gewild
Keizer is het hoofd van de
staatsgodsdienst. Had zelf ook
een goddelijk karakter.
Romeinse godsdienst verdraagzaam.
Andere geloven mochten, mits geen onrust
Namen ook andere goden over
Romeinen namen veel architectuur
kenmerken over van de Grieken
Dorische zuil
Ionische zuil
Korintische zuil
Fries
Fronton
Romeinen waren zeer technisch
Beton uitgevonden
Grote koepels
Bogen voor bruggen en aquaducten
Verwarmde badhuizen
In 63 v. C. veroverd door Rome
Bewoond door monotheistische Joden
Alleen goed voor belasting
66 na C. konden Joden belasting niet meer betalen
Ook weigerden ze de keizer als God te aanbidden
Oorlog volgt
Joden vechtten hard
Laatste bolwerk is Massada
Verdedigers plegen zelfmoord
joodse opstand is neergeslagen
Keizer Titus neemt wraak door tempel te vernielen
Jat belangrijke religeuze voorwerpen
Joden worden verspreid over Romeinse Rijk (diaspora)
Joden lastig volkje voor de Romeinen
In 30 n. C. ook al onrustig door Joodse prediker
Jezus van Nazareth beweerde zoon van God te zijn
In de Tenach stond een voorspelling over een verlosser
(Messias)
Deel Joden geloofde dat Jezus dit was. kreeg bijnaam
Christus (de gezalfde)
Joodse priesters vonden hem gevaarlijk
Gaven hem aan als opstandeling tegen de Romeinen
Christendom verboden in Romeinse rijk
Christenen werden voor de leeuwen gegooid,
gekruisigd, verbrand
In ondergrondse kerken won het c hristendom
aan steun
Vooral vrouwen, armen en slaven (gelijkheid)
In 312 gaf Constantijn de christenen geloofsvrijheid
Hij had ze nodig in oorlogen
Vlak voor zijn dood werd hij zelf christen
In 380 werd Christendom de staatsgodsdienst
In de 4e eeuw onstond ook de organisatie:
Elk gebied kreeg een leider = bisschop
Bisschop in Rome werd de belangrijkste = paus
Griekse en Romeinse goden
http://www.outoftheblue.nl/goden/
57 v. C. Nederland deel Romeinse Rijk (tot de Rijn)
Plinius de Oudere schreef:

Van het landschap kun je niet met zekerheid zeggen of het
tot de zee of tot het land behoort. Daar leeft arm volk op
zelf opgeworpen heuvels. Als het water tot de vloedlijn stijgt,
lijken het net opvarenden van een schip. Bij laag water lijken ze
meer schipbreuklingen. Ze betalen aan niemand belasting
want de zee pakt ze alles af.
Castra Noviomagus (Nijmegen)
Romanisering

Volkeren in provincies vereerden eigen goden
Tempels werden vaak wel in Romeinse stijl gebouwd
Volkeren nemen romeinse gebruiken over = Romanisering
Vanaf 1e eeuw n. C. trekken Germaanse volkeren het I.R. binnen
Door invasies werd het rijk slechter bestuurbaar
Diocletianus deelde in 285 het rijk in 2 delen:
Het West-Romeinse Rijk met hoofdstad Rome
Het Oost-romeinse Rijk met hoofdstad constantinopel (Ook wel Byzantijnse rijk)
Langzaam verbrokkelde het West-Romeinse Rijk
476 einde West-Romeinse Rijk
1453 einde Oost-Romeinse Rijk
Germanen in Frankrijk, Italie, Spanje en Portugal
zagen zich als erfgenamen romeinse Rijk. De
Griek-Romeinse cultuur wordt door hen voortgezet.
(taal, godsdienst)
In de 8e en 7e eeuw voor Chr. drie groepen mensen in wat nu Italië is.

- Grieken in het zuiden
- Etrusken in het Noorden
- Latijnen in het midden
Rond 650 voor Chr. veroveren de Etrusken Rome en de omliggende dorpen. Ze maken er 1 stadstaat van: Rome. De Etruskische koningen beïnvloedden de Romeinse cultuur sterk.
Full transcript