Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Türk Kütüphaneciliğinde Bilimsel İletişim Sürecini İyileştir

No description
by

Sefa Ziya

on 5 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Türk Kütüphaneciliğinde Bilimsel İletişim Sürecini İyileştir

1. Bölüm: Bilimsel makale hazırlama süreci; Arş. Gör. Güleda Doğan

2. Bölüm: Bilimsel etik; Dr. Süreyya Çankırı

3. Bölüm: Yayın etiği; F. Meriç Dirik

4. Bölüm: Bilimsel değerlendirme süreci; Dr. M. Tayfun Gülle

e-posta: editor@tk.org.tr
Çalıştayın temel amacı son yıllarda bilimsel içerik ile birlikte ortaya çıkan kalite problemlerinden hareketle, bilimsel iletişimin kalitesinin nasıl korunacağı ile ilgili yazarlar, editörler, hakemler ve okuyucular için temel bilgiler sunmaktır.

Bu kapsamda Türk kütüphanecilik literatüründe 62 yıllık bir katkısı olan Türk Kütüphaneciliği Dergisi üzerinden bilimsel iletişim süreci her yönü ile tartışılacak ve çalıştay sonunda bir ilkeler listesi hazırlanacaktır.

Çalıştay kapsamında değinilecek olan başlıklar;
Writing a scientific research article, http://www.columbia.edu/cu/biology/ug/research/paper.html
TÜBİTAK, 18 Mart 2014, İngilizce yayın hazırlama eğitimi, http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-akademik-yayin-hazirlama-materyalleri
The structure, format, content,and style of a journal-style scientific paper, http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWsections.html
Türk Kütüphaneciliği Dergisi Makale Değerlendirme Formu
Türk Kütüphaneciliği Dergisi Editöryal Kontrol Formu
Türk Kütüphaneciliği Dergisi Telif Hakkı Devri Bildirim Formu
Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Yönetmeliği
Bilimsel etik ve intihal (Nazan Özenç Uçak, Hatice Gülşen Birinci) Türk Kütüphaneciliği 22, 2 (2008), 187-204
Kaynakça
Türk Kütüphaneciliği
'nde Bilimsel İletişim Sürecini İyileştirme Çalıştayı

2010 yılında tamamlanmış bir çalışmayı 2014 yılında bir dergiye göndermek
Uluslararası literatürde aynı konu ile ilgili durum
Son gelişmeleri, en güncel kaynakları mutlaka içermeli
Eski kaynaklar da tabii ki yer alacak !
Eski ile yeniyi birleştirebilmek >> Sentez

Yayınların güncelliği
Her derginin kullandığı şablon farklı
Bir makalenin belli bir şablona uydurulması zaman alıcı
Değerlendirme, basım ve okuyucu açısından sağladığı kolaylıklar

Şablona uygun makale gönderimi
Dergi web sayfasındaki
yazarlar için rehber, örnek şablon vb.
inceleme

Dergi şablonları
Makalenin gönderildiği derginin kullandığı kaynak gösterme stili
Göndermeler ile kaynakçanın örtüşmesi
APA 6th
Kaynakça
En önemli bulgular üzerine araştırma soruları bağlamında tartışma
Bulgular kısmının tekrarı değil !!
Araştırma hipotezi – Kabul/Red
Benzer çalışmalar ile bulunan sonuçlarla tutarlılık
Beklenmeyen bir sonuç söz konusu ise nedeni ne olabilir?
Araştırma sorularının cevaplanması için yapılabilecek ileri çalışmalar?

Tartışma
Araştırmada nasıl bir yol izlendi?
Araştırma soruları nasıl yanıtlanacak?
Neden bu yöntem seçildi?
Aynı yöntemin diğer araştırmacılar tarafından aynen tekrarlanmasına izin verecek ölçüde bilgi
Yöntem karmaşıksa akış şeması kullanımı

Genelde yeterli ve tekrarlanabilir olmasını sağlayacak kadar bilgi verilmiyor ! (Bilgi saklamak)

Yöntem
En zor kısımlardan biri
Geniş anlamda konu ne? Daraltma işlemi
Bu konuda neler yapılmış (Literatür özeti)
Çalışma neden ilginç/önemli?
Bu çalışmayı ortaya çıkaran eksiklik ne?
Bu eksiklik bağlamında amaç ve araştırma soruları
Çalışmada yer alacak bölümler ve kısaca içerikleri (okuyucu için)
1-4 paragraf

Bizdeki yaklaşım ayrı ve uzun bir literatür değerlendirmesi ??

Giriş
Makale önizleme, makale ile ilgili 2. karar
İlgili/ilgili değil, okunmalı/okunmamalı kararı
Makaleye oranla daha az teknik olmalı
Tek paragraf, 100-250 kelime
Amaç, önem, yöntem, bulgular ve sonuç ile ilgili yeterli ve somut bilgi
Yapısal öz
Gönderme, kısaltma, dipnot içermemeli
Pratik yolu makalenin bir özetini yazıp kısaltmak
En son yazılır
Basit ve yalın bir dil
Öz
Yazarların çalıştıkları kurumlar
Tek yazarlı makale
Birden çok yazarlı makale
- İlk yazar genelde çalışmayı yürüten ya da makaleyi yazan kişi
- Çalışmaya önemli katkı sağlayan kişiler de yazar olarak eklenmesi
- Yazar olarak eklenecek kişilerin izni
- Sorumlu yazar
- Sonradan yazar eklemek/çıkarmak

Yazar(lar)
Makale ile ilgili ilk karar
İçeriğe uygun, açıklayıcı, çok fazla teknik terimler içermeyen, okuyucu kitlesine uygun ve mümkün olduğunca kısa
Konuyu, ana fikri, anahtar kelimeleri içermeli
Okuyucunun ilgisini çekmek !
Örnekler:
Sigara İçmenin Akademik Performansa Etkisi
(Araştırmanın ana fikri)
Sigara İçen Öğrenciler Daha Düşük Notlar Alıyor
(Araştırmanın sonucu)
Değerlendirme sürecinde değiştirilmesi

Başlık
En temel amaç bilime/literatüre katkı, bilimin ilerlemesi, bilimsel iletişim
Makale yazmaya başlamadan önce ayrıntılı, derin bir plan yapmak (kağıt üzerinde ya da mind mapping gibi programlar aracılığıyla)
Kavramların açıklanması, kavramsal çerçeve, kavramsallaştırma
Bilimsel makale yazma
Bilimsel bir makale yazma
Bilimsel bir makale yazma
Eğer gönderdiğiniz makaleler hiç reddedilmiyorsa, hedefinizi sorgulamanız gerekir

Son söz
İsteğe bağlı
Çalışmaya katkı sağlayan kişiler
- Son okuma
- Analiz
- Belli bir yazılım kullanımı
- ...

Teşekkür
Sonuçların sunumu
Tablo/grafik kullanımı – dikkat edilmesi gerekenler
(APA)
Sonuçlar ile ilgili yorumlar «Tartışma» kısmında olmalı
Bulunan her sonuç burada yer almamalı
Verilere manipule etmemeye dikkat !

Bulgular
Genelde giriş içerisinde
Literatür değerlendirilmesi her bir çalışmada yapılan şeyi tek tek anlatmak/aktarmak değil !
Sentez, organize etme, birleştirme, ilişkilendirme, gerekiyorsa yorumlama
Kaynakça yönetim yazılımları (RefWorks, ...)
Literatür değerlendirmesi
Temel bölümler:

Başlık
Yazar(lar)
Öz
Giriş
Yöntem

Bilimsel makale yazma
Güleda Doğan
Türk Kütüphaneciliği
Bilimsel Bir Makale Nasıl Hazırlanmalıdır?
Bilimsel erişim sürecinin sonucu
Yazı yayımlanarak makaleye dönüşür
Bilimsel açık erişime sunulur

Sonuç: Bilimsel Erişim

1) Konusunda uzman hakem belirlenir ve teklif götürülür
2) Değerlendirme süresi yazının içeriği ve dergi yayın aralığına göre değişir (Makale Değerlendirme Formu)
3) Hakemlik misyonu: Editoryal değerlendirme mi, bilimsel değerlendirme mi?
4) Makale Değerlendirme Formu’nun bağlayıcılığı?
5) İngilizce makale değerlendirmede yetkinlik
6) Yazar/ hakem uyuşmazlığı

Yayın Değerlendirme Kurulu Üye sayısı iki katına çıkarıldı, öğretim üyesi olmayan üye sayısı iki katına çıkarıldı

Sürecin Temel Faktörleri III

1) Yayın Kurulu maddi düzeltmeleri eskiden olduğu gibi yapmıyor, yazara iade ediyor,
2) Yayın Kurulu yazının dergi bölümlerine uygunluğu ve Bilimsel 3) Makale Hazırlama Kuralları doğrultusunda (Bkz. Bilimsel Makale Nasıl Hazırlanmalıdır?) karar alıyor,
4) Ortaya çıkan sonuca göre yazarla iletişim kuruluyor.

Bilimsel iletişimin hızlı gerçekleşmesi için Yayın Kurulu Editörler Kurulu olarak çalışmaya başladı
Sürecin Temel Faktörleri II
Sürecin temel faktörleri:
Yazar-Yayın Kurulu-Hakem
Sürecin birinci aşaması:
Editoryal değerlendirme yazara dönüş yapılır (yazı düzeltmelerle kabul edilir veya reddedilir)
Sürecin ikinci aşaması:
Editoryal sonuca göre, hakemler belirlenir
(En az 2 hakeme teklif götürülür)
Sürecin üçüncü aşaması:
Hakem raporlarına göre yazının yayın durumu netlik kazanır.
Bilimsel Değerlendirme Süreci Bilimsel İletişimin Temelidir
Dr. M. Tayfun Gülle
Türk Kütüphaneciliği
Bilimsel Değerlendirme Sürecinin Aşamaları

1) Yazar/ yazarlar yazılarını yaklaşık yüzde 60 oranında dergi yazım kurallarına (şekil şartı) uygun hazırlamıyorlar,
2) Editoryal süreç özellikle yazıların kuralsızlığı nedeniyle uzuyor,
3) Yazarların bir bölümü düzeltmeleri Yayın Kurulundan bekliyor,
4) Yazarlar ağırlıklı olarak BBY Bölümlerinde yüksek lisans ve doktora yapmaktalar,
5) Uygulamacı meslektaşlarımızın ilgisi ağırlıklı olarak Bilimsel Bölümün dışında.

Bilgi ve Belge Yönetiminin farklı alanlarında çalışan yazarların dergiyle/ meslekle iletişimi için Konuk Yazar Bölümü açıldı
Sürecin Temel Faktörleri I
Bulgular
Tartışma
Teşekkür (gerekliyse)
Kaynakça
Yazar
Yayın Kurulu
Hakem
Benimsenen politika
Kontrol kriterleri ve bu konuda kullanılan materyaller/formlar
Bakış açısı ve tutum
Tezlerden makale nasıl yapılmalı, nasıl yapılmamalı?
Yayın etiğine uygun olan ve olmayan eylemler nelerdir?
Her alan ve her insan için vazgeçilmez olan etik, bilimsel araştırma ve bilimsel yayının olmazsa olmazıdır.

Bilimin toplumda yer alması ve saygı görmesi ancak etiğin bilim dünyasına kök salmasıyla mümkündür.


Bilimsel yayın etiği; bilimsel bir çalışmanın yayın olarak ortaya çıkana dek geçtiği her alanda belirleyici olabilen kişilerin ahlaki tutumlarını inceler.

Bilimsel Yayın Etiği
Yayın Etiği
F. Meriç Dirik
Türk Kütüphaneciliği
Dürüstlük
Açıklık
Güven
intihal
Sahtecilik
çarpıtma
Tekrar yayım
Haksız Yazarlık
Türk Kütüphaneciliği Dergisi
ve
Yayın Etiği
Bu çalışmada kısaca ne yaptım?
Sorun ne?
Sorunu nasıl çözdüm?
Ne buldum?
Bulduklarım ne anlam ifade ediyor?
Kimler bana yardımcı oldu?
Hangi kaynaklara gönderme yaptım?
Ek bilgiler
Bilimsel makale yazma
Öz
Giriş
Yöntem
Sonuçlar
Tartışma
Teşekkür
Kaynakça
Ekler
Teşekkürler
-
Bu sunumda bilimsel etik şu başlıklar altında incelenmiştir:
Bilimsel Makale Yazımı (Etik Sorunlar)
Kaynak Gösterme ve Alıntı Yapma Bilinci
İntihal ve Diğer Etik Dışı Uygulamalar
Türk Kütüphanecilik Literatüründe Atıf Hataları ve Yol Açtığı Sorunlar
Kaynakça Analizi
Literatür Tarama Sistematiği
Kaynakça Analizi
Kaynakça Analizi
Kaynakça Analizi
KAYNAKÇA VE GÖNDERME ÖRNEKLERİ
 
Makaleler:

Kaynakça Analizi
-
Kaynak Gösterme Zorunluluğu
(Kurbanoğlu, 2014, s.6):
-> Hiçbir durum bir eseri kaynak göstermeden kullanma hakkını vermez. Buna göre;
Eserin telif hakkı kapsamında olmaması,
Eser sahibinden izin almış olmak,
Adil kullanım çerçevesinde kullanmış olmak da kaynak gösterme gerekliliğini ortadan kaldırmamaktadır.

Türk Kütüphanecilik Literatüründe Atıf Hataları ve Yol Açtığı Sorunlar
-
Telif Hakkı
(Kurbanoğlu, 2014, s.2):
-> Bir fikir ya da sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan tüm haklarını (kopyalama, çoğaltma, dağıtma, satma, başka formlarını üretme) ifade etmektedir.
-> Fikir ya da sanat eserleri yasalarla koruma altındadır.
kitap
beste
film
bilgisayar programı
resim
fotoğraf
grafik tasarım
patent
Türk Kütüphanecilik Literatüründe Atıf Hataları ve Yol Açtığı Sorunlar
Bilimsel Yayınlarda Teşekkür:
Yazarın, makalenin tüm ya da çeşitli aşamalarında destek veren kişi ya da kurumlara teşekkür etmesi etik bir davranış olur.
Destekleyenler, makalede açıkça belirtilmelidir.
İntihal ve Diğer Etik Dışı Uygulamalar
Ancak intihal sadece yararlanılan kaynağa atıf yapılmaması olarak da algılanmamalıdır. Plagiarism.org intihalin kaynak göstererek ve kaynak göstermeyerek de yapıldığını belirtmektedir. Aynı kaynağa göre kaynak göstermeden yapılan intihaller arasında şunlar yer almaktadır (Plagiarism, 2007; Uçak ve Birinci, 2008, s.191):
İntihal ve Diğer Etik Dışı Uygulamalar
İntihal (Aşırma, Çalma, Plagiarism):
İntihal “başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik biçimde anlatma” (TDK, 2007) olarak tanımlanmaktadır.
Kaynak göstermeden daha önce yayınlanmış bir metnin tamamını ya da bir kısmını tabloyu, şekli ya da orijinal fikri kendininmiş gibi kullanmak, bir toplantı ya da kişisel görüşmede başkası tarafından ifade edilenleri kendininmiş gibi yayınlamak, başka birinin cümlelerini aynen ya da bazı sözcük değişiklikleriyle kendi makalesinde kullanmak bilimsel hırsızlık olarak kabul edilir (Töreci, 2008, s.47).
İntihal ve Diğer Etik Dışı Uygulamalar
- Neden atıf yapılır sorusunun cevabını Garfield (1965, s. 189; Uçak ve Birinci, 2008, s.191) 15 ana başlıkta açıklamaktadır. “Bunlar:
Araştırma konusu ile ilgili çalışmaları yansıtmak ve saygı göstermek;
Araştırma yöntemi hakkında bilgi vermek;
Konuyla ilgili önceden yapılan çalışmaların okunmasını sağlamak;
Yazarın daha önce yaptığı ve/veya başkaları tarafından önceden yapılan çalışmaların düzeltilmesini sağlamak;
Konuyla ilgili iddiaları doğrulamak veya daha önceki çalışmaların eleştirisini yapmak;
Daha önceden yapılan yeterince bilinmeyen yayınları ve yakın tarihte yapılacak yayınları tanıtabilmek;
Bir düşünce veya kavramla ilgili orijinal kaynağı tanıtabilmek;
Önceden ortaya atılmış iddiaları tartışabilmek, eleştirebilmek ve araştırmada kullanılan verinin doğruluğunu ve gerçekliğini kanıtlayabilmek olarak özetlenebilir”.

Kaynak Gösterme ve Alıntı Yapma Bilinci
Gereç ve Yöntemler:
Bilim adamları kendi çalışmalarındaki gereç ve yöntemleri çok açık ve ayrıntılı bir şekilde yazmalıdır ya da ayrıntılı yazılmış önceki bir makaleyi kaynak göstermelidir (TÜBA, 2002, s.27).
Bilimsel Makale Yazımı (Etik Sorunlar)
Yazarların Sıralanması:
1. Hayali (Sanal veya Gölge) Yazarlık (Ghost Authorship) ya da Onursal Yazarlık (Honorary Authorship)
2. Armağan Yazarlık (Gift Authorship)

Bilimsel Makale Yazımı (Etik Sorunlar)
Başvuru Kontrol Listesi
Başvuru sürecinde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).
Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.

Kaynakça Analizi
Kaynakça Analizi
Kaynakça Analizi
-
Adil Kullanım
(Kurbanoğlu, 2014, s.5):
->Telif hakkı olan eserlerin eğitim ve araştırma gibi amaçlarla eser sahibinden izin alınmaksızın kullanım hakkıdır. Adil kullanımda;
Kullanım amacı: Kar amacı gütmeyecek, maddi/ticari çıkar içermeyecek biçimde olmalıdır.
Kullanılan eserin niteliği önemlidir.
Kullanılan/kopyalanan miktar önemlidir.
Kullanım şeklinin eserin pazar değeri (satışı) üzerindeki etkisi bilinmelidir.
Türk Kütüphanecilik Literatüründe Atıf Hataları ve Yol Açtığı Sorunlar
Bilimsel makale yazımında kaynak kullanımı ve atıf gösterimi konusunda bilinçli ya da bilinçsiz olarak yapılan pek çok etik dışı uygulama ile karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda araştırmacıların kaynak kullanımı ile ilgili bilgilendirilmesi önemlidir.

Kaynak kullanımıyla ilgili yasal ve etik konular üç başlık altında incelenebilir (Kurbanoğlu, 2014, s.2):
Telif Hakkı (Copyright)
Adil Kullanım (Fair Use)
İntihal (Plagiarism)

Türk Kütüphanecilik Literatüründe Atıf Hataları ve Yol Açtığı Sorunlar
Diğer Etik Dışı Uygulamalar (TÜBA, 2002, ss.37-41):
Disiplinsiz (Dikkatsiz veya Düzensiz) Araştırma
Yinelenen Yayın (Dublication)
Sahtecilik, Saptırma ya da Aldatmaca (Falsification)
Uydurmacılık (Fabrication)
Aşırmacılık (Plagiarism)
İntihal ve Diğer Etik Dışı Uygulamalar
Kaynak göstererek yapılan intihaller ise şunlardır (Plagiarism, 2007; Uçak ve Birinci, 2008, s.192):
Unutulan Dipnot (The forgotten footnote): Yazar adını vererek fakat tam künyeyi vermeyerek kaynağın orijinaline ulaşılma ihtimalini ortadan kaldırmak.
Yanlış Bilgilendirme (The misinformer): Yanlış künye vererek kaynağın orijinaline ulaşılma ihtimalini ortadan kaldırmak.
Fazla Mükemmel Alıntı (The Too-Perfect Paraphrase): Yazarın bire bir alıntı yaptığı kaynağa atıf yapması fakat tırnak işareti koymayı önemsememesi.
Becerikli Atıf Yapma (The Resourceful Citer): Yazarın tüm kaynaklara atıf yapması, tırnak işareti kullanması fakat araştırmanın hiçbir orijinal fikir içermemesi.
Mükemmel Suç (The Perfect Crime): Yazarın bazı yerlerde kaynaklara atıf yapması fakat yazının kalan kısımlarındaki analizlerin kendine ait olduğu fikrini yaratma düşüncesiyle bazı kaynaklara atıf vermemesi.
İntihal ve Diğer Etik Dışı Uygulamalar
Bilimsel makalelerde, aynı konuda ya da yakın konularda çalışmış olan önceki araştırmacıların çalışmalarının kaynak gösterilmesi, bilimsel etik bağlamında çok önemli ve gereklidir.
Buna bağlı olarak, konu ile ilgili, kabul görmüş ya da tartışmalı, basılmış bilgilerle yayımlanmakta olan makale arasındaki ilişki sağlanılmış olur (TÜBA, 2002, 28).

Kaynak Gösterme ve Alıntı Yapma Bilinci
Bilimsel makale yazılırken bazı aşamalarda etik sorunlar çıkabilir.
Bunların başlıcaları şunlardır (TÜBA, 2002, s. 25):
Yazarların sıralanması
Gereç ve yöntemler (metodoloji)
Kaynak gösterme (atıflar / göndermeler)
Bilimsel yayınlarda teşekkür

Bilimsel Makale Yazımı (Etik Sorunlar)
Arş. Gör. Dr. Süreyya ÇANKIRI
Türk Kütüphaneciliği
Bilimsel Etik

Ek olarak, kaynak gösterme daha başka amaçlara da hizmet eder; örneğin, diğer araştırmacıların çalışmalarına saygı gösterilmiş böylece, önceki bilim insanlarının düşün ürünlerine karşı bilim etiği açısından da doğru davranılmış olur (TÜBA, 2002, 28).
Kaynak Gösterme ve Alıntı Yapma Bilinci
İntihal ve Diğer Etik Dışı Uygulamalar
Hayalet Yazar (The ghost writer): Bir başka kaynaktan kelime kelime tüm bilgiyi almak.
Mevcut Yazı (Thepotluckpaper): Pek çok kaynaktan alarak kendine ait gibi göstermek.
Zayıf / Yetersiz Gizleme (Kılık Değiştirme Saklama) (The poor disguise): Paragraf içindeki anahtar kelimeleri değiştirerek gizlemek.
Kendinden Aşırma (The self-stealer): Kendisine ait önceki bir çalışmadan aynen almak.
Fotokopi (The Photocopy): Belli bir kaynaktan hiç bir değişiklik yapmadan bir bölümü almak.
Emek Tembelliği (The Labor of Laziness): Orijinal çalışma için çaba sarf etmek yerine çalışmanın büyük bir kısmını başka kaynaklardan alıntılarla doldurmak.
Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
Buraya eklenen stil ve bibliyografik gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
Literatür tarama, yapılan araştırmanın amacı ve hipotezi ile ilgili gereksinimi karşılayacak olan bilginin taranmasını, bilgiye erişimi, erişilen bilginin değerlendirilmesini amaç ve hipotezle ilişkisinin kurulmasını, sınıflandırılmasını, düzenlenmesini, bir anlamda bilginin amaca yönelik kullanılabilir biçime getirilmesini kapsar.
Literatür taraması ile araştırma konusuyla ilgili önceden yapılmış çalışmalar incelenir.
Literatür Tarama Sistematiği
Kaynakça Analizi
Araştırılan konuya ilişkin ayrıntılı bilgi elde edilir.
Literatür taramasının başka bir amacı da “çeşitli araştırma stratejilerinin ve veri toplama yaklaşımlarının araştırma konusuna benzer konularda ne kadar verimli olduğunu görmektir. Ayrıca daha önceki araştırmaları bilmek çalışma sonuçlarını tahmin etmeyi kolaylaştırır” (Esgin, 2009).
Literatür Tarama Sistematiği
Esgin, E. (2009). Literatür Taraması. 10 Temmuz 2014 tarihinde http://mimoza.marmara.edu.tr/~esad.esgin/BAY/documents/Literatur_Taramasi.pdf adresinden erişildi.
Garfield, E. (1965). Can citation indexing be automated? in Statistical Association Methods for Mechanized Documentation, Symposium Proceedings pp. 189-192. Eds. Mary Elizabeth Stevens, Vincent E. Giuliano, Laurence B. Heilprin Washington: National Bureau of Standards. 5 Nisan 2007 tarihinde http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/V1p084y1962-73.pdf adresinden erişildi.
Kurbanoğlu, S. (2014). Atıf ve Kaynakça Düzenleme. 10 Temmuz 2014 tarihinde http://uvt.ulakbim.gov.tr/sbvt/kurultay/kurbanoglu.pdf adresinden erişildi.
Plagiarism.org. (2007) Types of plagiarism. 15 Kasım 2007 tarihinde http://www.plagiarism.org/learning_center/types_of_plagiarism.html adresinden erişildi.
Töreci, K. (2008). Yayın Etiği (Etik Dışı Davranışlar ve Yazarlık). ANKEM Dergisi, 22 (1), 44-51.
TÜBA. (2002). Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları (Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komitesi, Yay. Haz.). Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
Uçak, Nazan Özenç ve Birinci, Hatice Gülşen. (2008). Bilimsel Etik ve İntihal. Türk Kütüphaneciliği, 22 (2), 187-204.
Kaynakça
Full transcript