Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DİZATRİ, AFAZİ ve AFAZİ ÇEŞİTLERİ

No description
by

tuba akturk

on 5 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DİZATRİ, AFAZİ ve AFAZİ ÇEŞİTLERİ

DİZATRİ ve AFAZİ
KAYNAKÇA
-Öget, Ö ve Sara, Z ve Edip, A. Afazi, Apraksi, Agnozi. <http://www.itfnoroloji.org/semi2/agnozi.htm> (04.10.2013)
-Acıbadem Saglık Grubu. (2009). Dil ve Konusma Patolojisi Klinigi. <http://www.acibadem.com.tr/TibbiBirimlerDetay.asp?t=213&s=50> (07.10.2013)
-Bahri, K (2011). Okuyan Beyin. Bilim ve Teknik Dergisi. (Eylül 2011)

Hazırlayan: Tuba AKTÜRK
Ders: Bilissel Psikoloji
Konu: Dizatri, Afazi ve Afazi Çesitleri
designed by Péter Puklus for Prezi
DİZATRİ
Burada bozukluk;
artikülasyon (sesletim)
konusmanın rezonansı
normal ses tonundaki inisşçıkıstadır.ş
Afazi
dil fonksiyonunun,
konusmanın ögrenilmesinden sonra ortaya çıkan,
psikiyatrik bir sorundan ya da kas düzeyindeki bir engellemeden ileri gelmeyen bozulmasıdır.
Tutuk (nonfluent) Afaziler ve Akıcı (fluent) Afaziler
Tutuk Afazide, anlama korunmus ya da az etkilenmistir, konusma ise tutuktur. Tutuk konusmada;
kelimenin telaffuzu büyük gayret sarfedilerek, zorlanarak gerçeklestirilir,
kelimeyi olusturan hecelerin eklemlenmesi bozuktur,
bir dakikada söylenebilen kelime sayısı çok düsüktür,
cümleyi olusturan kelime sayısı çok azalmıstır.
Broca Afazisi (Motor Afazi)
Bu afazi türünde, konusulanı anlamak bir ölçüde saglam kaldıgı halde kisi kendini ifade etmekte, cümle kurmakta, kelimeleri telaffuz etmekte, hatta ses çıkarmakta ve konusmada kullanılan kaslara ha­kim olmakta derece derece güçlükler çeker. En agır seklinde, kisi istemli olarak agzından hiçbir ses çıkaramaz; bazı sesleri hatta kelimeleri otomatik olarak yeri geldiginde söyleyebilse de, istemli olarak bunları çıkaramayabilir. En hafif seklinde, kisi gramer yapı­sı çok bozuk kırık dökük cümleler ya da tek tek kelimelerle, güçlükle de olsa kendini ifade edebilir; ama bu "akıcı olmayan" (non-fluent) bir konusmadır.
Anomik Afazi: Anomi "isimlendirememe" demektir. Bu kisiler akıcı ve anlasılır konusurlar. Wernicke afazisinden farklı olarak anlamaları iyidir. Fakat bu kisilerin konusmaları nesnel isimlerden yoksun bir konusmadır. Örnek olarak, "Pencerenin içinde duran bardagı verir misin?" demek için "seyin içinde duran seyi verir misin?" derler. Kisi cismin adını bulup söyleyemez, onun yerine cismi tarif eder: "bununla yazı yazarız", "bununla su içilir" gibi.
Anomik Afazi, sık rastlanılan bir sendrom degildir. Buna karsılık düzelmekte olan bütün Wernicke afazileri, düzelmenin bir asamasında, anomik afazi düzeyinden geçerler.
Konusmayla ilgili kasların ve bunların hareket ve koordinasyonunu saglayan nöral mekanizmaların hastalıklarında görülür.
Fonksiyonu bozulan anatomik yapıya göre farklı dizartri tipleri vardır.
Afazi beynin belli bölgelerinde;
vasküler, (dolasım sistemindeki yapılarla ilgili)
travmatik ya da
tümöral zedelenmelerine baglı olarak ortaya çıkar.
Burada söz konusu olan, konusma becerisinde genel ve homojen bir zedelenme degildir. Beynin çesitli bölgelerinin zedelenmeleri, dil fonksiyonunun belli yönlerini seçici olarak bozar.
Akıcı Afazide; konusma akıcıdır, hecelerin eklemlenmesinde sorun yoktur, hasta hızla ve çok konusabilir; anlama ise çok bozulmustur.
a. Piramidal dizartri: Kisinin kelimeleri agzının içinde yuvarlar, net bir sekilde telaffuz edemez. Özellikle b ve p gibi dudak, d ve t gibi dille ilgili harfleri söylemekte güçlük çeker.
b. Ekstrapiramidal Hastalıklarda Dizartri:
Parkinson Hastalıgı: Ses tonu düsük, konusma monotondur; heceler birbirinden ayrılmaz. Bazı hastalar cümlenin sonundaki kelime veya heceleri hızlı bir se­kilde tekrar ederler.
c. Serebellar dizartri:
Kesik kesik, vurgulamaların yanlıs yerlerde yapıldıgı, zaman zaman patlayıcı nitelikte bir konusma seklidir.Bu durum, konusmayla ilgili kaslardaki asinerjiye (uyumlu es güdümün yetersizligi) baglıdır. Sarhos konusmasına benzetilir.
d. ikinci motor nöron hastalıkları:
Tutulan kas veya kaslara göre konusmada farklı özellikler görülür. Örnegin; Periferik yüz felçlerinde dudaktaki zaaf nedeniyle hasta b, p gibi harfleri söylemekte güçlük çeker. Dil felçlerinde d, n, s, t gibi harflerin telaffuzu bozulmustur. Yumusak damak felçlerinde konusma genizdendir.
e. Myasthenia gravis:
Konusma kaslarındaki yorgunluk nedeniyle dizartri görülür. Konusma baslangıçta normale yakın olsa bile zamanla bozuldugu dikkat çeker.
f. Kas hastalıkları
Klasik Afazi Sendromları
Broca afazikleri, genellikle kelime içindeki seslere yer degistirtirler: "çiçek" yerine "çeçik", "zürafa" yerine "züfera" demek gibi...
Broca afazikleri, bazen tek bir kelime söyleyebilirler; o zaman her istediklerini anlatmakta hep bu kelimeye basvururlar.
Wernicke Afazisi (Sensori Afazi)
Wernicke afazisinin en önde gelen özelligi, kisinin anlamasının ileri derecede bozuk olusudur. Wernicke alanında bir lezyon oldugu zaman, görme ve isitme kortekslerine gelen imaj ve kelimeler bu bölgeyi uyaramaz, dolayısıyla da dil sistemini harekete geçiremez; bu bilgiyi dil baglamında isleyemez, onun için de duydugu konusmayı anlayamaz, gördügü yazıyı okuyamaz. Wernicke afaziklerinde okuma, kisinin yazmasına kıyasla daha agır olarak zedelenmistir.
Kisinin isimlendirme becerisi de, tekrarlama becerisi de bozuktur. Kisi gördügü cismin ismini bulup çıkaramaz. Ayrıca Wernicke afazili kisilerin konusmalarında perseverasyonlar da gözlenir.
Kisi kendi söyleyecegi sözleri de dogru olarak isleyemez, bu nedenle de yaptıgı konusma absürd, saçma sapan bir sekilde agzından dökülür. Kisinin konusması "akıcı" (fluent) bir konusmadır; dakikada söyledigi kelime sayısı normal hatta normalden fazladır, telaffuzu, hecelerin eklemlenmesi akıcıdır. Bir cümle içinde normalden de çok sayıda kelime kullanır. Bu konusma biraz uzaktan dinlendiginde normal bir konusma gibi kulaga gelir. Ancak kisinin yanına gidildigi zaman, bunun anlamdan yoksun bir konusma oldugu anlasılır.
iletim Afazisi (Kondüksiyon Afazisi)
Bu kisilerin anlaması normaldir. Kisi, gerek kulaktan duydugu konusmayı, gerekse okudugu yazıyı anlayabilir. Broca bölgesi de saglam oldugu için kisi söylemek istedigi seyi ifade edebilir; yalnız kisi konusurken çok sayıda literal parafaziler (kelime içinde seslerin yer degisimi) ortaya çıkabilir.
Kisi duydugu ve anladıgı sözü tekrar edemez. Kisinin spontan olarak söyleyebildigi herhangi bir seyi, tekrarlaması istegi ile kendisine verdiginizde, bunu tekrar edemedigini görürsünüz. Aynı sekilde bu kisiler herhangi bir yazıyı içlerinden okuduklarında rahatça anladıkları halde, aynı yazıyı yüksek sesle okumaları istendiginde bunu yapamazlar
En agır iletim afazisinde, kisi hiçbir nesnel isim kelimesini söyleyemiyor olabilir,buna karsılık durumunu anlatmak için (isim kelimeler dısında) gayet akıcı bir telaffuzla “Yapamıyorum”,veya “Olmuyor ki”, veya “Biliyorum,ama…” vb diyebilir. En hafif durumda da iletim afazigi gayet düzgün cümlelerle,nesnel isim kelimesi dısında kalan kelimeleri, fiilleri akıcı bir sekilde söyleyip, yalnızca isim kelimelerde literal parafazik takılmalar yaparak konusabilir.
Global Afazi (Total Afazi): Global afaziye yol açan lezyonlar, hem Broca, hem Wernicke alanlarını, hem de bu iki bölge arasındaki yolu içine alır. Bu nedenle kisi konusamadıgı gibi konusulanı da anlamaz, okuyamaz, yazamaz, tekrarlayamaz, gördügü cismi isimlendiremez.
Transkortikal Afaziler:Bu afazilerin baslıca özelligi, kisinin "tekrarlama" becerisini korumasıdır. Hiç konusamayan ya da kelime bulmakta güçlügü olan ve kendisine söyleneni anlamayan kisi, söyleneni gayet akıcı bir sekilde tekrarlayabilir.
Full transcript