Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Peygamberlere İman

No description
by

mustafa mutlu

on 24 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Peygamberlere İman

Peygamberlere İman Ne Demektir?
Kur’an’da Peygamber olduğu zikredilen şahısların Peygamber olduklarını tasdik etmekPeygamberler Niçin İnsanlar Arasından Seçilmiştir?
İnsanlara her hususta rehberlik, örneklik, mürşidlik yapabilmeleri için


Resul ve Nebi Ne Demektir?
Kendisine müstakil bir din ve kitap verilen Peygamberlere Resul

İnsanlar Niçin Peygamberlere Muhtaçtırlar?
Allah’a mahsus sıfatları kavrayamazlarPeygamberlerin Vazifeleri Nelerdir?
Allah’ı insanlara tanıtmak
Peygamberlere İman
"Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır."
Peygamberlik müessesinin varlığını kabul etmek


Allah’ ın emir ve yasaklarını kullarına duyurmak için Peygamberler gönderdiğine inanmak demektir
Peygamberler melekler arasından gönderilseydi hiç şüphesiz bu netice alınamazdı


İnsana en iyi rehberliği, yine insanın yapabileceği açık bir gerçektir
O’na ne şekilde ibadet edileceğini bilemezler


Ahiret işlerini Ahiretteki mes’uliyeti idrak edemezler


Bütün bu hususları Allah’ın kendilerine bildirip öğretmesine muhtaçtırlar
İbadet şekillerini insanlara öğretmek
İnsanlara ahlaki fazilet ve güzel huyları aşılamak
Kısacası maddi ve manevi her sahada insanlara tam bir rehber olmaktır
Kendinden önceki peygamberin kitabına uygun hareket etmekle vazifeli Peygamberlere de Nebi adı verilir

Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin sıfatları deyince onlarda bulunması caiz olan sıfatlarla gerekli (vacip) ve zorunlu olan sıfatlar anlaşılır.
Her peygamberde insan olmanın da ötesinde birtakım sıfatların bulunması gerekli ve zorunludur. Bunlara vacip sıfatlar denir
1.Sıdk.

"Doğru olmak" demektir. Her peygamber doğru sözlü ve dürüst bir insandır. Onlar asla yalan söylemezler. Eğer söyleyecek olsalardı kendilerine inanan halkın güven duygusunu kaybederlerdi. O zaman da peygamber göndermekteki gaye ve hikmet gerçekleşmemiş olurdu. Sıdkın zıddı olan yalan söylemek (kizb), peygamberler hakkında düşünülemez. Bütün peygamberler peygamberlikten önce de sonra da yalan söylememişlerdir.
2. Emanet.
Güvenilir olmak" demektir. Peygamberlerin hepsi emin ve güvenilir kişilerdir. Emanete asla hainlik etmezler. Bu konuda bir ayette şöyle buyurulur: "Bir peygamber için emanete hıyanet yaraşmaz..." (Al-i İmran 3/161). Emanet sıfatının zıddı olan hıyanet, onlar hakkında düşünülmesi imkansız olan bir sıfattır.
3. İsmet
"Günah işlememek, günahtan korunmuş olmak" demektir. Peygamberler hayatlarının hiçbir döneminde şirk ve küfür sayılan bir günahı işlemedikleri gibi özellikle peygamberlikten sonra kasten günah işlememişlerdir. İnsan olmaları sebebiyle günah derecesinde olmayan birtakım ufak tefek hataları bulunabilir. Ancak onların bu hatası yüce Allah'ın kendilerini uyarmasıyla derhal düzeltilir. Peygamberlerin bu tip küçük hatalarına "zelle" denilir. İsmetin karşıtı olan masiyetten (günah işlemek) Allah onları korumuştur. Peygamberler örnek ve önder kişiler oldukları için, konumlarını zedeleyecek davranışlardan da uzaktırlar
4. Fetanet
"Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmaları" demektir. Bunun zıddı olan ahmaklık peygamberlikle bağdaşmaz. Peygamberler zeki ve akıllı olmasalardı hitap ettikleri kişileri ikna edemezler, toplumsal dönüşümü sağlayamazlardı.
5. Tebliğ
Peygamberlerin Allah'tan aldıkları buyrukları ve yasakları ümmetlerine eksiksiz iletmeleri" demektir. Tebliğin karşıtı olan gizlemek (kitmân) peygamberler hakkında düşünülemez. "Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan Allah'ın elçiliğini tebliğ etmemiş olursun" (el-Maide 5/67) mealindeki ayet, bu sıfattan söz etmektedir.
Full transcript