Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stabilna choroba wieńcowa

Stable Angina pectoris. Short information about disease, diagnostics and treatment.
by

on 15 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stabilna choroba wieńcowa

DEFINICJA
Stabilna choroba wieńcowa
Paweł Rudziński RM2B
Zespół objawów klinicznych charakteryzujących się dyskomfortem w:
• klatce piersiowej,
• żuchwie,
• barku,
• plecach lub kończynach górnych,
typowo wywoływanym przez wysiłek fizyczny lub napięcie emocjonalne i ustępującym w spoczynku lub po przyjęciu nitrogliceryny.
Dyskomfort może też być odczuwany w nadbrzuszu.
Określenie "stabilna dławica piersiowa" odnosi się zwyczajowo do objawów związanych z niedokrwieniem mięśnia sercowego, chociaż podobne dolegliwości mogą być wywołane przez
choroby przełyku, płuc lub ściany klatki piersiowej.
Po niedokrwieniu następuje odwracalna dysfunkcja skurczowa, tzw. "ogłuszenie" mięśnia sercowego.

Nawracające epizody niedokrwienia i ogłuszenia mogą prowadzić do przewlekłej, ale nadal odwracalnej formy dysfunkcji, znanej jako "hibernacja".

Krótki epizod niedokrwienia powoduje "hartowanie", dzięki czemu serce jest bardziej odporne na późniejsze epizody niedokrwienia.

U większości chorych stabilna dławica piersiowa jest przejawem miażdżycowego zwężenia tętnicy wieńcowej.

Rzadsze przyczyny niedokrwienia mięśnia sercowego to:
• kardiomiopatia przerostowa lub rozstrzeniowa,
• zwężenie ujścia aorty,
• dysfunkcja śródbłonka (w zespole X ),
• mostek mięśniowy i inne.
Badanie podmiotowe i przedmiotowe
Charakterystyka dławicy piersiowej obejmuje:

1) umiejscowienie – zwykle w klatce piersiowej, w pobliżu mostka, ale może być odczuwany w dowolnym miejscu od nadbrzusza po żuchwę, między łopatkami lub w którejś z kończyn górnych

2) charakter – zwykle opisywany przez chorych jako ucisk, ściskanie, uczucie ciężaru w klatce piersiowej, czasami pieczenie. Dławicy mogą towarzyszyć takie objawy jak duszność, osłabienie, nudności, odbijanie, niepokój lub uczucie zagrożenia

3) czas trwania – w większości przypadków nie dłużej niż 10 minut

4) związek z wysiłkiem fizycznym i innymi czynnikami wywołującymi lub łagodzącymi dolegliwości
Kliniczna klasyfikacja bólu w klatce piersiowej
dławica piersiowa typowa (pewna)

1) dyskomfort zamostkowy o charakterystycznych cechach i czasie trwania, który jest
2) wywoływany przez wysiłek fizyczny lub stres emocjonalny i
3) ustępuje w spoczynku lub po przyjęciu nitrogliceryny

dławica piersiowa nietypowa (prawdopodobna)

występują 2 z powyższych cech

niesercowy ból w klatce piersiowej

występuje co najwyżej 1 z powyższych cech

Klasyfikacja ciężkości dławicy piersiowej według Canadian Cardiovascular Society
klasa I
Zwyczajna aktywność fizyczna (taka jak chodzenie po płaskim terenie, wchodzenie po schodach) nie wywołuje dławicy. Dławica występuje przy większym, gwałtowniejszym lub dłużej trwającym wysiłku fizycznym, związanym z pracą lub rekreacją.

klasa II
Niewielkie ograniczenie zwyczajnej aktywności fizycznej.
Dławica występuje:
– przy szybkim chodzeniu po płaskim terenie lub szybkim wchodzeniu po schodach
– przy wchodzeniu pod górę
– przy chodzeniu po płaskim terenie lub wchodzeniu po schodach po posiłkach, gdy jest zimno, wieje wiatr, pod wpływem stresu emocjonalnego lub tylko w ciągu kilku godzin po przebudzeniu
– po przejściu >200 m po terenie płaskim i przy wchodzeniu po schodach na więcej niż jedno piętro w normalnym tempie i w zwykłych warunkach.

klasa III
Znaczne ograniczenie zwykłej aktywności fizycznej. Dławica występuje po przejściu 100–200 m po terenie płaskim lub przy wchodzeniu po schodach na jedno piętro w normalnym tempie i w zwykłych warunkach.

klasa IV
Jakakolwiek aktywność fizyczna wywołuje dławicę. Może ona występować w spoczynku.
Badania pomocnicze
badania laboratoryjne
RTG klatki piersiowej
spoczynkowe i wysiłkowe EKG
echokardiografia
tomografia komputerowa
koronarografia
Leczenie
Celem leczenia jest zminimalizowanie lub zniesienie dolegliwości dławicowych oraz poprawa rokowania – zmniejszenie ryzyka ostrego zespołu wieńcowego, rozwoju niewydolności serca i zgonu. Cel ten można osiągnąć za pomocą zmian stylu życia oraz leczenia farmakologicznego i rewaskularyzacyjnego.
Zmiana stylu życia
Leczenie farmakologiczne
Farmakoterapia stanowi alternatywę dla leczenia inwazyjnego u większości chorych ze stabilną dławicą piersiową. Strategię inwazyjną można zarezerwować dla chorych obciążonych dużym ryzykiem lub chorych z objawami podmiotowymi słabo kontrolowanymi za pomocą leczenia farmakologicznego.

Stosuje się:
1) krótko działająca nitrogliceryna
2) beta1-blokery
3) blokery kanału wapniowego
4) azotany długo działające
5) kwas acetylosalicylowy
6) statyna
7) inhibitory ACE
rewaskularyzacja
Percutaneous Coronary Intervention -PCI stent
Coronary Artery Bypass Graft - CABG
Opracowano na podstawia artykułu dr med. Grzegorza Goncerza
i dr med. Piotra Gajewskiego pt. "Postępowanie w stabilnej dławicy piersiowej Aktualne
(2006) wytyczne European Society of Cardiology", opublikowanego w serwisie
mp.pl (Medycyna Praktyczna) z dnia 02.11.2006
Full transcript