Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Proseso ng Pagsulat

No description
by

Denmar Collado

on 15 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proseso ng Pagsulat

Proseso ng Pagsulat
Pre writing activities
a. pagsulat sa dyornal
b. brainstorming
c. questioning
d. pagbabasa at pananaliksik
e. sounding-out friends
f. pag-iinterbyu

Pre writing activities
g. pagsasarbey

h. obserbasyon

i. imersyon

j. pag-eeksperimento
Writing stage
a. Gumagamit ng isa o serye ng mga tanong retorikal
b. Gumagamit ng isang pangungusap na sukat makatawag-pansin

I. Pagsisimula
I. Pagsisimula
d. Gumagamit ng salitaan
e. Gumagamit ng isang sipi
f. Banggitin ang kasaysayan o mga pangyayaring nasa likuran ng isang paksa
g. Tahasang ipaliwanag a g suliraning ipapaliwanag

I. Pagsisimula
j. Magsimula sa pamamagitan ng buod
k. Gumagamit ng tuwirang sabi
l. Maglawaran ng tao o pook
m. Gumagamit ng analohiya
n. Gumagamit ng isang salitang makatatawag ng kuryosidad
2. Pag-ayos ng katawan
a. Iayos ang mga datos nang pakronolohikal
b. Iayos ang mga datos nang palayo o palapit, pataas o pababa, papasok o palabas
c. Iayos ang mga datos nang pasahol

2. Pagayos ng katawan
d. Iayos ang mga datos nang pasaklaw
e. Paghambingin ang mga datos
f. Isa-isahin ang mga datos
g. Suriin ang mga datos
3. Pagwawakas
a. Ibuod ang paksa

b. Mag-iwan ng isa o ilang tanong

c.Mag-iwan ng hamon

d. Bumuo ng kongklusyon

3. Pagwawakas
e. Gumawa ng prediksyon
f. Magwakas sa angkop na sipi o kasabihan
g. Sariwain ang suliraning binanggit sa simula
h. Mag-iwan ng isang pahiwatig o simbolismo

4. Revising techniques
Full transcript