Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Toegang sociaal domein Almere

Overzicht van het Thema toegang bij Transitie Sociaal Domein
by

K2 account

on 12 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Toegang sociaal domein Almere

THEMA
TOEGANG INWONER MET EEN VRAAG fAMILIE
VRIENDEN
BUREN SCHOOL
HUISARTS
BUURTHUIS
LOKET IN DE WIJK?
BIJ ORGANISATIES GOOGLE
ALMERE.NL
DIGITAAL SOCIAAL DOMEIN
EIGENKRACHTWIJZER
SOCIALE KAART
OKEPUNT / VCJG
SENIOR LIFE
WEBSITES VAN ORGANISATIES WAAR? BIJ WIE? VRAAG BEANTWOORD
OPLOSSING GEVONDEN VRAAG NIET BEANTWOORD
PROBLEEM NIET OPGELOST BALIE/14036 Zelf oplossingen zoeken HET GESPREK OPLOSSINGEN AFSPREKEN MET WIJKWERKER/PROFESSIONAL MET WIJKWERKER/VRIJWILLIGER
STIP? TEAM VAN WIJKWERKERS TOEGANKELIJKHEID VAN HET TEAM VAN WIJKWERKERS TELEFOON?
LOKET?
SPREEKUUR?
ONTMOETINGSPUNT?
BEKENDHEID/PR WAT DOE JE MET TOEGANG VIA ANDERE KANALEN?
BIJVOORBEELD ORGANISATIES/HUISARTS/KCC HOE VOORKOM JE DAT JE HET GESPREK OVER EEN GEZIN OP MEERDERE PLEKKEN VOERT? HOE ORGANISEER JE NABIJHEID? HOE ZORG JE VOOR EEN ZICHTBAAR, VAST PUNT, GOED BEREIKBAAR WAT KUN JE ZELF? WAT KUNNEN ANDEREN IN JE OMGEVING? WAT IS DE SITUATIE? WAT IS NODIG? WAT KUN JIJ DOEN VOOR ANDEREN? WAT ZIJN JE TALENTEN? KUN JE GEBRUIK MAKEN VAN ALGEMENE VOORZIENINGEN? KUN JE GEBRUIK MAKEN VAN COLLECTIEVE VOORZIENINGEN? INDIVIDUELE VOORZIENINGEN EN/OF UITKERING NODIG? COLLECTIEVE VOORZIENINGEN
IN DE WIJK/STADSDEEL COLLECTIEVE VOORZIENINGEN
IN DE STAD MEER ALGEMENE VOORZIENINGEN NODIG?
KUNNEN INWONERS DAARBIJ EEN ROL SPELEN? RELATIE MET THEMA VORMEN VAN ONDERSTEUNING TOEGANG TOT COLLECTIEVE EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN INZETTEN VAN ONDERSTEUNING STAPSGEWIJZE BEOORDELING:
WAT IS NODIG?
GEWENST RESULTAAT VASTSTELLEN
BESPREKEN OPLOSSING
VASTSTELLEN PVB EN/OF UITKERING o.b.v. RESULTAAT/OPLOSSING
EIGEN BIJDRAGE
UITVOEREN
VERANTWOORDING
BEWAKEN KWALITEIT RELATIE MET THEMA BEKOSTIGING NORMEN EN CRITERIA? REGELGEVING? INSTRUMENTEN? RELATIE MET ANDERE FINANCIERS
AWBZ/ZVW ONDERSTEUNING DOOR GEZINSBEGELEIDER HOE BEPALEN WE OF DEZE INZET WORDT GEDAAN? HOE BEKOSTIGEN WE DEZE INZET? HOE ZORGEN WE VOOR TIJDIGE OPSCHALING EN AFSCHALING? Bijvoorbeeld:
Zelfredzaamheidsmatrix
Vraagprofielen
Screening schuldhulperlening RELATIE MET THEMA KWALITEIT EN VERANTWOORDING in natura WIE IS DE WIJKWERKERS? WELKE COMPETENTIES ZIJN NODIG? HOE GA JE WERVEN? OP UITNODIGING? SOLLICITATIE? OVERAL GEWELDIGE MENSEN NODIG... SIGNALERING DOOR PROFESSIONAL
OP STRAAT
BIJ EEN INSTANTIE/GEMEENTE
OP SCHOOL DOOR BURGER
FAMILIE
BUREN/BUURT HOE ORGANISEREN WE DIT?
WAAR KUNNEN MENSEN TERECHT MET EEN SIGNAAL?
HOE ORGANISEREN WE DE PROFESSIONELE SIGNALERING I.R.T. HET WIJKGERICHT WERKEN?
REGISTRATIE? ESAR? CENTRALE TOEGANG? PBV/PGB RELATIE MET THEMA ONDERSTEUNINGS-STRUCTUUR VIA INTERNET BIJ PERSONEN/INSTANTIES EIGEN NETWERK GEMEENTE RELATIE MET GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING De gekozen oplossingen worden vastgelegd in een ondersteuningsplan Programma Transitie Sociaal Domein Almere RESULTAATGEBIEDEN ONDERSTEUNING

Het voeren van een huishouden:
a. een schoon en leefbaar huis;
b. wonen in een geschikt huis;
c. beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften;
d. beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;
e. het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren;
f. het kunnen verrichten van de dagelijks noodzakelijke activiteiten;
g. mantelzorg kunnen volhouden;
h. veilig en geborgen zijn in de eigen leefomgeving;
i. sterven in een huiselijke omgeving;
Verplaatsen:
a. zich verplaatsen in en om de woning;
b. zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel;
Werk/Daginvulling:
a. Het hebben van werk naar vermogen
b. een ingevulde dag hebben;
c. de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan maatschappelijke, recreatieve en religieuze activiteiten.

Opvoeden en opgroeien
nog in te vullen....
Inkomen:
Beschikken over voldoende inkomsten voor minimaal de dagelijkse levensbehoeften WETGEVING uitkering/
inkomensondersteuning Ontwerpen van een systeem waarmee PVB's kunnen worden toegekend:
- vaststellen van de omvang (uren/geld) van het PVB
- (digitale) voucher?
- inwisselen v.d. voucher?
- hoe bij zorg in natura? INKOOP: CONTRACTEREN VAN AANBIEDERS VIA ZEEUWS MODEL? baliefunctie
14036
werkprocessen i.r.t. wijkteams
frontoffce/backoffice
eenvoudige aanvragen De bijsluiter....
De Transitie Sociaal Domein Almere wordt gerealiseerd via een thematische aanpak.
Deze prezi biedt een overzicht van alles dat met het thema Toegang samenhangt. Het thema valt uiteen in deelthema's:
- zelf informatie zoeken
- signalering
- het gesprek en het afspreken van oplossingen
- toegang tot collectieve en individuele voren van ondersteuning
- inzetten van ondersteuning
Het thema toegang en deze prezi start bij 'de inwoner met een vraag'.
Full transcript