Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Вокална музика и хорови

No description
by

Tamara Cvetkovska

on 14 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Вокална музика и хорови

Хор
Хор е најголем вокален ансамбл составенод поголема група на пејачи кои исполнуваат едногласни и повеќегласни хорски композиции и пеат со различна висина, бојаи волумен, а диригентот има за задача да ги изедначи и усогласи. Звучноста на хорот е темел на хорската уметност. Без него се рушат сите претпоставки за убавината на хорското пеење.
Сите видови човечки гласови, во хорското пеење треба да имаат вокална, интонативна и динамичка изедначеност.
Вокални ансамбли
Вокален ансамбл е состав од група на пејачи. Вокалните ансамбли можат да бидат помали и поголеми во зависност од бројот на пејачите. Најголем вокален ансамбл е хорскиот ансамбл кој треба да брои најмалку 25 члена.
Ансамблите можат да исполнуваат композиции од различни жанрови без и со инструментална придружба.
Видови хорови
Детски хор
Детскиот хор е вокален ансамбл составен од детски гласови. Хористи можат да бидат и момчиња и девојчиња од 10-15 години. Момчињата пеат во детскиот хор се додека не настанат гласовни промени.
Хористите можат да пеат во прв, вртор и трет глас.
Детскиот хор може да пее едногласни, двогласни, тригласни и четиригласни композиции.
Диригенти
Тодор Скаловски
Вокална музика и хорови
Цели:
1. Поим за вокална музика
2.Поим за вокален ансамбл
3.Поим за хор
4.Видови хорови
5.Препознавање на трите вида
хорови
Разлукуваме четири вида хорови:
-детски хор
-женски хор
-машки хор
-мешан хор
Женски хор
Женски хор е масовен вокален ансамбл составен од возрасни женски гласови:
сопран, мецосопран и алт
. Може да исполнува едногласни, двогласни, тригласни и повеќегласни композиции.
Овој хор може да има масовен и моќен, но и лирски, нежен звук. Во високите регистри доаѓа до израз моќната и цветла боја на гласот сопран, а во пониските е забележителна потемната и драматична боја на гласот
Машки хор
Машкиот хор е ман вокален ансамбл составен од возрасни машки пеачи:
теноти, баритони и бас
.
Овој хор има помасовен, помоќен и потемен звук. Погоден е за искажување на драмски, херојски и борбени расположенија. Темниот звук како одраз на специфичните карактеристики на гласовите, остава впечаток на цврстина и сплотеност.
На репертоарот на машкиот хор се застапени едногласни, двогласни, тригласни и повеќегласни композиции.
Мешан хор
Мешан хор е најмасовен вокален ансамбл во кој се обединети двата хора: машкиот и женскиот и има богат колорит и голема звучна моќ.
Александар Џамбазов
Карл Марија фон Вебер
Трајко Прокопев
Стојан Стојков
Изработила:
Мелени Цветковска
Full transcript