Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Buddhismen: etikk, kjønn og syn på andre religioner

No description
by

Eyvind Fodor Bøe

on 16 January 2019

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Buddhismen: etikk, kjønn og syn på andre religioner

Tanken om at alt levende ønsker å ha det godt. Når en forstår dette, vil en heller ikke ønske å bringe andre lidelse.
Fortellinger om Buddha
Formidler idealer om hvordan mennesket bør handle moralsk riktig
Hva han gjorde og sa gir veiledning og inspirasjon
Ti sentrale dygder: forsakelse, mot, vennlighet, besluttsomhet, visdom, utholdenhet, tålmodighet, sinnsro, sannferdighet og gavmildhet.

De fem leveregler
En ytterlige presisering av moral:

Jeg påtar meg leveregelen om å avstå fra å ta liv
Jeg påtar meg leveregelen om å avstå fra å ta noe som ikke er gitt til meg
Jeg påtar meg leveregelen om å avstå fra gal atferd knyttet til seksuelt begjær
Jeg påtar meg leveregelen om å avstå fra å lyve
Jeg påtar meg leveregelen om å avstå fra berusende drikker som forårsaker ubesindighet


Burma
Munker og nonner ledet an i demonstrasjoner i 2007 for demokratisk utvikling
Dalai Lama
I tibetansk buddhisme: en boddisattva for medfølelse
Leder av tibetansk buddhisme
Nobels fredspris 1989
Sterkt engasjert i fredsarbeid
Buddhistisk humanisme
Dalai Lama Fellows
Oslo Buddhistsenter
Viser til at Buddha var sosialt aktiv og brydde seg om alle. Buddha mente at en bare kan ta vare på seg selv ved å ta vare på hverandre, og motsatt. De maner også til å ta vare på verden og miljøet med å tenke på hva en spiser, hva en handler og hva en gjør.
Syn på andre religioner
Ofte åpen og tolerant
Samtidig misjonerende
Kritisk, også for egen religion
Kritiserte maktstrukturen i India
Tatt til seg vestlige idealer
Kan leve uten gudstro, gir møtepunkter med ikke-religiøse livssyn
Kjønn
Begge kjønn kan nå nirvana
Mannen likevel ofte vært dominerende
Nonneorden kom senere, men var underlagt munkene
Forskjellig i ulike retninger
Etikk
Sosialt engasjert religion?
Mennesket og naturen
Buddhismen: etikk, kjønn og syn på andre religioner
Moral sentralt i den åttedelte vei
God moral nødvendig for god meditasjon
Visdom og medfølelse viktig
Gjensidighetsprinsippet
Kan ofte fremstå som en innadvendt religion
Fokus på indre søken og meditasjon
Men store utfordringer i verden har ført til at mange buddhister har ønsket mer sosialt engasjement
Vektlegging av indre søken fører til mindre egoisme, og derfor mindre sløsing og utnyttelse av naturen
Vi er alle del av samme kretsløp, alt er avhengig av alt
Enkelte buddhistiske land likevel svært forurensede
Globalt nettverk for sosialt engarsjerte ungdom på tvers av religioner og kulturer

Jobber for fred, rettferdighet og klima
Morsom bok om Karma..
Full transcript