Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Revolutioner...en lång kurs

No description
by

Carl Emanuelsson

on 17 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Revolutioner...en lång kurs

Amerikanska revolutionen
eller Amerikanska frihetskriget
De 13 brittiska kolonierna hade som enda gemensamma styre
Storbritanniens kung och parlament, men varje koloni hade sitt eget
”statsstyre” som liknade ett parlament.
En guvernör som representerade kungen, en vald församling som motsvarade underhuset och ett råd som fungerande som överhus.
Det var Storbritanniens parlament som beslutade om lagar, utrikeshandel, tull, och liknande frågor.
Franska revolutionen
Revolution
Vad är det?
revolution (senlatin revolu´tio 'kretslopp', 'omvälvning', av latin revo´lvo 'rulla tillbaka (till sitt förra läge)'), omvälvning, grundläggande förändring, ofta under kort tid.
Så vad är det som förändras i grunden?
Teknik
Politik
Sociala mönster
Ekonomi
Sexualitet
Kultur
2010
1979
1960
1929
1848
1830
1789
1776
1917
1968
1957
1703
1969
1836
1903
1975
Napoleontiden
Kung Karl X tyckte att rika affärsmän, fabriksägare och andra borgare hade fått för mycket makt efter franska revolutionen som inleddes 1789.

Tillsammans med adeln försökte kungen införa en del av det gamla samhällssystemet som funnits före revolutionen. Bland annat fick tidningarna inte skriva vad de ville, och färre personer fick rätt att rösta.

Detta ledde till att arbetare, studenter och en del borgare gjorde uppror i Paris 27–29 juli och besegrade kungens soldater. Karl X flydde och i stället blev hans släkting Ludvig Filip kung.
Februari/mars revolutionen var ett uppror som började i Paris 22 februari 1848.

År 1848 bröt liknande revolutionära uppror ut nästan samtidigt i flera länder i Europa, i Frankrike, Tyskland, Österrike, Italien och områden i Centraleuropa.

Upproren var inte organiserade att bryta ut på samma gång men flera av dem berodde på samma saker. Några var missväxt, ekonomiska problem och att en medelklass som krävde politiskt inflytande växte fram.

Gemensamt för de revolutioner som bröt ut i Europa 1848 är att de alla misslyckades i sina försök till politisk förändring. De som organiserade upproren var ofta oerfarna, och i slutänden var det de som kontrollerade militären som segrade
Ryska revolutionen
Wright [rait], Wilbur, 1867–1912, amerikansk flygpionjär, från början cykelfabrikör. Tillsammans med brodern Orville Wright genomförde Wilbur Wright 17 december 1903 de allra första kontrollerade flygningarna med ett motordrivet flygplan (The Flyer 1) enligt systemet "tyngre än luften" vid Kitty Hawk i North Carolina. Fyra flygningar gjordes, de tre första på 10–15 s, den fjärde på 59 s över en sträcka av 243 m.
Ryska revolutionen kallas flera revolutioner och uppror i Ryssland mellan 1905 och 1917. De olika revolutionerna har fått namn efter den månad då de ägde rum. I Ryssland använde man på den tiden en annan tideräkning (julianska kalendern) än vad vi gör i dag så namnen kan verka lite förvirrande.
1905
Under tiden för revolutionen var Ryssland världens största land.

Inom R. fanns över hundra olika nationaliteter och ungefär 90% av befolkningen bor på landet och sysslar med jordbruk. Folket var fattigt och saknade till stor del utbildning. På vissa håll fanns livegenskapen kvar.

R. hade ännu inte industrialiserats mer än i ett par av de stora städerna.

Tsaren (kungen) styrde enväldigt.
Revolutionen 1905 var det första stora upproret i Ryssland. Den började med en fredlig demonstration mot tsarens styre en söndag i januari 1905 utanför Vinterpalatset i Sankt Petersburg. Soldater sköt mot demonstranterna och dödade många av dem. Händelsen kallas "den blodiga söndagen". Den ledde till demonstrationer i hela landet. Arbetare strejkade i städerna, soldater gjorde myteri och bönder gjorde uppror mot adelsmännen på landsbygden. Till slut gick tsaren med på att inrätta en duma, som var en sorts riksdag. Situationen blev lugnare, men i praktiken skedde inga större förändringar.
1917
Februari
Oktober
Under första världskriget gick det mycket dåligt för R. Dessutom var det ont om mat och andra varor, och många människor svalt. Det blev kaos i landet, och tsaren upplöste duman.

I februari 1917 (mars enligt vår tideräkning) gjorde soldater och arbetare uppror i Petrograd (som Sankt Petersburg hette då), och tsaren avgick.

Socialistiska och liberala partier bildade en regering. Regeringen kämpade om makten med sovjeterna i Petrograd och andra städer.

Sovjeterna var arbetarråd, soldatråd och bonderåd som tog över en stor del av den lokala styrelsen. Några av medlemmarna i råden var bolsjevikerna, ett litet men välorganiserat parti.
Befolkningen ville ha fred, mat och jord att bruka, men regeringen ansåg att Ryssland måste fortsätta att vara med i kriget.

I oktober (november enligt vår tideräkning) 1917 gjorde bolsjevikerna under ledning av Vladimir Lenin en kupp mot regeringen och tog makten.

De lovade fred och snabba reformer och fick stort stöd av arbetare, bönder och soldater. Bolsjevikerna införde stegvis ett socialistiskt samhälle. De fängslade eller körde bort politiska motståndare så att de själva fick all makt.

Fred med Tyskland, mars 1918
Alla andra partier var förbjudna
Adelns och kyrkans egendomar togs av staten
Moskva blev återigen huvudstad
Sputnik var den första konstgjorda satelliten någonsin. Den sändes upp av Sovjetunionen den 4 oktober 1957, och då inleddes rymdåldern. Sputnik är ryska och betyder 'reskamrat'.

Sputnik 1, som den senare kom att kallas, var ett klot av metall som egentligen bara innehöll en radiosändare som sände ut ett pipande ljud. Satelliten var 58 centimeter i diameter och vägde 84 kilo. Den gjorde ett varv kring jorden på 1 timme och 36 minuter. Sammanlagt hann den med 1 440 varv innan den störtade och brann upp i atmosfären den 4 januari 1958.
Full transcript