Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MIANOWANY

No description
by

Tomasz Słowicki

on 20 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MIANOWANY

( § 7. ust.2 pkt 5 )
( § 7. ust 2. pkt 2. )
Od 6-ciu lat nauczyciel zajęć komputerowych
w klasach 1-3 w NSP "NASZA SZKOŁA"

Social
TOMASZ SŁOWICKI
NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
ubiegający się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego

Microsoft Office
w chmurze
(§ 7. ust. 2 pkt 1 )
Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo -wychowawczej
aktywny udział w życiu szkoły
uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

Okres trwania stażu:
01.09.2011r. - 01.06.2014r.

Opiekun stażu:
mgr Leszek Słowicki

Kwalifikacje:
Uniwersytet Śląski wydz. Mat-Fiz-Chem, kierunek: Matematyka
Uniwersytet Opolski Katedra Inżynierii Procesowej, kierunek: studia podyplomowe Informatyka

1. Umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
współpraca z opiekunem stażu, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, logopedą
udział w uroczystościach, konkursach, projektach, programach
prowadzenie lekcji pokazowej z zajęć komputerowych podczas „Dni otwartych”

Współpraca z opiekunem stażu:
Nawiązałem współpracę z opiekunem stażu
i wspólnie stworzyliśmy autorskie programy nauczania z zajęć komputerowych dla klas 1-3 i 4-6.

Dodatkowo opracowałem zestaw
ćwiczeń i zadań edukacyjnych
z wykorzystaniem TIK.

Brałem udział
oraz współorganizowałem:
Uroczystości szkolne
Festyn charytatywny „ Na cztery Łapy”
Dzień Pieczonego Ziemniaka
Dni Otwarte w NSP NSZ
Rajdy Rowerowe
Przedstawienia Teatralne
Apele
Tydzień Bezpiecznego Internetu
Imprezy klasowe:
Biwak Mikołajkowy
Biwak Andrzejkowy
Magię Świąt
Uwagi na EDU
Wieczorny seans filmowy

WYCIECZKI I WYJŚCIA :

Foto Tour – opolscy Piraci
Rajdy rowerowe: Moszna, Suchy Bór
Rajd Jesienny
Wycieczka do ZOO - Rajd z Gibonem
FŚNiT – wizyta w Zakładzie Optycznym

Podczas wyjazdów byłem organizatorem lub opiekunem grupy.

(§ 7. ust.2 pkt 1)

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

(
§
7ust.2pkt.2 )
objęcie uczniów pomocą psychologiczno – pedagogiczną
realizacja wybranych form pomocy i ich ewaluacja po ustalonym okresie pracy

W ramach zajęć pozalekcyjnych:
w ramach zajęć wyrównawczych wspieranie uczniów mających problemy w nauce, trudności z opanowaniem danego tematu z edukacji matematycznej oraz zajęć komputerowych:
prowadzenie zajęć dodatkowych:
- Gry i zabawy logiczne
- Zajęcia TIK (LearningApps)
- Foto Tour (Opolscy Piraci)

Udział w projektach
i akcjach szkolnych:
Projekt – Fascynujący Świat Nauki i Technologii,
Projekt – Aktywna Edukacja,
Projekt Solarius,
„Bezpieczne maluchy”- zajęcia
prowadzone przez policję,
Spotkanie ze strażakiem,
Spotkanie z ratownikami WOPR,
zbiórka karmy, kocy dla zwierząt
ze schroniska,
zbiórka makulatury i nakrętek,
„Mleko w szkole",
„Owoce i warzywa w szkole”.

Innowacja pedagogiczna
Przeprowadziłem otwarte zajęcia komputerowe
w klasach 1-3 w celu prezentacji umiejętności uczniów oraz ich prac i osiągnięć. Omówiłem je i zaprosiłem rodziców do wspólnego korzystania z aplikacji ClassDojo, która umożliwia swobodną wymianę informacji nauczyciel-rodzic
i ocenę uczniów.

(§ 7. ust. 2 pkt 3 )
Program autorski z zajęć komputerowych dla
klas 1-3 wzbogaciłem o własne ćwiczenia, testy, zadania.

Wykorzystałem nowe technologie informacyjno-komunikacyjne aby uatrakcyjnić zajęcia komputerowe.

Posiadam bazę gier i zabaw edukacyjnych, którą wykorzystuję aby wzbogacić zajęcia. Ponadto mam wiele ćwiczeń edukacyjnych stworzonych przez uczniów NSP “NASZA SZKOŁA”
z której korzystają inni uczniowie.

Dodatkowo prowadzę stronę stworzoną dla rodziców i uczniów z klas młodszych.

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej
(
§
7ust.2pkt.3 )

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

(§7ust.2pkt.4)

Nawiązanie współpracy ze specjalistami wspierającymi proces wychowania i współpraca
z rodzicami.
Na bieżąco informowałem rodziców o postępach uczniów, służyłem radą, informowałem o zaistniałych problemach w klasie.
Zapoznałem się z orzeczeniami
i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej moich uczniów, współpracowałem z pedagogiem, psychologiem szkolnym.
Zapoznałem się z sytuacją rodzinną moich uczniów. Stworzyłem regulamin TIK obowiązujący w klasie informatycznej. Zapoznałem rodziców z aplikacją ClassDojo posiadającą system motywujący ucznia oraz umożliwiającą komunikowanie się drogą mailowa.
(§ 7. ust. 2 pkt 4 )
Warsztaty, kursy
i szkolenia

Uczestniczenie w wielu formach doskonalenia zawodowego, które przyczyniły się do poszerzenia mojej wiedzy i umiejętności oraz wzbogacenia i doskonalenia warsztatu pracy pedagogicznej
Szkolenia wewnątrzszkolne:
uczestniczyłem w szkoleniach do programu pracy szkoły
przeprowadziłem szkolenia dla grona pedagogicznego w zakresie pakietu Office i aplikacji Google,
uczestniczyłem w warsztatach metodycznych organizowanych przez szkołe:
- Szkolenie Trenera Odysei Umysłu
- Szkolenie w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy
- Szkolenie przeciwpożarowe
- Szkolenie BHP


Warsztaty i kursy:
Uczestnictwo w warsztatach w ramach Projekt FŚNiT
Udział w kusie i spotkaniach „Sieci Wspópracy” przeprowadzonych w ramach projektu Aktywna Edukacja

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

(§7ust.2.pkt5)


W ciągu ostatnich kilku lat aktywnie współdziałałem w pracy szkoły jako:

Koordynator projektów FŚNiT i Aktywna Edukacja
Organizator rajdów rowerowych oraz opiekun rajdów wiosennych i jesiennych
Nauczyciel zajęć komputerowych w klasach I-III

Zapoznałem się, przeanalizowałem i stosowałem przepisy prawne związane z oświatą i opieką nauczyciela, organizowałem wycieczki szkolne,
stosując się do regulaminu wycieczek szkolnych
oraz zapewniając bezpieczeństwo podopiecznym.

Zapoznałem się, przeanalizowałem
i stosowałem przepisy prawne związane
z oświatą i opieką nauczyciela.

Karta Nauczyciela
Ustawa o Systemie Oświaty
Wybrane rozporządzenia MEN
Statut Szkoły
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

Wszystkie cele założone w planie rozwoju zawodowego zostały zrealizowane:
rozwinięcie umiejętności planowania, dokumentowania, analizowania, oceniania oraz modyfikowania własnych działań zawodowych,
zastosowanie posiadanej wiedzy i umiejętności w doskonaleniu własnego warsztatu pracy,
zdobycie nowej wiedzy,

podniesienie jakości swojej pracy,
nabycie umiejętności sprawnego i efektywnego posługiwania się znanymi mi metodami pracy,
rozwinięcie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

IMPREZY SZKOLNE
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA
FESTYN CHARYTATYWNY "NA CZTERY ŁAPY"
PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE
BIWAK ANDRZEJKOWY
IMPREZY KLASOWE
BIWAK MIKOŁAJKOWY
WYCIECZKI I WYJŚCIA
RAJDY JESIENNE
RAJD Z GIBBONEM
GEOTAGI - OPOLSCY PIRACI
RAJDY WIOSENNE
RAJDY ROWEROWE
E-podręcznik dla klas I-III
LearningApps.org
komiks "Mój przyjaciel Ufok"
Baltie
Siecioprzygody
i wiele innych...
LearnigApps
TypingClub
ClassDojo
Lekcje z wykorzystaniem laptopów, tabletów, smartfonów i PSP.
zabaw edukacyjnych ze stron WWW.
www.dladzieci.pl
sieciaki.pl
quizy
zgadywanki
krzyżówki
malowanki
testy
memory
ankiety
informacje co się dzieje w danym miesiącu
zdjęcia z zajęć komputerowy
prace uczniów
linki do najlepszych Appsów uczniów
linki do ciekawych aplikacji i stron www
GWIEZDNA SZKOŁA 2012/2013
SKOKI PRZEZ EPOKI 2008/2009
ALE TO JUŻ BYŁO - 10 URODZINY! 2009/2010
WODNE TAJEMNICE 2011/2012
ŚWIAT POD LUPĄ 2013/2014
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego opracowałem
na okres stażu, który trwał
od 01.09.2011 do 01.06 2014.
Realizacja zadań umożliwiających spełnienie wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego

(zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

(§7ust.2pkt.1)
Full transcript