Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pangangailangan ng Tao

No description
by

Maria Christza Felizarta

on 4 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pangangailangan ng Tao

Aralin 7
Pangangailangan ng Tao

design by Dóri Sirály for Prezi
Ang tao at pamahalaan ay may desisyong dapat gawin upang maisaayos ang takbo ng pamumuhay. Kumikilos ang lahat upang matamo ang mga pangngailangan sa buhay. Ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang maipagkaloob sa mga mamamayan ang kani-kanilang pangangailangan.
Kagustuhan at Pangangailangan: Pagkakaiba
 
Pangangailangan –mga bagay na kailangan ng tao upang mabuhay
 
Kagustuhan –mga hilig ng tao na tinutugunan upang mapataas ang pagkatao (self-esteem) o Pansariling hangarin na makamit ang isang bagay.
 

Mga Salik na Makaiimpluwensiya sa mga Pangangailangan ng Tao
Ang pinakamataas na pangangailangan ng tao ay ang pagkakamit ng kaganapang pantao. Masarap ang pakiramdam kapag ang mga ambisyon at pangarap sa buhay ay iyong nakamit. Kasiyahan at karangalan para sa isang tao na siya ay kinikilala at iginagalang ng kaniyang kapuwa, maging ang kaniyang mga ginawa.
Isa sa mga pangunahing tunguhin ng ekonomiks ang tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Ang pangangailangan ay mga bagay na kailangan ng tao upang mabuhay. Ang mga pangunahing pangangailangan ng tao ay:

* Pagkain
*Damit
*Bahay

Hindi sapat sa tao ang simpleng buhay sapagkat naghahangad pa rin siya ng mga luho upang magkaroon ng kasiyahan. Ang mga luhong ito ay tinatawag na kagustuhan. Ang mga bagay na ito ay hindi kinakailangan upang mabuhay ang tao.

Isinasaad na ang tao ay nangangailangan ng mga sumusunod:
 -Pangangailangang pisyolohikal (pangunahing pangangailangan)
1.Pagkain
2.Damit
3.Tirahan
 
- Pangangailangang pangkaligtasan (security needs)
- Pangangailangang makisalamuha, makisapi at magmahal
(to love and be loved, to belong)
- Pangangailangang mabigyan ng pagpapahalaga ng iba
(to be valued, to be cared for).
 -Pangangailangang maipatupad ang kaganapang pantao
(self-actualization)

Hanapbuhay
Ang uri ng hanapbuhay ng tao ay nakatakda ng kaniyang pangangailangan. Naiimpluwensiyahan ng hanapbuhay ang pagkain, pananamit, kagamitan, at pamumuhay. Ang paghahangad na magkaroon ng sariling sasakyan ay hindi gaanong mahalaga sa isang tindera, manggagawa, at dyanitor ngunit ito ay lubhang mahalaga sa negosyante, presidente ng kompanya, manedyer, at superbisor. Ang kalagayan sa lipunan ay nakapagpapabago rin ng pangangailangan ng tao.
Panlasa
Ang bawat tao ay bumibili ng mga produkto ayon sa kaniyang panlasa. Ang pagkain ng isang bata ay hindi pareho ng pagkaing gusto ng taong nagkakaedad. Maging ang mga mamamayan ng iba't ibang bansa ay nagkakaiba rin ang pangangailangan sa pagkain dahil sa panlasa.
Kita
Ang kita ay salaping titanggap ng tao kapalit ng ginawang produkto at serbisyo. Ito ay salik na nakaiimpluwensya sa pagbabago ng mga pangangailan ng tao.
Edukasyon
Ang antas ng edukasyon ay nakaiimpluwensiya sa mga pangangailangan ng tao. Ang mga pangangailangan ng mga estudyante ay malaki ang kaibahan sa pangangailangan ng mga nakatapos na, tulad ng guro, doktor, inhinyero, at iba pa. Ang pagbabago sa pangangailangan ng mga tao bunga ng edukasyon ay patuloy na nagaganap.
Ang pangangailangan natin noong tayo ay sanggol pa ay nagbabago habang tayo ay tumatanda na. Ang mga produkto at serbisyo ng tao na binibili at ginagamit ay nagkakaiba ayon sa edad ng tao.

E
D
A
D
Physiological needs (pisyolohikal)
– ang pinakamababang bahagi ng piramide, kabilang dito ang mga bayolohikal na pangangailangan sa pagkain, tubig, hangin, at tulog.
Safety needs (pangkaligtasan) – ito ay nauukol sa mga pangangailangan para sa kaligtasan at katiyakan sa buhay, kabilang dito ang katiyakan sa hanapbuhay at kaligtasan.
Hirarkiya ng mga Pangangailangan
Ayon kay Abraham Harold Maslow, isang sikologo, ang pangangangailangan ng tao ay may iba't ibang antas na naaayon sa kakayahan ng tao na makamit ang mga ito at magkaroon ng kasiyahan.

Abraham Harold Maslow, isang Amerikanong psychologist na nagpanukala ng hirarkiya ng mga pangangailangan ng tao.
Love/Belonging needs (Pangangilangang makisalamuha, makisapi at magmhal) – ito ay nauukol sa pangangailangang panlipunan tulad ng pakikipagkaibigan at pagkakaroon ng pamilya dahil sa kailangan ng tao ang pagmamahal at pagtanggap ng ibang tao.
Esteem needs ( pangangailangang mabigyan ng pagpapahalaga ng iba)– nauukol sa pagkakamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao.
Actualization (pangangailangang maipatupad ang kaganapang pagkato) – ang pinakamataas na antas sa hirarkiya. Dito ang tao ay may kamalayan hindi lamang sa kanyang sariling potensyal, ngunit higit sa lahat sa kabuuang potensyal ng tao.
Full transcript