Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Abram de Swaan

No description
by

hajo schoonenberg

on 23 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Abram de Swaan

Abram de Swaan
h6. Wat mensen geloven, weten en bedenken
1a. Geef een voorbeeld dat iemands sociale positie van
invloed is op zijn taalgebruik.
b. Geef een voorbeeld van vaktaal. Waarom gebruiken
mensen vaktaal?
2. Wat is volgens Abram de functie van religie?
3a. Noem de belangrijkste sociale functie van recht.
b. Wat wordt er bedoeld met rationalisering van het
recht en geef een voorbeeld.
4a. Leg uit wat 'objectieve vaststelling' is. Verduidelijk dit
met een voorbeeld.
b. Ook over objectieve zaken kun je het met elkaar
oneens zijn. Wat hebben blikrichting, omstandig-
heden en woordenschat hiermee te maken. Pas deze
drie toe op een voorbeeld.
5. Wat wordt met 'hoge' kunstuitingen bedoeld en geef
een voorbeeld. Ook een voorbeeld van een 'lage'110 woorden
vintage overhead (2m)
Intouchables (deel 1: 0-43)
1. Waaruit blijkt dat Driss uit een ander sociaal milieu komt dan Philippe? Noem drie aspecten (h4)
2. Driss is anders gesocialiseerd dan Philippe. Wat wordt hier bedoeld? Geef een voorbeeld van het gedrag van Driss dat te herleiden is op zijn socialisatie.
3. Waarom wil Driss aanvankelijk de baan niet aannemen en doet hij het later toch?
4. Driss moet duidelijk groeien in zijn rol. Welke verwachtingen heeft hij moeite mee.
Waarin wijkt zijn rolinvulling af van wat gebruikelijk is? Geef een voorbeeld van zijn zeer persoonlijke invulling.
5a. Bij welke noodzakelijke bestaansvoorwaarden speelt Driss een rol?
b. bij welke sociale bestaansvoorwaarden speelt Driss een rol?
c. Waarom heeft Philippe voor Driss gekozen en niet voor een andere hulpverlener?
6. De manieren van problemen oplossen kan nog wel eens verschillen tussen de elite en de onderlaag. Geef een voorbeeld. Waarom kun je het verschil niet generaliseren?
7. Wie ziet Driss helemaal niet zitten als hulpverlener? Waarom niet?
Vragen tweede deel.
1. Waaruit blijkt dat Driss minder geciviliseerd is, dan Philippe? Laat zien dat je het begrip kent.
2. Waarom was het paragliden voor beiden een heftige ervaring? Wat heeft dit te maken met virtuele verhoudingen?
3. Waar spelen de verwantschpsreleaties van Driss een belangrijke rol?
4. Bij welk voorval zag je duidelijk dat Driss iets geleerd had door zijn omgang met Philippe? Is hier sprake van socialisatie?
5. Wat had Driss gestolen? Wat heeft dit met verstoorde verwachtingen te maken? Hoe heeft Driss dit probleem opgelost? Pas het begrip 'blind proces' toe.

intouchables
vr 5-vr6
1. vr 3/2
2. vr 3
3. vr 10 GLU
4. vr 10 GLU H2
5. vr 3/3
6. vr 3
7. vr 10 H3
8. vr 10
9. vr 17 H4
10. vr 17
11. vr 24 H5
12. vr 24
13. vr 31 H6
14. vr 31
pww: do 6/4- vr 14/4
abram (2)
vr5- vr6
1. vr 21/4 GLU
2. vr 21 GLU
3. vr 12/5 h7 en h8 bestuderen
4. vr 12
5. vr 19 h9
6. vr 19
7. vr 2/6 h10
8. vr 2
9. vr 9 h11
10. vr 9
11. vr 16
12. vr 16 h12
13. vr 23
14. vr 23

abram (1)
12 lessen: 10 klokuren
10 huiswerk: 5 uur
15 uur zelfstudie en toetsvoorbereiding.
blokuren: waardeloos !!!!
h7 en h8
1. Waarom is er tussen mensen die elkaar in
verloop van tijd nog regelmatig zullen tegenkomen
een veel grotere bereidheid tot onderlinge samen-
werking? Bewijs je antwoord met een zelf verzon-
nen voorbeeld.
2a. Wat wordt met wederkerige verplichting bedoeld?
b. Noem een aantal Nederlandse uitdrukkingen die
met wederkerige verplichting te maken hebben.
c. Welke informele sancties staat iemand te wach-
ten die zich aan zijn verplichting onttrekt?
3a. Geef een voorbeeld van een collectief goed en
noem drie kenmerken van zo'n goed.
b. Op welke drie manieren kun je het bovenstaande
collectieve goed bereiken?
c. Op welke manier past belastingheffing in boven-
staand verhaal?


h11: statenvorming
1. Leg uit hoe het komt dat veel landen in de
randgebieden zich toeleggen op monoculturen. Wat
is het nadeel?
2. Wat moet er volgens Abram gebeuren om de
ongelijkheid tussen kern en randgebieden te
verkleinen? Noem twee aspecten.
3. Waardoor is de macht van de VN beperkt?
4. Een wereldcultuur is in wording. Geef vijf
verschillende voorbeelden en drie redenen.
5a. Wat is de belangrijkste oorzaak van de
immigratiedruk op de kernlanden?
b. Waarom is een sociaal beleid ten aanzien van arme
landen in ieders belang?
H12 MONDIALISERING
82 W
Full transcript