Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Нийгмийн бодлого

No description
by

ninjee pupu

on 29 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Нийгмийн бодлого

Нийгмийн бодлого нь төрийн зүгээс баталгааждаг боловч, янз бүрийн үйлчилгээ, арга хэмжээ, үйл ажиллагаанд бэлтгэгдсэн олон тооны байгууллагууд, институцууд, оролцог нарын хамтын үйлдлийн үр дүнд оршин байдаг.

Нийгмийн хамгаалалт төр нь засгийн газрын зүгээс хүн амын нийгмийн баталгааг хангах бодлого, үйл ажиллагаа, түүний төлөө бүрдүүлж байгаа тогтолцоог бүхэлд нь хамарсан өргөн хүрээтэй ойлголт юм.

Нийгмийн бодлого нь нийгмийн асуудал болон нийгмийн эрсдлийг угтан хариу үйлчлэл үзүүлэхэд чиглэдэг. Нийгмийн асуудлын төрөл, хүндрэлтэй тал, үргэлжлэх хугацаа, цар хэмжээ, тулгамдсан байдал нь нийгмийн бодлогын хэрхэн хэрэгжих үндэслэл болдог.

Нийгмийн бодлого нь хүний өдөр тутмын амьдралын дор бүрэлдэн буй нөхцөл байдал болох нийгмийн харилцаанд хөндлөнгөөс оролцох төрийн үйлдэл юм.

Esping-Andersen
Тэрээр хотод төрсөн бөгөөд социологи, хүн ам зүй чиглэлээр суралцжээ. Түүний судалгаа шинжилгээний гол асуудлууд нь нийгмийн давхраажил, нийгмийн бодлогын харьцуулалт зэрэг сэдвүүдийг голлон судалдаг.

Түүний хэвлүүлсэн зарим номнууд
Why We Need a New Welfare State 
A Welfare State for the 21st Century
he Three Worlds of Welfare Capitalism олон хэл дээр хэвлэгдсэн.


Нийгмийн бодлого
Нийгмийн бодлого нь нийгмийн сайн сайхны төлөө төр, засгийн зүгээс явуулж буй арга хэмжээ, үйл ажиллагааны тогтолцоо мөн.

Э.Андерсен нь өөрийн нийгмийн хамгаалалт капитализмын гурван ертөнц хэмээх бүтээлдээ барууны капиталист орнуудын хүн амын нийгмийн хамгааллын асуудлыг төрийн зүгээс шийдвэрлэж байгаа арга, механизм, институцчилэлд дүн шинжилгээ хийж ерөнхийдөө гурван үндсэн хэв маягыг бүрдүүлж байгаа гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн байна.

Тэрээр нийгмийн хамгааллын хүрээнд төрөөс явуулж байгаа бодлого, үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийхдээ юуны өмнө тодорхой хэв маягуудыг үүсгэх шалгуур үзүүлэлтийн системийг бүрдүүлэхэд анхаарлаа хандуулжээ.

Андерсен асуудалд гурван шалгуур үзүүлэлтээр хандсан нь


1. Тухайн улсад төрийн буюу хувийн хэвшлээс бүрэлдэж буй хамгааллын үйлчилгээ гурвын холимог харилцаа ямар байдалтай байгаа

2. Төрөөс хүн амын суурь баталгааг зах зээлээс үл хамаарсан байдлаар бүрдүүлэх буюу ажиллах хүчний бараа, таваар мэт арилжигдах шинжийг хязгаарлах бодлого ямар түвшинд байгаа, өөрөөр хэлбэл хөдөлмөрийн зах зээлийн орлого болон нийгмийн хамгааллыг хүчтэй тусгаарлах зарчим

3. Нийгмийн бодлого буюу төрийн интервенцээр дамжуулан нийгмийн социаль бүтцэд үзүүлж буй нөлөөлөл, өөрөөр хэлбэл нийгмийн тэгш бус байдлыг багасгах зорилго бүхий арга хэмжээ, үйлчилгээ ямар түвшинд байгаа зэрэг байжээ.

Дээрх гурван үндсэн шалгуурын хүрээнд нийгмийн хамгаалалт төрийн гурван өөр дэглэмийн талаар зураглалыг гаргасан байна. Түүний тодорхойлсон гурван ертөнц бол Умардын, Эх газрын европын, Англи Саксоны нийгмийн хамгаалалт төр улсууд юм.
Full transcript