Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dagmar Modeli

Reklam Stratejileri Dersi, Dagmar Modeli Sunum
by

Yusuf Emre Atasayar

on 19 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dagmar Modeli

Reklam Modelleri Reklam modelleri, tüketicilerin pazarlama iletişimi çabalarından nasıl etkilendiğini, hangi süreçlerden geçtiğini ve onları satın alma davranışına götüren faktörleri incelemektedir. Reklamda Etkiler Hiyerarşisi Modelleri Etkiler hiyerarşisi modelleri, pazarlama iletişimi ile karşılaştığında insanların adım adım yaşadığı süreçleri tanımlar. Etkiler hiyerarşisi modellerine göre her şey sıra ile olur; gerçekleşmiş aşamalar bir sonraki aşama için gerekli şartları sağlar. Farklı etkiler hiyerarşisi modelleri farklı sayıda aşamalardan oluşsa da bunları genel olarak üç aşamaya bölebiliriz: 1.Bilişsel (Cognitive) 2.Duygusal (Affective) 3.Davranışsal (Conative) İlk olarak AIDA: Etkiler hiyerarşisinin ilk modeli olan
AIDA'nın aşamaları şunlardır: Dikkat İlgi İstek Eylem Russell Colley, dizisel modelleri hedeflerle ilişkilendirmiştir. DAGMAR kısaltmasıyla bilinen bu modeli diğer modellerden ayıran fark da budur. AIDA'dan sonra geliştirilen pek çok model, bu dizisel yapıyı temel alır. Russel Colley, tüketicilerin geçtiği her aşamanın bir pazarlama hedefi ile ilişkilendirilmesi gerektiğini düşünmüştür. İletişim hedefleri, kampanyanın geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesinde rolü olan herkes için rehber niteliğindedir. AŞAMALAR 1. Farkındalık 2. Kavrama 3. İkna 4. Eylem Bill Bernbach, ‘Sizi dinlemeyen birine bir şey satamazsınız.’ diyerek farkındalığın önemine parmak basmıştır. Farkındalık, tüketicinin bir ürün ya da hizmet hakkında tam olarak haberdar olmasıdır. Bu reklamla olur. Çabaların diğer iletişim görevlerine devredilmesi gerekmektedir. Örneğin bir araba hakkında yeteri kadar farkındalık oluşturulduktan sonra, bilgilendirme, ikna ve satış konularında satış tutundurma ve kişisel satış daha etkilidir. Düşük ilgilenim durumunda ise yeteri kadar farkındalık oluşturulduğu takdirde, diğer iletişim elemanlarının az miktarda yardımı ile satın alma davranışı oluşturulabilir. Farkındalık tek başına tüketiciyi ikna etmeye yetmeyebilir. Bu durumda tüketicinin markanın anahtar özellikleri hakkında bilgi sahibi olması ve bu özellikler ile bağlantılı oldukları faydalar hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Örneğin tüketicileri bir başka marka maden suyu almaya teşvik etmek için ürünü rakipleriyle karşılaştırmak ve kullanımın ekstra faydalarından bahsetmek gerekebilir. Bu aşama hüküm aşaması olarak da adlandırılabilir. Bu aşamada tüketicinin zihninde ‘X firmasının Y markalı ürünü sağlamdır.’ gibi bir düşünce oluşmaktadır. Tüketicinin bu kararı ya da hükmü aynı ürün kategorisinde bir ihtiyacı ortaya çıktığı zaman onun yeni kararını etkilemektedir. Markayı kullanmanın faydalarına bir örnek, sosyal kabul görme olabilir. Moda, parfüm, aksesuar reklamları, ilgili markayı kullanma sonucu olarak sosyal kabul görmeyi vaat etmektedirler. Yüksek ilgilenim kararlarında tüketiciyi ikna etmek için reklam kişisel satış ve satış tutundurma eylemleri ile desteklenmelidir. Düşük ilgilenim kararlarında ise reklam mesajlarının güçlülüğü, ambalaj ve satış tutundurma önemlidir. Russel Colley’e göre tüketiciyi eyleme götürmede reklam yeterli değildir. Marka rekabet edebilecek derecede iyi olmalı, ambalaj çekici tasarlanmış olmalı, fiyatı iyi belirlenmiş olmalı, gerekirse kişisel satış ve satış tutundurmayla desteklenmelidir. DOKUZ AŞAMALI DAGMAR YAKLAŞIMI DAGMAR modelinde dört aşamaya ek olarak bahsedilebilecek beş aşama daha vardır. DAGMAR modeli bir etkiler hiyerarşisi modelidir ve sıklıkla iletişim hedeflerini belirlemek için bir çerçeve olarak kullanılır. •Ürün kategorisine olan ihtiyaç
•Marka farkındalığı
•Marka bilgisi / Kavrama
•Marka tutumu
•Satın alma niyeti
•Satın almayı kolaylaştırmak
•Satın alma
•Memnuniyet
•Marka sadakati İşte bu kadar. Teşekkürler Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Hasret AKTAŞ - Arş. Gör. Mücahid ZENGİN, DAGMAR Modeli: Deterjan Reklamları Örneğinde Görsel Bir Çözümleme, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24/2010 y.e.a.
Full transcript