Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

H8 Uitkomst van het mensenrechtendilemma

Seneca, maatschappijleer, vwo, hoofdstuk 8
by

Tom Van der Wel

on 27 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of H8 Uitkomst van het mensenrechtendilemma

Hoofdstuk 8
Uitkomst van het mensenrechtendilemma

8.1 Geschiedenis en ontwikkelingen
Germaanse en romeinse tijd: vooral ongeschreven wetten
Antiek recht
De codex van Hammurabi

Hammurabi Koning van Babylon (1792-1750 v chr)

Openbare steen met regels omtrent rechten o.a over landbouw, diefstal, rechten van vrouwen en kinderen
Wet van de twaalf tafelen
Oudste opgetekende wetten van het Romeinse rijk (451 v chr.).

Regelde o.a. Ius Talliones of vergeldingsrecht en andere vormen van publiek en privaatrecht
Middeleeuwen: Kerkelijke wetten
Vanaf 17e eeuw: Codificatie
Codificatie
Vastleggen van regels
-Minder willekeur overheid
-Meer duidelijkheid over regels en toepassing
-Voorspelbaarheid
Hugo de Groot (1583-1645)
Voorzichtige overgang van goddelijk naar natuurrecht.
Bijvoorbeeld bij zeerecht. Moet voor iedereen toegankelijk zijn. Voor communicatie en vrijheid van reizen
Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Code Napoleon of code Civil. Over burgerlijk recht, strafrecht en strafvordering
21 Eeuw
publiek recht = relatie overheid burger
Staatsrecht, strafrecht, bestuursrecht, fiscaal recht

Vrijwel alles afgedekt in
Privaat recht= relatie burgers onderling
Personen- en familierecht, vermogensrecht
Mensenrechtendilemma in de grondwet
Maak opdracht 8.2 uit je boek. Noem bij elk van de grondwetsartkelen 3-5 steekwoorden
8.2 Beginselen van de democratische rechtsstaat
1. Democratische wetten
2.Machtenscheiding
3. Grondrechten
4. Onschuld presumptie
5.Legaliteitsbeginsel
6. Gelijkheidsbeginsel
De procedure is democratisch, het volk bepaalt welke wetten het zichzelf oplegt.
De macht is verdeeld, machten controleren elkaar "checks and balances"
Alle burgers in Nederland zijn beschermd door de grondwet. Geldt dat ook daarbuiten?
Je bent pas schuldig als je bent veroordeeld door een rechter.
Je kunt alleen maar veroordeeld worden als iets strafbaar is.
Wetten gelden voor iedereen, op dezelfde manier.
8.3 Politieke partijen en mensenrechtendilemma
A: SP
W: Orde en gelijkheid
I: Socialisme
A:D66
W:Vrijheid
I: Liberalisme
A: PVV
W: Orde en veiligheid
I: Conservatisme
8.4 Internationale vergelijking van het MeD

8.5 Ontwikkelingen en uitdagingen
Gezag ter discussie
Internationale bindingen
Vormen van gezag
Max Weber:
(1864-1920) grondlegger sociologie
Gezag is geaccepteerde macht
Traditioneel:
Charismatisch:
Rationeel legaal:
zoals koningshuis, stamhoofden
Dictators zoals Hitler & Mussolini
Gekozen en benoemde vertegenwoordigers
Discussie
geeft grotere voorspelbaarheid, zekerheid en maatschappelijk geluk
Wel veel regels, beetje saai, werkt nivellerend, minder daadkrachtig, acceptatie neemt af
Rationeel legaal gezag
Charismatisch gezag
dynamischer, daadkrachtig, bind groepen mensen
meer willekeur, ongelijkheid, onzekerheid
Trias politica internationaal?
Steeds meer wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende beslissingen worden internationaal genomen
Wetgevend
Uitvoerend
Wetgevend
Europees: Europese raad, Europees Parlement
Mondiaal:VN Veiligheidsraad (resolutie)
Europees: Europese commissie, ambtenaren en organisaties EU
Mondiaal:Unesco, Unicef, IMF, Wereldbank
Europees: EHRM, Europees hof van justitie
Mondiaal:Internationaal Gerechtshof (tussen naties) Internationaal strafhof (personen)
Internationaal strafhof
Hoe werkt het?
Wat vinden zij? (tot 3.46)
Verdieping 8.2
Actueel
Wie is deze man?
Glen de Randamie
AKA?
Typhoon
Waar kennen we hem van?
Actueel
Waarom was Typhoon deze week in het nieuws?
https://www.instagram.com/p/BGCaWb6vkOc/
Geef je mening via socrative.com room MLTVDW
Actueel
Mening van de politiek
http://www.joop.nl/videos/halbe-zijlstra-over-etnische-profilering-typhoon-hoort-er-gewoon-bij
Geef je mening via socrative.com room MLTVDW
Actueel
Lees de tekst: Wat is etnisch profileren precies
Geef je mening via socrative.com room MLTVDW
Doel van de les: Onderzoeken of Nederland zich houd aan de regels van de democratische rechtsstaat?
Geef je mening via socrative.com room MLTVDW
8.3 Politieke partijen en mensenrechtendilemma
A: SP
W: Orde en gelijkheid
I: Socialisme
A:D66
W:Vrijheid
I: Liberalisme
A: PVV
W: Orde en veiligheid
I: Conservatisme
Volkert van der Graaf
Moord op Pim Fortuyn 6 mei 2002
Veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Komt dus vrij in het jaar?
Is dit wel in overeenstemming met de grondrechten?
Wat kan hij daaraan doen in de rechtsstaat?
http://nos.nl/video/681110-enkelband-diende-doel-van-reintegratie-niet.html
Voorwaardelijk vrijgelaten op 1 mei 2014
Wat zullen de politieke partijen daar van vinden?
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3622800/2014/03/26/Kamer-steunt-vrijlating-Volkert-van-der-G.dhtml
http://nos.nl/video/643134-volkert-moet-zich-aan-strenge-voorwaarden-houden.html
Wat zijn de voorwaarden voor vrijlating?
Actueel
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/01/in-spanje-moet-de-agent-zeggen-waarom-1624016-a1005059
N. Korea, China Cuba
Iran, Syrie, Saudi Arabie
Sociale rechtstaat: burger, politieke en sociale rechten (DK, SW, NOR)
Democratische rechtsstaat: burger en politieke rechten gegarandeerd (NL, DU, BEL, FR
Liberale rechtsstaat: Nadruk op politieke rechten (VS)

SE Voorbereiding
Het lokaal staat in toetsopstelling. Laat zo staan a.ub
Lees de toetswijzer door gebruik je boek om onderdelen terug te halen (15 minuten)
Maak de opdracht: Je mag toetswijzer en boek erbij gebruiken. 15 minuten
Kijk na en beoordeel de opdracht. Totaal 10 punten. 6 punten voor juist gebruikte begrippen. Max 4 voor logica, redenatie en onderbouwing eigen mening

Waarom is dit grappig?
Zoek het verschil
H8: Uitkomst mensenrechtendilemma
Opdracht: aan welke extreme kant van het mensenrechten dilemma zijn de meeste slachtoffers gevallen?
Cohesie en vrijheids
even belangrijk.
Rol overheid: balans belangen samenleving en individu bewaken
Er is te veel criminaliteit.
Rol overheid: afdwingen veiligheid.
Meer democratische zeggenschap economie.
Rol overheid: ondernemingen verplichten tot volledige werkgelegenheid
Keek op de vorige week
Afgelopen week keken we in de les naar Game of phones
Beschrijf kort (in één zin) de (3) scenes die we hebben gezien.
Welke conclusies kunnen worden getrokken uit de socrative survey die we in de klas hebben gedaan?
Wat hebben smartphones te maken met het mensenrechtendilemma?
Casus
Op 7 juni 2018 wilde de anti-Islam beweging Pegida een demonstratieve barbecue met varkensvlees organiseren naast een Rotterdamse moskee. Het was op die dag ramadan.
De burgemeester van een stad mag een demonstratie verbieden als er gevaar is voor de openbare orde.

Wat zouden burgemeesters van verschillende politieke kleur doen, denk jij? En als je zelf burgemeester was?
Geef je antwoord op socrative.com MLTVDW
Big Data
Bekijk onderstaande video over Big Data
Vat de onderwerpen kansen en bedreigingen samen.
Discussie
Wat betekent Big Data voor het mensenrechtendilemma. Zie je meer nadelen of juist voordelen?
Trump is best een redelijke man
http://www.sgpjv.nl/2017/06/trump-is-best-redelijke-man/
Full transcript