Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

H8 Uitkomst van het mensenrechtendilemma

Seneca, maatschappijleer, vwo, hoofdstuk 8
by

Tom Van der Wel

on 23 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of H8 Uitkomst van het mensenrechtendilemma

Wie is deze man en waarom is hij in het nieuws?
Hoofdstuk 8
Uitkomst van het mensenrechtendilemma

8.1 Geschiedenis en ontwikkelingen
Germaanse en romeinse tijd: vooral ongeschreven wetten
Antiek recht
De codex van Hammurabi

Hammurabi Koning van Babylon (1792-1750 v chr)

Openbare steen met regels omtrent rechten o.a over landbouw, diefstal, rechten van vrouwen en kinderen
Wet van de twaalf tafelen
Oudste opgetekende wetten van het Romeinse rijk (451 v chr.).

Regelde o.a. Ius Talliones of vergeldingsrecht en andere vormen van publiek en privaatrecht
Middeleeuwen: Kerkelijke wetten
Vanaf 17e eeuw: Codificatie
Codificatie
Vastleggen van regels
-Minder willekeur overheid
-Meer duidelijkheid over regels en toepassing
-Voorspelbaarheid
Hugo de Groot (1583-1645)
Voorzichtige overgang van goddelijk naar natuurrecht.
Bijvoorbeeld bij zeerecht. Moet voor iedereen toegankelijk zijn. Voor communicatie en vrijheid van reizen
Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Code Napoleon of code Civil. Over burgerlijk recht, strafrecht en strafvordering
21 Eeuw
publiek recht = relatie overheid burger
Staatsrecht, strafrecht, bestuursrecht, fiscaal recht

Vrijwel alles afgedekt in
Privaat recht= relatie burgers onderling
Personen- en familierecht, vermogensrecht
Mensenrechtendilemma in de grondwet
Maak opdracht 8.2 uit je boek. Noem bij elk van de grondwetsartkelen 3-5 steekwoorden
8.2 Beginselen van de democratische rechtsstaat
1. Democratische wetten
2.Machtenscheiding
3. Grondrechten
4. Onschuld presumptie
5.Legaliteitsbeginsel
6. Gelijkheidsbeginsel
De procedure is democratisch, het volk bepaalt welke wetten het zichzelf oplegt.
De macht is verdeeld, machten controleren elkaar "checks and balances"
Alle burgers in Nederland zijn beschermd door de grondwet. Geldt dat ook daarbuiten?
Je bent pas schuldig als je bent veroordeeld door een rechter.
Je kunt alleen maar veroordeeld worden als iets strafbaar is.
Wetten gelden voor iedereen, op dezelfde manier.
8.3 Politieke partijen en mensenrechtendilemma
A: SP
W: Orde en gelijkheid
I: Socialisme
A:D66
W:Vrijheid
I: Liberalisme
A: PVV
W: Orde en veiligheid
I: Conservatisme
8.4 Internationale vergelijking van het MD

8.5 Ontwikkelingen en uitdagingen
Gezag ter discussie
Internationale bindingen
Vormen van gezag
Max Weber:
(1864-1920) grondlegger sociologie
Gezag is geaccepteerde macht
Traditioneel:
Charismatisch:
Rationeel legaal:
zoals koningshuis, stamhoofden
Dictators zoals Hitler & Mussolini
Gekozen en benoemde vertegenwoordigers
Discussie
geeft grotere voorspelbaarheid, zekerheid en maatschappelijk geluk
Wel veel regels, beetje saai, werkt nivellerend, minder daadkrachtig, acceptatie neemt af
Rationeel legaal gezag
Charismatisch gezag
dynamischer, daadkrachtig, bind groepen mensen
meer willekeur, ongelijkheid, onzekerheid
Trias politica internationaal?
Steeds meer wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende beslissingen worden internationaal genomen
Wetgevend
Uitvoerend
Wetgevend
Europees: Europese raad, Europees Parlement
Mondiaal:VN Veiligheidsraad (resolutie)
Europees: Europese commissie, ambtenaren en organisaties EU
Mondiaal:Unesco, Unicef, IMF, Wereldbank
Europees: EHRM, Europees hof van justitie
Mondiaal:Internationaal Gerechtshof (tussen naties) Internationaal strafhof (personen)
Internationaal strafhof
Hoe werkt het?
Wat vinden zij? (tot 3.46)
Verdieping 8.2
Actueel
Wie is deze man?
Glen de Randamie
AKA?
Typhoon
Waar kennen we hem van?
Actueel
Waarom was Typhoon deze week in het nieuws?
https://www.instagram.com/p/BGCaWb6vkOc/
Geef je mening via socrative.com room MLTVDW
Actueel
Mening van de politiek
http://www.joop.nl/videos/halbe-zijlstra-over-etnische-profilering-typhoon-hoort-er-gewoon-bij
Geef je mening via socrative.com room MLTVDW
Actueel
Lees de tekst: Wat is etnisch profileren precies
Geef je mening via socrative.com room MLTVDW
Doel van de les: Onderzoeken of Nederland zich houd aan de regels van de democratische rechtsstaat?
Geef je mening via socrative.com room MLTVDW
8.3 Politieke partijen en mensenrechtendilemma
A: SP
W: Orde en gelijkheid
I: Socialisme
A:D66
W:Vrijheid
I: Liberalisme
A: PVV
W: Orde en veiligheid
I: Conservatisme
Volkert van der Graaf
Moord op Pim Fortuyn 6 mei 2002
Veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Komt dus vrij in het jaar?
Is dit wel in overeenstemming met de grondrechten?
Wat kan hij daaraan doen in de rechtsstaat?
http://nos.nl/video/681110-enkelband-diende-doel-van-reintegratie-niet.html
Voorwaardelijk vrijgelaten op 1 mei 2014
Wat zullen de politieke partijen daar van vinden?
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3622800/2014/03/26/Kamer-steunt-vrijlating-Volkert-van-der-G.dhtml
http://nos.nl/video/643134-volkert-moet-zich-aan-strenge-voorwaarden-houden.html
Wat zijn de voorwaarden voor vrijlating?
Lieve boefjes,
Waarom gooien jullie met stenen?
Actueel
Wie zijn deze mensen en waarom zijn ze in het nieuws?
Actueel
Wie is deze man en waarom is iedereen boos op hem?
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/01/in-spanje-moet-de-agent-zeggen-waarom-1624016-a1005059
N. Korea, China Cuba
Iran, Syrie, Saudi Arabie
Sociale rechtstaat: burger, politieke en sociale rechten (DK, SW, NOR)
Democratische rechtsstaat: burger en politieke rechten gegarandeerd (NL, DU, BEL, FR
Liberale rechtsstaat: Nadruk op politieke rechten (VS)

SE Voorbereiding
Het lokaal staat in toetsopstelling. Laat zo staan a.ub
Lees de toetswijzer door gebruik je boek om onderdelen terug te halen (15 minuten)
Maak de opdracht: Je mag toetswijzer en boek erbij gebruiken. 15 minuten
Kijk na en beoordeel de opdracht. Totaal 10 punten. 6 punten voor juist gebruikte begrippen. Max 4 voor logica, redenatie en onderbouwing eigen mening
Full transcript