Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Argumentation

Att bygga en argumentation
by

sofia söder

on 5 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Argumentation

Att bygga en argumentation
Argumentation
Steg 1: Formulera en tes
För att ytterligare nyansera din argumentation bör du lyfta fram ett argument som ställer sig mot din tes. När du sedan bemöter detta argument, framstår du som kunnig och klok, och därmed ännu mer övertygande.

Exempel
Motargument: Ändrat språkbruk är ett tecken på utveckling.

Bemötande: Alla förändringar är inte bra, vilket typ är ett ypperligt exempel på. Genom att använda typ går vi miste om språkets nyanser.

Ett hett tips är att använda ditt starkaste arguemnt som svar på motargumentet. Vilket motargument skulle kunna matcha ditt starkaste argument?
Steg 2: Formulera argument
Steg 3: Lägg in ett motargument
Steg 4: Upprepa tesen
Följer du denna modell har din argumentation alla förutsättningar att lyckas.
Du måste börja med att formulera din tes, alltså den åsikt som du ska argumentera för. Tesen ska inte var en fråga, utan ett påstående eller en uppmaning.

Exempel
Sluta missbruka ordet
typ!

Obs! Se till att presentera tesen redan i inledningen av din argumentation! Tänk även på att ge någon typ av bakgrundsinformation i inledningen, som kan fungera som en grund.
Argumenten svarar på frågan varför.

Exempel

Varför
ska vi sluta missbruka ordet typ?

Argument 1: Ordets
sanna och ursprungliga innebörd
misstolkas.
Argument 2: bruket av typ är ett bevis på dåligt ordförråd.
Argument 3: Det svenska språket förlorar sin identitet då det blandas ut med "ickeord" som typ.

Använd dig av olika typer av argument, dvs logos, ethos och patos. Gör du det blir din argumentation mer nyanserad, och därmed mer övertygande.

Se på dina argument och rangordna dem; vilket är starkast, och vilket är svagast? Placera sedan det näst starkaste först, det svagaste i mitten, och kläm till med det starkaste sist.


Patosargument
är så kallade känsloargument. Det är argument som framkallar känslor hos den du vill övertyga. Det kan vara känslor av olika slag, såsom medlidande, ilska, eller uppgivenhet.

Logosargument
är så kallade sakargument. Vill du övertyga bör du använda dig av fakta såsom forskningsrön eller undersökningsresultat.

Ethosargument
stärker din trovärdighet. Att hänvisa till auktoriteter på området kan vara en god idé, samt att framhäva personliga erfarenheter etc.

Tips:
Använd dig av både patos- och logosargument och låt ethos, trovärdigheten, löpa som en
röd tråd
från början till slut!
Belys
med exempel i din argumentation. Dina chanser att övertyga ökar om du är tydlig och konkret.
För att verkligen slå fast din åsikt bör du upprepa tesen i argumentationens avslutning.
Varning för gnäll!
Det är lätt att man hamnar i ett allmänt gnällande då man ska argumentera. För att undvika det bör du bygga argumentationen noggrant, och även komma med förslag på konkreta lösningar.
Tes
Argument 1
Argument 3

Argument 2
Motargument med bemötande
Upprepa tes
Förslag på lösning

Näst starkaste

Svagaste

Starkaste
Använd eventuellt ditt starkaste argument till detta
Full transcript