The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Perspektiver

No description
by

Malin Wallin

on 15 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Perspektiver

Mikrosystem
Mesosystem
Eksosystem
Makrosystem
Elisabeth
Malin
Anna
Lena
Maria
Astrid

Kullets tillitsvalgte og programutvalget
Kronosystem
Problemstilling:
Hva påvirker hvordan profesjonsstudiet i psykologi ved UiO er bygget opp?
- med utgangspunkt i kulturforskjeller.

Human development is the process through which the growing person acquires a more extended, differentiated and valid conception of the ecological environment, and becomes motivated and able to engage in activities that reveal the properties of, sustain, or restructure that environment at similar or greater complexity in form and content.
(Bronfenbrenner, 1979, s. 27)

Referanser
American Psychological Association (2003).
Guidelines
on Multicultural Education, Training, Research, Practice, and Organizational Change for Psychologists.
American Psychologist,
58
(5), s 377-402.
Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human
development. Experiments by nature and design. Cambridge: Harvard University Press.
Wilson, A. (2005). Values in higher education. A social
and evolutionary perspective. I C. Katalushi & S. Robinson (red.):
Values in higher education
. Leeds: Aureus publishing.
UiO (25.10.2012) Psykologisk institutt 100 år. Hentet
13.05.2014 fra http://www.muv.uio.no/uios-historie/fag/samfunnsvitenskap/psykologi/psyk-inst-100-sgullestad-150909.html

”Psychologists have acknowledged that much of what we teach is a white, anglo-saxon, male psychology as such, I don't think we ́ve really got to grips with changing that, I don't hear from our students any real objections...”
En kritisk verdi i høyere utdanning er
forståelse
. Utdanning handler til syvende og sist om evne til å reflektere over og resonnere når man står overfor nye utfordringer, tilpasse evner for å takle liknende, men likevel helt ulike problemstillinger og bevissthet rundt at disse justeringene er riktige.
(Wilson, 2005)
VERDENSSYN
Sosialkonstruktivisme
Forutsetninger som fremmer endring av
profesjonsprogrammet

KONFORMITET

KONSERVATISME

EN UNIVERSELL PSYKOLOGI?

ETNOSENTRISME

Verdimessige forutsetninger som fremmer bevaring av profesjonsprogrammet

Bologna-avtalen
Kunnskapsdepartementet
Rådgiver UiO
Fakultetet
Programrådet
Inntakskrav
Benedicte
Emneansvarlig
Innhold
Arbeidsgiver
ØKONOMI
Tenkt nødvendig
Profesjonsstudiet siden 1959
Instituttets tradisjoner
Harald Schjelderup
Dannelsesuniversitet
Forskningsuniversitet
Bredt fag

Alle stemmer inn sine fag.

Eks: Utviklingspsykologi og metode har begge bidrag innen testpsykologien.
Ulike fagdisipliner
Gul = basalfag
Rosa = metode
Blå = andre fagfelt
Beige = klinisk
Lysegrønn = praksisfag
APA:
Grupper former våre
sosiale identiteter.
NAKMI:
Å glemme dette
isolerer individet
fra det sosiale
ETIKK
likeverd og profesjonsansvar

NAKMI og APA:
Ikke videreføre samfunnets diskriminering av noen sosiale identiteter
ERFARING
Historie, praksis og empiri
APA:
Psykologi på jakt etter universaler
NAKMI:
- ulik tilgang kvalitet
- "Celebrate diversity"
"Color-blindness" sementerer
sosiale forskjeller
Hovedoppgavens plass i studieløpet - Alternativ: forskerlinje
Kritikk av scientist/practitioner-modellen

Mark Gardner
Course Leader,
Psychological department
Westminster University
Er den valid?
Klinisk psykologi vs. forskning - egenskapene er ikke kompatible
Practitioner – orientied modellen rettet mot kliniske akademiske utdannelser.
Forskerkompetanse
Lønnsomme fagdisipliner prioriteres
50% undervisningsplikt for forskere ved UiO
Studiets innhold for forsvarlig yrkesutøvelse
Scientist/practitioner-modellen (1949)
Vitenskapelig vekst - feltarbeid, forskning og metodologi
Klinikere anvendt praksis
Praksis forme fremtidige forskningsspørsmål
Full transcript