Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Produksie Faktore gr8

No description
by

Danette Nel

on 26 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Produksie Faktore gr8

Produksie Faktore
Arbeid
Werk wat mense doen om goedere&dienste te vervaardig.

Begrippe
Produksiefaktore
Goedere en dienste te vervaardig om menslike behoeftes te bevredig
Daar is 4 produksiefaktore
Kapitaal
Arbeid
Natuurlike hulpbronne
Entrepreneurskap
Elke produksiefaktor het sy eie vergoeding
"betaling" vir elke produksiefaktor
Vergoeding behoort aan die eienaar van die onderskeie produksiefaktore
KAPITAAL
Geld>kapitaal
goedere soos grond,geboue&toerusting wat die eienaar bydrae om 'n onderneming te begin.

Rente
Salarisse & lone
NATUURLIKE
HULPBRONNE
Hulpbronne is dit uit die natuur wat gebruik word om goedere&dienste te vervaardig
Bv water,goud
ENTREPRENEUR
HUUR
Iemand wat ‘n sake-idee ontwikkel tot ‘n werklike onderneming

vERSKILLENDE KAPITAAL
GELEENDE KAPITAAL
-Verkry by finansiele instellings
-Moet rente terugbetaal
-Behoort aan die bank
-Geld wat by ‘n bank geleen word
moet rente terugbetaal word
EIE KAPITAAL
>Geld wat eienaar van onderneming
bydrae
>Kapitaal behoort aan die eienaar.
>Eienaar deponeer kapitaal in
onderneming se bankrekening
>Verdien rente
>Rente,te same met die kapitaal,
behoort aan die eienaar van die onderneming.
Tipes vergoeding
2.Lone
>Weekliks/daagliks
>Word gewoonlik aan ongeskoolde
werkers betaal.
>Loon word bepaal deur aantal ure
gewerk/goedere wat vervaardig is

1.Salarisse
>Maandlikse betaling
>Salarisse is vasgestel-elke
maand dieselfde bedrag
>Salarisse word bepaal deur
die posisie van werker
3.Stukwerk
>Word vir spesifieke
stuk werk betaal.
4.Tydsgebaseerde
>Word betaal teen ‘n
uurlikse/daaglikse koers betaal.

1.Ongeskoold
>Geen opleiding ontvang
>Fisiese arbeid
Bv tuinwerker
2.Semi-geskoold
>Sekere opleiding
>Vaardighede wat deur die opleiding
opgedoen is,stel werkers nie in staat om gespesialiseerde arbeid te verrig nie.
Bv sekuriteitswag
3.Geskoold
>Werkers wat opleiding ontvang het om ‘n
spesifieke pos te vul.
>Werkers met gespesialiseerde kennis en
vaardighede
Bv prokereurs

DEF: ARBEID-
Werk wat mense doen om goedere/dienste te vervaardig
Bilike arbeidspraktyke
a.Wet op Basiese
Diensvoorwaardes

Bepaal die minimum diensvoorwaardes.
Spreek kwessies aan soos:
>Siekteverlof
>Jaarlikse verlof
>Werksure op sondae
>Werksure
>Kennistydperk vir
diensbeëindiging
>Werksure op openbare vakansiedae
>Kraamverlof
>Familieverantwoordelikheidsverlof

B.Wet op gelyke indiensneming
Doel
Doel is om onbilike diskriminasie in die werkplek uit te skakel
Hoekom
>Werkers&werksoekers teen
onbilike diskriminasie te beskerm
>Gelyke geleenthede in die
werkplek bevorder
>Regverdige behandeling van
alle werknemers te bevorder
>Ongelykhede van verlede reg
te stel.

c. Swart bemagtiging
Sien tabel bl 23

Natuurlike hulpbronne
DEF:
Verwys na hulpbronne uit die natuur wat gebruik word om goedere en dienste te vervaardig
bv water&goud

ENTREPRENEURSKAP

>Iemand wat ‘n sake-idee ontwikkel
tot ‘n werklike onderneming
>Werk vir hulself
>Kombineer die ander produksiefaktore
om goedere/dienste te vervaardig.
WINS
Huiswerk bl.32
bl.22
bl21
bl23
bl24
Full transcript