Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tiêu thức và mô hình phân bổ chi phí cho các bộ phận phục vụ

No description
by

chijiro hachimitsu

on 14 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tiêu thức và mô hình phân bổ chi phí cho các bộ phận phục vụ

Tiêu thức và mô hình phân bổ chi phí cho các bộ phận phục vụ
3. Nguyên tắc phân bổ chi phí phục vụ
- Các khoản chi phí của bộ phận phục vụ có thể phân bổ theo chi phí thực tế phát sinh hay kế hoạch
3. Nguyên tắc phân bổ chi phí phục vụ
- Trong trường hợp chi phí phục vụ không thể phân được thành biến phí và định phí, có thể tập hợp theo các hoạt động. Mỗi hoạt động của chi phí thường có nguồn gốc chung, do vậy ta cần chọn tiêu thức phân bổ khoa học nhất cho mỗi hoạt động đó.
1. Khái quát về bộ phận
Khái niệm : Bộ phận là một phần, một mặt hoạt động, một đơn vị hay phòng ban thuộc cơ cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cùng hoạt động vì mục tiêu chung của doanh nghiệp
2. Ảnh hưởng của chi phí bộ phận phục vụ đến bộ phận chức năng và yêu cầu phân bổ chi phí bộ phận phục vụ
+ Trường hợp theo chi phí thực tế phát sinh sẽ được phân bổ vào cuối kỳ kế toán, dựa vào các tiêu thức khoa học nhất.
+ Trường hợp theo chi phí kế hoạch, các khoản chi phí phục vụ thường mang tính chất hỗn hợp, do vậy khi phân bổ có thể phân thành biến phí và định phí.
 Đối với biến phí : biến phí của các bộ phận phục vụ biến động tỷ lệ thuận với biến động mức độ của khối lượng dịch vụ cung cấp.
Đối với định phí : định phí của các bộ phận phục vụ phản ánh việc phục vụ doanh nghiệp lâu dài, chính vì vậy không nhất thiết phải phân bổ theo mức dịch vụ cung cấp thực tế.

- Chi phí của các bộ phận phục vụ phát sinh thường được chuyển vào chi phí của bộ phận hoạt động sản xuất kinh doanh nên mức phát sinh, phương pháp phân bổ chi phí bộ phận phục vụ sẽ làm thay đổi chi phí lợi nhuận bộ phận hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến nhận thức, quyết định khác nhau về hoạt động các bộ phận sản xuất kinh doanh
- Phân loại bộ phận :
+ Bộ phận hoạt động SXKD : là các bộ phận thực hiện các mục tiêu cơ bản, trọng tâm của doanh nghiệp
+ Bộ phận phục vụ : gồm các bộ phận không gắn trực tiếp với các hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chúng cung cấp các dịch vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh
4. Tiêu thức phân bổ chi phí phục vụ
- Tiêu thức phân bổ chi phí phục vụ thường bao gồm : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí trực tiếp, thời gian lao động, diện tích mặt bằng sử dụng, số kw điện sử dụng, trọng lượng vận chuyển, số công nhân sản xuất….
4. Tiêu thức phân bổ chi
phí phục vụ
+ Phải gắn liền với sự phát sinh của chi phí được phân bổ. Tiêu thức đó phải đảm bảo tính đại diện của chi phí cần phân bổ, có nghĩa là khi sử dụng tiêu thức đó độ chính xác của chi phí sẽ cao hơn lựa chọn từ các tiêu thức khác.
Ví dụ : Công ty thương mại X kinh doanh máy tính, trong tháng công ty mua của nhà cung cấp Y hai loại máy tính, giá hóa đơn VAT ghi như sau :
 Máy tính để bàn MT21 : 2.000 cái x 7 triệu đồng/cái
 Máy tính xách tay XT 22 : 2.000 cái x 16 triệu đồng/cái
 Khối lượng của máy tính để bàn MT21 là 8kg/cái
 Khối lượng của máy tính xách tay là XT22 là 2kg/cái
 Chi phí của bộ phận phục vụ vận chuyển cho cả hai loại máy tính trên là 320 triệu đồng.

Từ ví dụ trên ta có ba tiêu thức phân bổ chi phí phục vụ của đội vận chuyển cho từng loại máy tính : số lượng từng loại máy tính mua, giá trị của từng loại máy tính, khối lượng của từng loại máy tính. Ta thấy trong ba tiêu thức trên thì tiêu thức khối lượng của từng loại máy tính là tiêu thức có tính đại diện của chi phí phục vụ của đội vận chuyển phát sinh, do vậy nó đảm bảo khoa học nhất và nên lựa chọn tiêu thức phân bổ này.
+ Phản ánh mức chi phí chung sử dụng của mỗi bộ phận và mức lợi ích mà mỗi bộ phận được thụ hưởng.
+ Tiêu thức lựa chọn phân bổ cần thuận tiện cho quá trình tính toán và thống nhất trong cả một kỳ hạch toán.

4. Tiêu thức phân bổ chi
phí phục vụ
- Ngoài ra trong quá trình phân bổ chi phí phục vụ ta cần xem xét mối quan hệ của chi phí cố định từng bộ phận và định phí chung.
- Một khi tiêu thức phân bổ được lựa chọn để phân bổ một loại chi phí nào đó thì được sử dụng ổn định trong một khoảng thời gian dài. Sự lựa chọn tiêu thức phân bổ phản ánh một quyết định chính sách và chỉ thay đổi khi phát sinh những điều bất thường chi phối quan trọng.
4. Tiêu thức phân bổ chi
phí phục vụ
Một số tiêu thức phân bổ chi phí phục vụ
Chú ý : Trong quá trình phân bổ chi phí phục vụ, kế toán nên hạn chế việc sử dụng doanh thu làm tiêu thức phân bổ. Vì nếu phân bổ theo tiêu thức này bộ phận sản xuất kinh doanh nào có doanh thu lớn sẽ phải chịu nhiều chi phí của các bộ phận phục vụ. Bộ phận sản xuất kinh doanh càng tăng doanh thu thì càng phải chịu nhiều chi phí trong khi những bộ phận sản xuất kinh doanh hoạt động kém hơn sẽ chịu chi phí ít hơn. Cách phân bổ này tạo nên sự không công bằng giữa các bộ phận sản xuất kinh doanh nên chỉ có tác động xấu đến các bộ phận đang hoạt động không tốt.
5. Các mô hình phân bổ chi phí bộ phận phục vụ
Mô hình 1 : Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ theo chi phí thực tế
Mô hình 2 : Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ theo chi phí kế hoạch
Full transcript